Kedves Lelkipásztor Testvérem

Kedves Lelkipásztor Testvérem!


A 2008-as továbbképző szemináriumok megszervezésénél is igyekeztünk figyelembe venni az eddigi tapasztalatokat, értékeléseket, illetve az érdeklődésre leginkább számot tartó témajavaslatokat. Reméljük, hogy a "Biblia évében" e kurzusok is bizonyságát adják annak, hogy a Szentírás üzenetének feltárása, valamint szóban és cselekedetek általi hirdetése nemcsak egy újabb hang lesz az amúgy is zajos közéletben, hanem nagy mértékben járul hozzá a mai ember életminőségének javításához.

2008-tól kezdődően már elektronikus formában is lehet jelentkezni, vagyis regisztrálni az egyes továbbképző tanfolyamokra a lelkésztovábbképzés honlapján, illetve a frissen elkészült elektronikus nyilvántartó rendszerében: www.lelkesztovabbkepzo.hu. E mellett természetesen a korábban kialakult jelentkezési gyakorlat is tovább él, a jelentkezési ív segítségével postai úton, faxon vagy e-mailen (tovabbk@drk.hu).


Minden évben visszatérő probléma a részvételi díj befizetésének rendje. A 2008-as évben is csak azoknak a jelentkezését van módunkban elfogadni, akik a részvételi díjat a számlán feltüntetett határidőn belül befizetik. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a beérkezett jelentkezési lap után a gazdasági hivatal kipostázza a jelentkezőnek a számlát, amikor befizeti és a pénz megérkezik a hivatalhoz, attól számítva kerül regisztrálásra a jelentkező, s erről azonnal értesítjük.

Az előadók nyomatékos kérése, hogy csak azok jelentkezzenek, akik végig részt tudnak venni a szemináriumokon. Tudjuk, hogy felgyorsult életünk egyik problémája az időbeosztás, de csak úgy lehet eredményes munkát folytatni, ha azt a 2-3 napot valóban erre szánja a jelentkező, s ezzel az előadót is megtiszteli. Amennyiben valaki mégis akadályoztatva lenne a részvételben, a szeminárium megkezdése előtt legalább tíz nappal írásban lemondhatja. Aki azonban elmulasztja lemondani részvételét a megadott határidőn belül, annak nem áll módunkban a költséget visszatéríteni.


Mint köztudott, a Zsinat döntött (XII./12. ülésszak) a lelkésztovábbképzés szervezett rendszerének bevezetéséről 2009. szeptember 1. hatállyal. A bevezetésre kerülő, kötelező lelkésztovábbképzés rendjébe a tiszántúli továbbképzések keretében látogatott kurzusok beszámítanak, a kreditek pedig az új rend szerint konvertálásra kerülnek. Hisszük azonban, hogy az adminisztratív eljáráson és kötelezettségen túlmenően ebben a tanulmányi évben is sikerült érdeklődésre számot tartó tanfolyamokat ajánlani a Kollegáink részére, a szolgálat jobb betöltése érdekében.


Debrecen, 2008. február 3.

Dr.Fazakas Sándor
/ Továbbképző Intézet vezetője/

Lelkésztovábbképzés

Cikkek

Előadások

Belépés|Regisztráció

Megjelent a 2019. évi lelkésztovábbképzõ kurzusainak programfüzete -
Dr. Fazakas Sándor
Tovább a cikkre...

Megjelent az Igazság és Élet 2019/1 száma -
Dr. Kovács Krisztián
Tovább a cikkre...

Megjelent az Igazság és Élet 2018/4 száma -
Dr. Kovács Krisztián
Tovább a cikkre...

Megjelent a 2018. évi lelkésztovábbképzõ kurzusainak programfüzete -
Dr. Fazakas Sándor
Tovább a cikkre...

Életképek az aradi vértanúkról és özvegyeikről -
Tovább a cikkre...

Megjelent az Igazság és Élet 2017/4 száma -
Tovább a cikkre...

Gyermekistentiszteleti vázlatok -
Tovább a cikkre...

Megjelent a 2017. évi lelkésztovábbképzõ kurzusainak programfüzete - -
Tovább a cikkre...

Textuárium 2007 - 2014 -
Tovább a cikkre...

A gyülekezetek és intézmények vezetése -
Tovább a cikkre...

Kicsomagolni Isten ajándékát – a „Keresztség éve” Vesztfáliában -
Kovács Krisztián
Tovább a cikkre...

Szabályrendelet a Lelkésztovábbképzés egységes rendjére nézve, a Magyarországi Református Egyházban -
Tovább a cikkre...

Publikus előadások

A lelkészi szolgálat körülményeinek változásai és a lelkésztovábbképzés - Dr. Fazakas Sándor

Egyházi jövőkép vagy jövőképes egyház? Teológiai, egyházszociológiai és gyakorlati szempontok az egyházi jövőkép formálódásához - Dr. Fazakas Sándor

"Egyházunk krízise, mint lehetőség II." - érdeklődéstől-elköteleződésig

Hogyan tovább? - A lelkésztovábbképzés elvi szempontjai és gyakorlati tapasztalatai

Lelkésztovábbképzés - Elvi megfontolások - és Tiszántúli tapasztalatok


"Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés" néven új mesterképzési szak indul a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen.