Istentiszteletünk mai új alternatívái 1.
LT'11.8.
Vezető: Dr. Fekete Károly /egyetemi tanár, DRHE Gyakorlati Teológiai Tanszék/ Csoma Judit /doktorandusz DRHE – lelkipásztor, Berekfürdõ/
Időpont: 2011-10-02 - 2011-10-04
Hely: Hét Csillag Konferenciaközpont, Beregdaróc
Csoport létszám: 20-25 fő
Tanóra: 15
Részvételi díj: 12000 Ft/fő
Egyre nagyobb az igény lelkészek és gyülekezeti tagok részérõl egyaránt az istentiszteleti reformra, a liturgia megújulására, illetve megújítására, az új istentiszteleti formák bevezetésére. Amíg azonban ez nem ölt hivatalos formát, addig sem kell feltétlenül stagnálnunk a „hagyományos” formák mellett, hiszen sokszor érezzük, hogy a rendelkezésünkre álló istentiszteleti keretek nem mindenki számára érthetõek, s nem minden alkalommal felelnek meg a résztvevõk igényeinek, ízlésének, teológiai, kulturális stb. beállítottságának, nem elég interaktívak, olykor túl merevek. Éppen ezért szeretünk, vagy szeretnénk kísérletezni, hogy istentiszteletünk és „Isten tiszteletünk” újabb impulzusokat kapjon. Azonban felvetõdik a kérdés: meddig lehet elmenni a próbálkozásokban, az egyéni kísérletezésekben, az egyedi alternatívákban? Hol lehet, és hol kell legyen a határ a missziói szándék, a mindenkit elérni akarás és a teológiai korrektség, az istentisztelet eredeti intenciójának megtartása között?
A szeminárium célja, hogy olyan új istentiszteleti formákat, illetve istentiszteleti elemeket ismertessen meg, amelyek könnyen megvalósíthatók bármely gyülekezetben, kipróbálhatóak kisebb-nagyobb gyülekezeti közösségben, különbözõ élethelyzetekben, korcsoportokban.
A gyakorlati megvalósításokon túl azonban a szeminárium teológiai alapvetést is kíván adni az istentisztelet teológiáját illetõen, hogy az elképzelések ne váljanak elvtelen kísérletezgetésekké, s hogy az õsi üzenet ne sérüljön az új formáktól.
A szeminárium keretén belül sor kerül különbözõ formák közös kipróbálására a reggeli- és esti áhítatok keretén belül!

Tematika:
Az istentisztelet teológiai kritériumai
Istentisztelet és/vagy áhítat?
Istentiszteleti formák/alternatívák
Új liturgiai alternatívák a „hagyományos” istentiszteleten

Ajánlott irodalom:
Douglass, Klaus: Isten szeretetének ünnepe: az istentisztelet mai formáiról, Budapest, Kálvin Kiadó, Luther Kiadó, 2005.
Fekete Károly (Szerk.): Reformátusok a kegyelem trónusánál. A magyar református istentisztelet megújulásának teológiai alapelvei, Budapest, Kálvin Kiadó, 2010.
Pluss, David – Rahn Michael (Szerk.): Beszéljünk az istentiszteletrõl, Feedback-módszerek gyûjteménye, Budapest, Kálvin Kiadó, 2010.

Lelkésztovábbképzés

Cikkek

Előadások

Belépés|Regisztráció

Megjelent az Igazság és Élet 2022/2 száma -
Tovább a cikkre...

Megjelent az Igazság és Élet 2022/1 száma -
Dr. Kovács Krisztián
Tovább a cikkre...

Megjelent az Igazság és Élet 2021/4 száma -
Dr. Kovács Krisztián
Tovább a cikkre...

Megjelent az Igazság és Élet 2021/3 száma -
Dr. Kovács Krisztián
Tovább a cikkre...

Megjelent a 2021-es év Lelkésztovábbképző Programfüzete -
Dr. Fazakas Sándor
intézetvezető
Tovább a cikkre...

Életképek az aradi vértanúkról és özvegyeikről -
Tovább a cikkre...

Gyermekistentiszteleti vázlatok -
Tovább a cikkre...

A gyülekezetek és intézmények vezetése -
Tovább a cikkre...

Kicsomagolni Isten ajándékát – a „Keresztség éve” Vesztfáliában -
Kovács Krisztián
Tovább a cikkre...

Szabályrendelet a Lelkésztovábbképzés egységes rendjére nézve, a Magyarországi Református Egyházban -
Tovább a cikkre...

Publikus előadások

A lelkészi szolgálat körülményeinek változásai és a lelkésztovábbképzés - Dr. Fazakas Sándor

Egyházi jövőkép vagy jövőképes egyház? Teológiai, egyházszociológiai és gyakorlati szempontok az egyházi jövőkép formálódásához - Dr. Fazakas Sándor

"Egyházunk krízise, mint lehetőség II." - érdeklődéstől-elköteleződésig

Hogyan tovább? - A lelkésztovábbképzés elvi szempontjai és gyakorlati tapasztalatai

Lelkésztovábbképzés - Elvi megfontolások - és Tiszántúli tapasztalatok


"Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés" néven új mesterképzési szak indul a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen.