Nép, nemzet, vallásosság
LT'11.10.
Vezető: Dr. Ferencz Árpád /egyetemi adjunktus, DRHE Szociáletikai és Egyházszociológiai Tanszék/ Kocsis Áron /Doktorandusz DRHE, szociológia-történelem szakos tanár/
Időpont: 2011-11-14 - 2011-11-15
Hely: DRHE
Csoport létszám: 20-25 fő
Tanóra: 15
Részvételi díj: 12000 Ft/fő
Lelkipásztori szolgálatunk során számos alakalommal kell nemzeti ünnepen megszólalnunk akár igehirdetõként, akár megemlékezések szónokaként is. De nem csupán kérügmatikus és retorikai feladatokkal illetve kihívásokkal állunk szemben, hanem olyan kérdések is megválaszolásra várnak, mint például a Himnusz gyakori éneklése, nemzeti lobogó elhelyezése a templomban, szélsõjobboldali mozgalmak megítélése.
Nem szabad figyelmen kívül hagynunk azt sem, hogy a 21. századi Európában zajlik az a jelenség, amelyet a hírhedt Huntington-elmélet a „kultúrák háborújaként” írt le. Az egymásnak feszülõ nemzeti és kulturális különbségek óhatatlanul feszültségeket hívnak elõ. Az ismeretlentõl való félelem a saját kultúra és identitás féltésével párosul. Mindezzel egyidõben, valamilyen formában erre reagálva megjelennek a „szélsõjobboldali” eszmék is.
Amennyiben a teológia komolyan veszi prófétai tisztét és valóban az egyházi beszéd „kritikus és korrektív” segítõje akar lenni, nem mehet el e jelenség mellett szó nélkül. A továbbképzõ kurzus keretében a következõ témákat igyekszünk teológiai, történeti, szociológiai oldalról megközelíteni:

Tematika:
Nép, nemzet, identitás
Vallásosság és identitás
Radikalizmusok és vallásosság

Ajánlott irodalom:
Ábrahám Barna – Gereben Ferenc – Stekovics Rita (Szerk.): Nemzeti és regionális identitás Közép-Európában, Piliscsaba, 2003.
Császár Melinda – Rosta Gergely (Szerk.): Ami rejtve van, s ami látható. Tanulmányok Gereben Ferenc 65. születésnapjára, Budapest, Loisir Könyvkiadó – Piliscsaba, PPKE BTK Szociológiai Intézet, 2008.
Huntington, Samuel P.: A civilizációk összecsapása és a világrend átalakulása, Budapest, Európa Kiadó, 1998
Identitás, kultúra, kisebbség: felmérés a közép–európai magyar népesség körében, Budapest, MTA Kisebbségkutató Mûhely, Osiris, 1999.
Illés Pál Attila (Szerk.): Felekezetek és identitás Közép-Európában az újkorban, Piliscsaba, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, 1999
S. Szabó Péter – Grünhut Zoltán (Szerk.): Vallás, politika, identitás, Pécs, 2010.

Lelkésztovábbképzés

Cikkek

Előadások

Belépés|Regisztráció

Megjelent az Igazság és Élet 2022/2 száma -
Tovább a cikkre...

Megjelent az Igazság és Élet 2022/1 száma -
Dr. Kovács Krisztián
Tovább a cikkre...

Megjelent az Igazság és Élet 2021/4 száma -
Dr. Kovács Krisztián
Tovább a cikkre...

Megjelent az Igazság és Élet 2021/3 száma -
Dr. Kovács Krisztián
Tovább a cikkre...

Megjelent a 2021-es év Lelkésztovábbképző Programfüzete -
Dr. Fazakas Sándor
intézetvezető
Tovább a cikkre...

Életképek az aradi vértanúkról és özvegyeikről -
Tovább a cikkre...

Gyermekistentiszteleti vázlatok -
Tovább a cikkre...

A gyülekezetek és intézmények vezetése -
Tovább a cikkre...

Kicsomagolni Isten ajándékát – a „Keresztség éve” Vesztfáliában -
Kovács Krisztián
Tovább a cikkre...

Szabályrendelet a Lelkésztovábbképzés egységes rendjére nézve, a Magyarországi Református Egyházban -
Tovább a cikkre...

Publikus előadások

A lelkészi szolgálat körülményeinek változásai és a lelkésztovábbképzés - Dr. Fazakas Sándor

Egyházi jövőkép vagy jövőképes egyház? Teológiai, egyházszociológiai és gyakorlati szempontok az egyházi jövőkép formálódásához - Dr. Fazakas Sándor

"Egyházunk krízise, mint lehetőség II." - érdeklődéstől-elköteleződésig

Hogyan tovább? - A lelkésztovábbképzés elvi szempontjai és gyakorlati tapasztalatai

Lelkésztovábbképzés - Elvi megfontolások - és Tiszántúli tapasztalatok


"Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés" néven új mesterképzési szak indul a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen.