Kazuális szolgálataink aktuális kihívásai: Keresztség 1. 2.
LT'11.9.
Vezető: Dr. Hodossy-Takács Elõd (egyetemi docens, DRHE) Dr. Peres Imre (egyetemi tanár, DRHE) Dr. Fazakas Sándor (egyetemi tanár, DRHE) Dr. Ferencz Árpád (egyetemi adjunktus, DRHE) Dr. Fekete Károly (egyetemi tanár, DRHE) Dr. Gaál Sándor (egyetemi docens, DR
Időpont: 2011-10-17 - 2011-11-08
Hely: DRHE
Csoport létszám: 20-25 fő
Tanóra: 30
Részvételi díj: 20000 Ft/fő
2011. október 17−18. (hétfõ – kedd) és
2011. november 7−8. (hétfõ – kedd)
(további 10 kreditpont szerezhetõ házi dolgozat elkészítésével)

A lelkészi szolgálat jelentõs részét képezik a kázust (keresztelés, konfirmáció, házasságkötés megáldása, temetés, valamit úrvacsora) igénylõkkel való találkozás, illetve az azokra való készülés. Azonban fennáll annak a veszélye, hogy a kazuális (és sakramentális) istentiszteletekre és alkalmakra való készülés egyfajta rutinmunkává válik, melynek teológiai megalapozottsága és megalapozása nem minden esetben tisztázott és korrekt, az alkalmak liturgiai megformálása esetleges, a mondanivaló pedig közhelyekben merül ki. Továbbá az sem mindig tisztázott, hogy egy-egy kázus milyen etikai, egyházjogi elõfeltételekkel és következményekkel jár, illetve milyen pásztori-lelkigondozói aspektust igényel.
A kázus-modulok lelkésztovábbképzésben való megjelenítése ezért is indokolt, hogy összefüggõ, áttekinthetõ képet nyújtson egy-egy kázusról a bibliai alapoktól egészen a gyakorlati, sõt egyházjogi következtetésekig, betekintést nyújtva a legújabb (akár idegen nyelvû) szakirodalomba, illetve kitekintést adva más felekezetek, illetve a világvallások esetleges párhuzamos gyakorlatai iránt.
Jóllehet a teológiai tanulmányai alatt minden lelkipásztor találkozott az adott tematikával, ám az azokról való elméleti és gyakorlati ismereteket 10-12 szemeszterre lebontva, egy-egy különálló diszciplínába ágyazottan sajátíthatta el. Az ilyetén továbbképzések célja lenne többek az is, hogy egy viszonylag rövidebb idõi intervallumon belül összefüggésében lehetne az adott kázusokkal foglalkozni elméleti és gyakorlati szinten egyaránt. A modulok felépítése minden esetben hasonlóan három egységbõl állna: biblikum, rendszeres-, illetve gyakorlati teológia.
A szeminárium végezetével záró házi-dolgozat elkészítésére is van lehetõség, ami újabb 10 kreditpont megszerzését teszi lehetõvé.

A szemináriumra csak azok jelentkezését várjuk,
akik mindkét alkalmon részt tudnak venni,
a dolgozat is csak ebben az esetben kerül elfogadásra.

Tematika
1. alkalom
Keresztelés a szociológiai mutatók tükrében, tapasztalatok megosztása, megbeszélése
Ószövetségi elõképek és vallástörténeti párhuzamok
Újszövetségi tanítás a keresztségrõl és újszövetségi keresztelési gyakorlatok
A keresztség dogmatikuma
Reformátori és újreformátori keresztségértelmezések
2. alkalom
A keresztség és a keresztelési gyakorlatunk etikai kihívásai, problémái illetve következményei
A keresztelési igehirdetés, és a kazuális istentisztelet kérdései, lehetõségei
Lelkigondozói, gyülekezetépítési feltételek és következmények
Egyházjogi, felekezet- és vallásközi kitekintés

Lelkésztovábbképzés

Cikkek

Előadások

Belépés|Regisztráció

Megjelent az Igazság és Élet 2022/2 száma -
Tovább a cikkre...

Megjelent az Igazság és Élet 2022/1 száma -
Dr. Kovács Krisztián
Tovább a cikkre...

Megjelent az Igazság és Élet 2021/4 száma -
Dr. Kovács Krisztián
Tovább a cikkre...

Megjelent az Igazság és Élet 2021/3 száma -
Dr. Kovács Krisztián
Tovább a cikkre...

Megjelent a 2021-es év Lelkésztovábbképző Programfüzete -
Dr. Fazakas Sándor
intézetvezető
Tovább a cikkre...

Életképek az aradi vértanúkról és özvegyeikről -
Tovább a cikkre...

Gyermekistentiszteleti vázlatok -
Tovább a cikkre...

A gyülekezetek és intézmények vezetése -
Tovább a cikkre...

Kicsomagolni Isten ajándékát – a „Keresztség éve” Vesztfáliában -
Kovács Krisztián
Tovább a cikkre...

Szabályrendelet a Lelkésztovábbképzés egységes rendjére nézve, a Magyarországi Református Egyházban -
Tovább a cikkre...

Publikus előadások

A lelkészi szolgálat körülményeinek változásai és a lelkésztovábbképzés - Dr. Fazakas Sándor

Egyházi jövőkép vagy jövőképes egyház? Teológiai, egyházszociológiai és gyakorlati szempontok az egyházi jövőkép formálódásához - Dr. Fazakas Sándor

"Egyházunk krízise, mint lehetőség II." - érdeklődéstől-elköteleződésig

Hogyan tovább? - A lelkésztovábbképzés elvi szempontjai és gyakorlati tapasztalatai

Lelkésztovábbképzés - Elvi megfontolások - és Tiszántúli tapasztalatok


"Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés" néven új mesterképzési szak indul a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen.