Egyházvezetés - gyülekezetépítés
LT'04.6.
Vezető: Dr. Fazakas Sándor
Időpont: 2001-09-22 - 2004-09-23
Hely: Debrecen, DRHE
Csoport létszám:
Tanóra: 5
Részvételi díj: 7000 Ft/fő
Az egyházvezetés (kybernetika) tudományát
általában az egyházkormányzással vagy az egyházi intézmé-
nyek menedzselésével hozzuk összefüggésbe, pedig eredeti-
leg a gyakorlati teológia, közelebbrõl a gyülekezetépítés
kulcsfontosságú tudománya volt. Hogyan találhat egymásra
újból az egyházvezetés és gyülekezetépítés, mennyiben lehet
az emberi tervezés és a módszer az egyházat építõ Szentlélek
„partnere”? Milyen teológiai alapokra épül fel a gyülekezet-
menedzsment gyakorlata és tudománya, milyen kritikai
szempontokra kell figyelni a munka szervezése során? Mi-
lyen közös és eltérõ tapasztalatokkal kell számolniuk e mun-
ka során a poszt-szocialista országok (egykori Kelet-
Németország és Magyarország) egyházai?
Az elõadó, Dr. Michael Herbst, a Greifswald-i Teológiai Fa-
kultás tanára, a „népegyházon belüli missziói gyülekezetépí-
tés” elméleti és gyakorlati szakembere, németországi gyüle-
kezetépítési programok szakmai tanácsadója. (A konferencia
során fordításról gondoskodunk).

Lelkésztovábbképzés

Cikkek

Előadások

Belépés|Regisztráció

Megjelent az Igazság és Élet 2022/2 száma -
Tovább a cikkre...

Megjelent az Igazság és Élet 2022/1 száma -
Dr. Kovács Krisztián
Tovább a cikkre...

Megjelent az Igazság és Élet 2021/4 száma -
Dr. Kovács Krisztián
Tovább a cikkre...

Megjelent az Igazság és Élet 2021/3 száma -
Dr. Kovács Krisztián
Tovább a cikkre...

Megjelent a 2021-es év Lelkésztovábbképző Programfüzete -
Dr. Fazakas Sándor
intézetvezető
Tovább a cikkre...

Életképek az aradi vértanúkról és özvegyeikről -
Tovább a cikkre...

Gyermekistentiszteleti vázlatok -
Tovább a cikkre...

A gyülekezetek és intézmények vezetése -
Tovább a cikkre...

Kicsomagolni Isten ajándékát – a „Keresztség éve” Vesztfáliában -
Kovács Krisztián
Tovább a cikkre...

Szabályrendelet a Lelkésztovábbképzés egységes rendjére nézve, a Magyarországi Református Egyházban -
Tovább a cikkre...

Publikus előadások

A lelkészi szolgálat körülményeinek változásai és a lelkésztovábbképzés - Dr. Fazakas Sándor

Egyházi jövőkép vagy jövőképes egyház? Teológiai, egyházszociológiai és gyakorlati szempontok az egyházi jövőkép formálódásához - Dr. Fazakas Sándor

"Egyházunk krízise, mint lehetőség II." - érdeklődéstől-elköteleződésig

Hogyan tovább? - A lelkésztovábbképzés elvi szempontjai és gyakorlati tapasztalatai

Lelkésztovábbképzés - Elvi megfontolások - és Tiszántúli tapasztalatok


"Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés" néven új mesterképzési szak indul a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen.