Kurzus cme / kdjaVezetkKezdete / VgeKurzus helye
Palesztina és a Messiás várása
LT'08.2.
Dr. Marjovszky Tibor egyetemi docens és Dr. Hodossy-Takács Elõd egyetemi docens2008-05-25
2008-05-27
Debreceni Református Hittudományi Egyetem
Lelkipásztori családi hét
LT'08.3.
2008-06-16
2008-06-20
Berekfürdõ, Megbékélés Háza
Kulturális örökségvédelmi konferencia
LT'08.1.
dr. Bagdány Judit (Kulturális Örökségvédelmi Hivatal)2008-04-22
2008-04-29
Debreceni Református Kollégium
A tanulás szabadsága - a hitoktatásban?
LT'08.4.
Dr. Bodó Sára egyetemi docens2008-09-11
2008-09-12
Debreceni Református Hittudományi Egyetem
Egyház - egyházkormányzás - teológia Lelkészi fórum a Nagytemplomban
LT'08.5.
Dr. Fazakas Sándor rektor2008-09-13
2008-09-13
Debrecen, Református Nagytemplom
"Egymás terhét hordozzátok" de hogyan Uram, mikor bõven van nekem is?
LT'08.6.
Dr. Szabó Csaba docens, DE Pszichológiai Intézet,Csoma Judit lelkipásztor2008-11-24
2008-11-26
Berekfürdõ, Megbékélés Háza
A gyülekezetépítés aktuális kérdései 4. A konfirmáció
LT'08.7.
Dr. Gaál Sándor egyetemi docens2008-10-05
2008-10-07
Berekfürdõ, Megbékélés Háza
A lelkipásztor gyásza
LT'08.8.
Dr. Bodó Sára egyetemi docens2008-10-12
2008-10-14
Debreceni Református Hittudományi Egyetem
"Subsistit in..."? - Egyház és ökumené a mai Római Katolikus Egyházban
LT'08.9.
Gonda László egyetemi adjunktus2008-11-02
2008-11-04
Berekfürdõ, Megbékélés Háza
Öngyilkosság - önmegváltás vagy fölösleges halál? Lépések az etikától a lelkigondozásig és az igehirdetésig
LT'08.10.
Dr. Fazakas Sándor egyetemi tanár, Dr. Hézser Gábor pasztorálpszichológus2008-11-09
2008-11-11
Berekfürdõ, Megbékélés Háza
A református dogmatika viszonya más világvallások tanításaihoz
LT'08.11.
Dr. Kovács Ábrahám egyetemi adjunktus2008-11-24
2008-11-26
Beekfürdõ, Megbékélés Háza
A cigánymisszió elmélete és gyakorlata a XXI. század elején
LT'08.12.
Dr. Hadházy Antal lelkipásztor2008-12-07
2008-12-09
Berekfürdõ, Megbékélés Háza

Lelkésztovábbképzés

Cikkek

Előadások

Belépés|Regisztráció

Megjelent az Igazság és Élet 2022/1 száma -
Dr. Kovács Krisztián
Tovább a cikkre...

Megjelent az Igazság és Élet 2021/4 száma -
Dr. Kovács Krisztián
Tovább a cikkre...

Megjelent az Igazság és Élet 2021/3 száma -
Dr. Kovács Krisztián
Tovább a cikkre...

Megjelent a 2021-es év Lelkésztovábbképző Programfüzete -
Dr. Fazakas Sándor
intézetvezető
Tovább a cikkre...

Életképek az aradi vértanúkról és özvegyeikről -
Tovább a cikkre...

Gyermekistentiszteleti vázlatok -
Tovább a cikkre...

A gyülekezetek és intézmények vezetése -
Tovább a cikkre...

Kicsomagolni Isten ajándékát – a „Keresztség éve” Vesztfáliában -
Kovács Krisztián
Tovább a cikkre...

Szabályrendelet a Lelkésztovábbképzés egységes rendjére nézve, a Magyarországi Református Egyházban -
Tovább a cikkre...

Publikus előadások

A lelkészi szolgálat körülményeinek változásai és a lelkésztovábbképzés - Dr. Fazakas Sándor

Egyházi jövőkép vagy jövőképes egyház? Teológiai, egyházszociológiai és gyakorlati szempontok az egyházi jövőkép formálódásához - Dr. Fazakas Sándor

"Egyházunk krízise, mint lehetőség II." - érdeklődéstől-elköteleződésig

Hogyan tovább? - A lelkésztovábbképzés elvi szempontjai és gyakorlati tapasztalatai

Lelkésztovábbképzés - Elvi megfontolások - és Tiszántúli tapasztalatok


"Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés" néven új mesterképzési szak indul a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen.