Eszkatológia és világvége:
tévtanítások, populáris kultúra és hitünk
LT'11.11.
Vezető: Dr. Kovács Ábrahám /egyetemi adjunktus, DRHE Dogmatikai Tanszék/
Időpont: 2011-11-21 - 2011-11-23
Hely: Berekfürdõ, Megbékélés Háza
Csoport létszám: 20-25 fő
Tanóra: 15
Részvételi díj: 12000 Ft/fő
A továbbképzés célja, hogy a gyülekezetek környezetében egyre erõteljesebben megjelenõ tévtanításokkal szemben bemutassa a református hitvalló válaszokat, amely a fiatalokat, középkorú és idõs gyülekezeti tagjainkat egyaránt érintik. A nem keresztyén tanítások számtalan formában érik el a gyülekezeteinket: a Jehova Tanúi, Adventisták, Mormonok téves tanításai mellett ott láthatjuk a populáris kultúrában (mozi, zene, mûvészet) a szinkretizmust.
A kurzus arra törekszik, hogy egyrészt hitvalló válaszokat adjon a leggyakrabban felmerült kérdésekre, másrészt rámutasson, milyen magatartással adhatunk választ az egyházi közösségeinkben (ifjúsági, bibliaóra, vasárnapi iskola) megjelenõ kihívásra. Az elõadásokat közös megbeszélések követik. Fontos lesz az elõre kiadott anyagok alapján való egy-egy témakörhöz kapcsolódó beszélgetés. Az olvasmányok a jelenlegi egyházi helyzetet figyelembe véve vannak kiválogatva.

Ajánlott irodalom:
Benkõ Antal: Igaz-e, hogy ... közel a világvége ?: I. Az adventisták, II. Jehova tanúi, Szeged, Agapé, 1994.
Fáber András: „Katasztrófák filmen elbeszélve. Világvége mûanyagból” In: Filmvilág 1986/06 36−41. http://filmvilag.hu/xereses_frame.php?cikk_id=5793
Jonsson, Carl Olof: A ‘pogányok ideje’ - vajon véget ért? Tanul­mány Jehova tanúi végidõszámításairól, Budapest, 2000.
Papp László: „Mi állt a tömeges öngyilkosságok hátterében? Szedd magad, és keverd össze“, In: Hetek 2000. 04. 29. (IV/18)
http://www.hetek.hu/hit_es_ertekek/200004/szedd_magad_es_keverd_ossze
Spier, H. J.: Ellentétek Jehova tanúi és a Biblia között.
Szatmáry–Török–Kocsis: Eszkatológia, Budapest, 2001.

Lelkésztovábbképzés

Cikkek

Előadások

Belépés|Regisztráció

Megjelent az Igazság és Élet 2022/2 száma -
Tovább a cikkre...

Megjelent az Igazság és Élet 2022/1 száma -
Dr. Kovács Krisztián
Tovább a cikkre...

Megjelent az Igazság és Élet 2021/4 száma -
Dr. Kovács Krisztián
Tovább a cikkre...

Megjelent az Igazság és Élet 2021/3 száma -
Dr. Kovács Krisztián
Tovább a cikkre...

Megjelent a 2021-es év Lelkésztovábbképző Programfüzete -
Dr. Fazakas Sándor
intézetvezető
Tovább a cikkre...

Életképek az aradi vértanúkról és özvegyeikről -
Tovább a cikkre...

Gyermekistentiszteleti vázlatok -
Tovább a cikkre...

A gyülekezetek és intézmények vezetése -
Tovább a cikkre...

Kicsomagolni Isten ajándékát – a „Keresztség éve” Vesztfáliában -
Kovács Krisztián
Tovább a cikkre...

Szabályrendelet a Lelkésztovábbképzés egységes rendjére nézve, a Magyarországi Református Egyházban -
Tovább a cikkre...

Publikus előadások

A lelkészi szolgálat körülményeinek változásai és a lelkésztovábbképzés - Dr. Fazakas Sándor

Egyházi jövőkép vagy jövőképes egyház? Teológiai, egyházszociológiai és gyakorlati szempontok az egyházi jövőkép formálódásához - Dr. Fazakas Sándor

"Egyházunk krízise, mint lehetőség II." - érdeklődéstől-elköteleződésig

Hogyan tovább? - A lelkésztovábbképzés elvi szempontjai és gyakorlati tapasztalatai

Lelkésztovábbképzés - Elvi megfontolások - és Tiszántúli tapasztalatok


"Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés" néven új mesterképzési szak indul a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen.