Alkalmazkodási zavarok a gyermekrajzok
tükrében (gyermekrajzok a katechézisben)
LT'04.7.
Vezető: Dr. Nagy Beáta (klinikai gyermekpszichológus) Dr. Bodó Sára
Időpont: 2004-10-11 - 2004-10-12
Hely: Debrecen, DRHE
Csoport létszám: 25 fő
Tanóra: 5
Részvételi díj: 7000 Ft/fő
Gyermekek és fiatalok (3-18 éves korosztály)
alkalmazkodási zavarai és pszichoszomatikus betegségei az
ú.n. gyermekrajzokban is tükrözõdnek. A „nonverbális”
kommunikáció ilyen üzeneteinek ismerete és elemzése figye-
lemfelhívást és segítséget nyújthat nevelõknek, oktatóknak –
köztük hitoktatóknak és vallástanároknak. – a gyermekek tes-
ti-lelki épségének megóvása érdekében. Az elméleti alapve-
tés után a saját tapasztalatainak szupervíziós átbeszélésére ke-
rül sor, ezért arra kérjük a résztvevõket, hogy gyermekrajzo-
kat, problémás eseteket, illetve példákat hozzanak a foglalko-
zásra.

Lelkésztovábbképzés

Cikkek

Előadások

Belépés|Regisztráció

Megjelent az Igazság és Élet 2022/2 száma -
Tovább a cikkre...

Megjelent az Igazság és Élet 2022/1 száma -
Dr. Kovács Krisztián
Tovább a cikkre...

Megjelent az Igazság és Élet 2021/4 száma -
Dr. Kovács Krisztián
Tovább a cikkre...

Megjelent az Igazság és Élet 2021/3 száma -
Dr. Kovács Krisztián
Tovább a cikkre...

Megjelent a 2021-es év Lelkésztovábbképző Programfüzete -
Dr. Fazakas Sándor
intézetvezető
Tovább a cikkre...

Életképek az aradi vértanúkról és özvegyeikről -
Tovább a cikkre...

Gyermekistentiszteleti vázlatok -
Tovább a cikkre...

A gyülekezetek és intézmények vezetése -
Tovább a cikkre...

Kicsomagolni Isten ajándékát – a „Keresztség éve” Vesztfáliában -
Kovács Krisztián
Tovább a cikkre...

Szabályrendelet a Lelkésztovábbképzés egységes rendjére nézve, a Magyarországi Református Egyházban -
Tovább a cikkre...

Publikus előadások

A lelkészi szolgálat körülményeinek változásai és a lelkésztovábbképzés - Dr. Fazakas Sándor

Egyházi jövőkép vagy jövőképes egyház? Teológiai, egyházszociológiai és gyakorlati szempontok az egyházi jövőkép formálódásához - Dr. Fazakas Sándor

"Egyházunk krízise, mint lehetőség II." - érdeklődéstől-elköteleződésig

Hogyan tovább? - A lelkésztovábbképzés elvi szempontjai és gyakorlati tapasztalatai

Lelkésztovábbképzés - Elvi megfontolások - és Tiszántúli tapasztalatok


"Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés" néven új mesterképzési szak indul a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen.