Egyházunk krízise – mint lehetõség (3.)
Hogyan hozzunk embereket gólhelyzetbe?
Avagy: hogyan segíthetjük az érdeklõdõket a megtérés felé?
LT'11.7.
Vezető: Dr. Gaál Sándor /egyetemi docens, DRHE Missziói és Felekezettudományi Tanszék/ Püski Lajos /lelkipásztor, Debrecen-Nagyerdõ/
Időpont: 2011-09-19 - 2011-09-21
Hely: Berekfürdõ, Megbékélés Háza
Csoport létszám: 20-25 fő
Tanóra: 15
Részvételi díj: 12000 Ft/fő
Egyházunk krízisét, mint missziói lehetõséget vizsgáljuk ebben az önálló egységekbõl álló sorozatban, melybe most is be lehet kapcsolódni.
Az érdeklõdéstõl a hitben és szolgálatban való elkötelezõdésig vezetõ folyamat elsõ részét, a hitre jutáshoz vezetõ kezdõ lépéseket fogjuk részletesen elemezni. A megtérés összetett lelki folyamatában jelen van a Szentlélek munkája, a másik ember felelõssége; mi most a magunk lehetõségeit és feladatát fogjuk vizsgálni.
A gyakorlatiasságot és életszerûséget segítendõ, találkozunk majd felnõttként megtért testvérekkel, akiket a kurzus résztvevõi kérdezgethetnek akadályokat is legyõzõ lelki keresésük és megtérésük tanulságos részleteirõl. A tapasztalatokat közösen fogjuk elemezni.
A vallásos neveltetést nem vagy csak hiányosan kapott, de érdeklõdõ felnõttek személyes hitre és elkötelezõdésre segítése a falusi és városi gyülekezetek jövõjét megalapozó, ezért kiemelt fontosságú része küldetésünknek. Szeretettel várjuk közös gondolkozásra, hogy áldásosabb legyen szolgálatunk ezen a „járatlan” úton.

Tematika:
Keressünk kapcsolódási pontokat!
Bontsuk le az akadályokat!
A hitbeli döntés szükségességét hogyan mutathatjuk meg?
Legyen külön alkalom is az érdeklõdõknek!
Beszélgetés felnõttként megtértekkel.
A beszélgetés tanulságainak elemzése.
Tanuljuk és tanítsuk ezeket a missziói lépéseket.
Összegzésként személyes vallomások.

Ajánlott irodalom:
Douglass, Klaus: Az új reformáció, Budapest, Kálvin Kiadó, 2002.

Lelkésztovábbképzés

Cikkek

Előadások

Belépés|Regisztráció

Megjelent az Igazság és Élet 2022/2 száma -
Tovább a cikkre...

Megjelent az Igazság és Élet 2022/1 száma -
Dr. Kovács Krisztián
Tovább a cikkre...

Megjelent az Igazság és Élet 2021/4 száma -
Dr. Kovács Krisztián
Tovább a cikkre...

Megjelent az Igazság és Élet 2021/3 száma -
Dr. Kovács Krisztián
Tovább a cikkre...

Megjelent a 2021-es év Lelkésztovábbképző Programfüzete -
Dr. Fazakas Sándor
intézetvezető
Tovább a cikkre...

Életképek az aradi vértanúkról és özvegyeikről -
Tovább a cikkre...

Gyermekistentiszteleti vázlatok -
Tovább a cikkre...

A gyülekezetek és intézmények vezetése -
Tovább a cikkre...

Kicsomagolni Isten ajándékát – a „Keresztség éve” Vesztfáliában -
Kovács Krisztián
Tovább a cikkre...

Szabályrendelet a Lelkésztovábbképzés egységes rendjére nézve, a Magyarországi Református Egyházban -
Tovább a cikkre...

Publikus előadások

A lelkészi szolgálat körülményeinek változásai és a lelkésztovábbképzés - Dr. Fazakas Sándor

Egyházi jövőkép vagy jövőképes egyház? Teológiai, egyházszociológiai és gyakorlati szempontok az egyházi jövőkép formálódásához - Dr. Fazakas Sándor

"Egyházunk krízise, mint lehetőség II." - érdeklődéstől-elköteleződésig

Hogyan tovább? - A lelkésztovábbképzés elvi szempontjai és gyakorlati tapasztalatai

Lelkésztovábbképzés - Elvi megfontolások - és Tiszántúli tapasztalatok


"Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés" néven új mesterképzési szak indul a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen.