Misszió és/vagy tradíció?
LT'04.9.
Vezető: Gaál Sándor Gonda László
Időpont: 2004-11-21 - 2004-11-23
Hely: Hét Csillag Konferenciaközpont, Beregdaróc
Csoport létszám:
Tanóra: 5
Részvételi díj: 7000 Ft/fő
„Ha az egyház megpróbálja elválasztani ma-
gát a világban való szolgálatától és ha struktúrája olyan,
hogy megakadályozza a világnak nyújtható releváns szolgá-
lat lehetõségét, akkor az ilyen struktúrát eretneknek kell mi„Ha az egyház megpróbálja elválasztani ma-
gát a világban való szolgálatától és ha struktúrája olyan,
hogy megakadályozza a világnak nyújtható releváns szolgá-
lat lehetõségét, akkor az ilyen struktúrát eretneknek kell minõsíteni” (Bütösi János). Közös tapasztalatunk, hogy a misz-
szió, mely az egyház természetéhez tartozik, sokféle akadály-
ba ütközik korunkban. Sokszor elhangzik, hogy az egyik
ilyen akadály az egyház tradíciója. A kurzus során ezt a kér-
dést vizsgáljuk meg és együtt keressük azokat az impulzuso-
kat, amelyek által a tradíció a misszió hordozójává válhat.

Lelkésztovábbképzés

Cikkek

Előadások

Belépés|Regisztráció

Megjelent az Igazság és Élet 2022/2 száma -
Tovább a cikkre...

Megjelent az Igazság és Élet 2022/1 száma -
Dr. Kovács Krisztián
Tovább a cikkre...

Megjelent az Igazság és Élet 2021/4 száma -
Dr. Kovács Krisztián
Tovább a cikkre...

Megjelent az Igazság és Élet 2021/3 száma -
Dr. Kovács Krisztián
Tovább a cikkre...

Megjelent a 2021-es év Lelkésztovábbképző Programfüzete -
Dr. Fazakas Sándor
intézetvezető
Tovább a cikkre...

Életképek az aradi vértanúkról és özvegyeikről -
Tovább a cikkre...

Gyermekistentiszteleti vázlatok -
Tovább a cikkre...

A gyülekezetek és intézmények vezetése -
Tovább a cikkre...

Kicsomagolni Isten ajándékát – a „Keresztség éve” Vesztfáliában -
Kovács Krisztián
Tovább a cikkre...

Szabályrendelet a Lelkésztovábbképzés egységes rendjére nézve, a Magyarországi Református Egyházban -
Tovább a cikkre...

Publikus előadások

A lelkészi szolgálat körülményeinek változásai és a lelkésztovábbképzés - Dr. Fazakas Sándor

Egyházi jövőkép vagy jövőképes egyház? Teológiai, egyházszociológiai és gyakorlati szempontok az egyházi jövőkép formálódásához - Dr. Fazakas Sándor

"Egyházunk krízise, mint lehetőség II." - érdeklődéstől-elköteleződésig

Hogyan tovább? - A lelkésztovábbképzés elvi szempontjai és gyakorlati tapasztalatai

Lelkésztovábbképzés - Elvi megfontolások - és Tiszántúli tapasztalatok


"Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés" néven új mesterképzési szak indul a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen.