A lelkész mint ember
LT'04.8.
Vezető: Dr. Hubainé Muzsnai Márta Dr. Majsai Hideg Tünde
Időpont: 2004-09-20 - 2004-09-22
Hely: Berekfürdõ, Megbékélés Háza
Csoport létszám: 300 fő
Tanóra: 5
Részvételi díj: 7000 Ft/fő
„Aki inkább szereti anyját és atyját, hogynem enge-
met, nem méltó az énhozzám. Aki inkább szereti fiát és leányát, hogynem
engemet, nem méltó az énhozzám.” (Mt 10,37)
Azt tanítja Jézus követõinek, hogy méltatlan dolog a család-
hoz ragaszkodni, s értük áldozatot hozni? Vajon joga van-e a
lelkésznek más embereket, a hozzá legközelebb állókat, felál-
dozni? A lelkésznek nem szabad megtapasztalnia a családi
élet boldogságát? Ki nevelje fel a lelkész gyerekét, ki gon-
dozza családjában a beteget? Háttérbe szoríthatják-e a nagy-
tiszteletû asszony házkörüli dolgai az evangéliumot? Lehet-e
a gyerekek iskolai házi feladata elõbbre való Isten házának a
szolgálatánál?
Ezekre, s ezekhez hasonló kérdésekre keressük a választ,
hogy megtaláljuk az egészséges egyensúlyt a lelkészi hivatás
és a család mint hivatás között. A nagycsoport kérdésfelveté-
seivel kiscsoportokban dolgozunk tovább. Az elérni kívánt
cél érdekében dramatikus és videós technikákat is alkalma-
zunk. Szeretettel várjuk mindazokat, akik tenni szeretnének
azért, hogy lelkészi hivatásukat és személyes életüket egy-
mással még jobban összehangolják.

Lelkésztovábbképzés

Cikkek

Előadások

Belépés|Regisztráció

Megjelent az Igazság és Élet 2022/2 száma -
Tovább a cikkre...

Megjelent az Igazság és Élet 2022/1 száma -
Dr. Kovács Krisztián
Tovább a cikkre...

Megjelent az Igazság és Élet 2021/4 száma -
Dr. Kovács Krisztián
Tovább a cikkre...

Megjelent az Igazság és Élet 2021/3 száma -
Dr. Kovács Krisztián
Tovább a cikkre...

Megjelent a 2021-es év Lelkésztovábbképző Programfüzete -
Dr. Fazakas Sándor
intézetvezető
Tovább a cikkre...

Életképek az aradi vértanúkról és özvegyeikről -
Tovább a cikkre...

Gyermekistentiszteleti vázlatok -
Tovább a cikkre...

A gyülekezetek és intézmények vezetése -
Tovább a cikkre...

Kicsomagolni Isten ajándékát – a „Keresztség éve” Vesztfáliában -
Kovács Krisztián
Tovább a cikkre...

Szabályrendelet a Lelkésztovábbképzés egységes rendjére nézve, a Magyarországi Református Egyházban -
Tovább a cikkre...

Publikus előadások

A lelkészi szolgálat körülményeinek változásai és a lelkésztovábbképzés - Dr. Fazakas Sándor

Egyházi jövőkép vagy jövőképes egyház? Teológiai, egyházszociológiai és gyakorlati szempontok az egyházi jövőkép formálódásához - Dr. Fazakas Sándor

"Egyházunk krízise, mint lehetőség II." - érdeklődéstől-elköteleződésig

Hogyan tovább? - A lelkésztovábbképzés elvi szempontjai és gyakorlati tapasztalatai

Lelkésztovábbképzés - Elvi megfontolások - és Tiszántúli tapasztalatok


"Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés" néven új mesterképzési szak indul a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen.