Egészségnevelés a lelkészi munka szolgálatában
LT'13.10.
Vezető: Dr. Falus András (egyetemi tanár – Semmelweis Egyetem, Budapest) Dr. Ferencz Árpád (adjunktus – DRHE Szociáletikai és Egyházszociológiai Tanszék)
Időpont: 2013-12-02 - 2013-12-04

Ciganisztika – cigánymisszió
LT'13.9.
Vezető: Dani Eszter (missziói irodavezetõ – MRE Zsinati Hivatala) Forgács István (független romaügyi szakértõ) Landauer Attila (országos cigánymissziós referens – MRE)
Időpont: 2013-11-18 - 2013-11-20

„aki titeket hallgat, engem hallgat…” (lk 10,16)
Lelkipásztori hivatás a bibliai-reformátori tisztségértelmezés
és a gyakorlati megvalósulás között
LT'13.8.
Vezető: Dr. Fazakas Sándor (egyetemi tanár - DRHE, Szociáletikai és Egyházszociológiai Tanszék)
Időpont: 2013-11-11 - 2013-11-13

Érzelmek a teológiában és a lelkészi szolgálatban
(svájci-magyar továbbképzés lelkésznõk számára)
LT'13.7.
Vezető: Karin Baumgartner-Vetterli (lelkipásztor, Schaffhausen Sieblingen); Elke Rüegger-Haler (lelkipásztor, Zürich-Wipkingen); Dr. Bodó Sára (egyetemi docens, Debrecen); Dr. Csoma Judit (lelkipásztor, Berekfürdõ)
Időpont: 2013-11-04 - 2013-11-07

Házasság
LT'13.6.
Vezető: Dr. Szarka Miklós (ny. lelkész, pár- és családterapeuta) DRHE oktatói/interdiszciplináris
Időpont: 2013-10-14 - 2013-10-16

Hitre nevelés óvodás korban
LT'13.5.
Vezető: Dr. Jakab-Szászi Andrea (katechetikai szakértõ – RPI) Fördõs Kata (óvónõ, hitoktató)
Időpont: 2013-10-09 - 2013-10-11

A bûn realitásától a kegyelem megtapasztalásáig
A bûnbánati hét exegetikai és bibliai teológiai átgondolása
LT'13.4.
Vezető: Dr. Hodossy-Takács Elõd (egyetemi docens – DRHE Bibliai Teológiai és Vallástörténeti Tanszék)
Időpont: 2013-09-30 - 2013-10-02

Ökoteológia a gyülekezetben
LT'13.3.
Vezető: Dr. Kodácsy Tamás (egyetemi lelkész, tudományos munkatárs – KRE)
Időpont: 2013-09-23 - 2013-09-25

Egyházunk krízise – mint lehetõség (4.)
Hogyan segíthetjük a gyülekezeti tagokat, hogy ismeretben, hitben, engedelmességben növekedjenek?
LT'13.2.
Vezető: Püski Lajos (lelkipásztor – Debrecen-Nagyerdõ)
Időpont: 2013-09-16 - 2013-09-18

450 éves a Heidelbergi Káté
LT'13.1.
Vezető: DRHE oktatói és vendégel?adók – interdiszciplináris megközelítés
Időpont: 2013-04-08 - 2013-04-10

Lelkipásztori családi hét
Vezető:
Időpont: 2013-06-17 - 2013-06-21

Lelkésztovábbképzés

Cikkek

Előadások

Belépés|Regisztráció

Megjelent az Igazság és Élet 2022/1 száma -
Dr. Kovács Krisztián
Tovább a cikkre...

Megjelent az Igazság és Élet 2021/4 száma -
Dr. Kovács Krisztián
Tovább a cikkre...

Megjelent az Igazság és Élet 2021/3 száma -
Dr. Kovács Krisztián
Tovább a cikkre...

Megjelent a 2021-es év Lelkésztovábbképző Programfüzete -
Dr. Fazakas Sándor
intézetvezető
Tovább a cikkre...

Életképek az aradi vértanúkról és özvegyeikről -
Tovább a cikkre...

Gyermekistentiszteleti vázlatok -
Tovább a cikkre...

A gyülekezetek és intézmények vezetése -
Tovább a cikkre...

Kicsomagolni Isten ajándékát – a „Keresztség éve” Vesztfáliában -
Kovács Krisztián
Tovább a cikkre...

Szabályrendelet a Lelkésztovábbképzés egységes rendjére nézve, a Magyarországi Református Egyházban -
Tovább a cikkre...

Publikus előadások

A lelkészi szolgálat körülményeinek változásai és a lelkésztovábbképzés - Dr. Fazakas Sándor

Egyházi jövőkép vagy jövőképes egyház? Teológiai, egyházszociológiai és gyakorlati szempontok az egyházi jövőkép formálódásához - Dr. Fazakas Sándor

"Egyházunk krízise, mint lehetőség II." - érdeklődéstől-elköteleződésig

Hogyan tovább? - A lelkésztovábbképzés elvi szempontjai és gyakorlati tapasztalatai

Lelkésztovábbképzés - Elvi megfontolások - és Tiszántúli tapasztalatok


"Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés" néven új mesterképzési szak indul a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen.