Gyülekezetépítés és stratégiakészítés
LT'04.1.
Vezető: Ferenczi Zoltán lelkész Sipos János szervezetfejlesztõ
Időpont: 2004-05-03 - 2004-05-06
Hely: Berekfürdõ, Megbékélés Háza
Csoport létszám:
Tanóra: 5
Részvételi díj: 7000 Ft/fő
A program figyelmet kíván fordítani a pályázatírás
és nagyobb volumenû programok elõkészítésének és megva-
lósításának, valamint utóértékelésének munkálataira, a cso-
port érdeklõdése esetén az EU-s pályázati rendszerre is. Kér-
jük a jelentkezõ lelkipásztorokat, hogy hozzák magukkal az
idei missziói munkatervet, egyházi iskolák lelkipásztorai ese-
tén valamely stratégiai programot (egészségstratégia, iskolai
drogstratégia stb.) vagy az SZMSZ-t. Kérdések: 1) Az egyház
mint szervezet 2) A gyülekezet adottságainak felmérése 3)
Mérhetõ-e a lelkipásztor munkája? 4) Missziói munkaterv és
gyülekezetépítési stratégia készítése 5) Egyházközségek és
egyházi intézmények sajátossága.

Lelkésztovábbképzés

Cikkek

Előadások

Belépés|Regisztráció

Megjelent az Igazság és Élet 2022/2 száma -
Tovább a cikkre...

Megjelent az Igazság és Élet 2022/1 száma -
Dr. Kovács Krisztián
Tovább a cikkre...

Megjelent az Igazság és Élet 2021/4 száma -
Dr. Kovács Krisztián
Tovább a cikkre...

Megjelent az Igazság és Élet 2021/3 száma -
Dr. Kovács Krisztián
Tovább a cikkre...

Megjelent a 2021-es év Lelkésztovábbképző Programfüzete -
Dr. Fazakas Sándor
intézetvezető
Tovább a cikkre...

Életképek az aradi vértanúkról és özvegyeikről -
Tovább a cikkre...

Gyermekistentiszteleti vázlatok -
Tovább a cikkre...

A gyülekezetek és intézmények vezetése -
Tovább a cikkre...

Kicsomagolni Isten ajándékát – a „Keresztség éve” Vesztfáliában -
Kovács Krisztián
Tovább a cikkre...

Szabályrendelet a Lelkésztovábbképzés egységes rendjére nézve, a Magyarországi Református Egyházban -
Tovább a cikkre...

Publikus előadások

A lelkészi szolgálat körülményeinek változásai és a lelkésztovábbképzés - Dr. Fazakas Sándor

Egyházi jövőkép vagy jövőképes egyház? Teológiai, egyházszociológiai és gyakorlati szempontok az egyházi jövőkép formálódásához - Dr. Fazakas Sándor

"Egyházunk krízise, mint lehetőség II." - érdeklődéstől-elköteleződésig

Hogyan tovább? - A lelkésztovábbképzés elvi szempontjai és gyakorlati tapasztalatai

Lelkésztovábbképzés - Elvi megfontolások - és Tiszántúli tapasztalatok


"Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés" néven új mesterképzési szak indul a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen.