Segítség a nyomorúságban – Lelkigondozás katasztrófa helyzetekben
LT'11.6.
Vezető: Dr. Oliver Gengenbach /krízis lelkigondozó, Németország/ Dr. Hézser Gábor /pasztorálpszichológus, Németország/ Dr. Bodó Sára /egyetemi docens, DRHE Gyakorlati Teológiai Tanszék, Katechetikai Központ/
Időpont: 2011-05-29 - 2012-02-15
Hely: Berekfürdõ, Megbékélés Háza
Csoport létszám: 20-25 fő
Tanóra: 60
Részvételi díj: 35000 Ft/fő
2011. május 29−31. (vasárnap este – kedd dél);
2011. október 23−26. (vasárnap este – szerda du.)
2012. február 12−15. (vasárnap este – szerda du.)
(további 10 kreditpont szerezhetõ házi dolgozat elkészítésével)

A természeti és emberi mulasztásból történõ katasztrófák lelkileg, pszichésen is különleges terhet rónak a katasztrófát átélõ emberekre. Különösen megtapasztalható – sajnos állandó jelleggel – a MRE területén élõk esetében. Az árvíztõl, természeti- és ipari katasztrófáktól való félelem mindennapossá vált. A szeretetszolgálat fizikai segítségnyújtása mellett lelkigondozói támogatást is fel kell kínálnunk a szenvedõknek, azonban erre sok esetben nincs képzettségünk, felkészületlenül ér bennünket a feladat és a kihívás. Ezért alakult ki nyugat-európában a speciális területeken (mint pl. telefonos-, kórház-, katonaság-, rendõrség-lelkigondozás) történõ szolgálatok csoportjában a „lelkigondozás katasztrófahelyzetekben”.
A különleges helyzet azonban sajátos lelkigondozói eljárásokat kíván, mint pl. a traumás és poszt-traumás élethelyzetek kezelése. Ahhoz, hogy a lelkész szolgálati területén vagy országos katasztrófáknál (pl. balesetek, árvíz, természeti- ipari katasztrófák stb.) segíteni tudjon, megfelelõ elméleti ismeretek és gyakorlati eljárások elsajátítása szükséges. Ehhez kínál lehetõséget a kurzus.
A tanfolyamot összességében 60 órásra tervezzük. A képzésbe a katasztrófa-lelkigondozás egyik legjobb német szakemberét is bevonjuk, aki Hézser Gáborral együtt készíti fel a résztvevõket erre a tevékenységre, a kettõs vezetéssel az esetleges nyelvi akadályok is elhárulnak. A németországi szakmai háttér egy hitelesítõ oklevél kiadását is lehetõvé teszi.

Tematika:
Bevezetés a pszicho-traumatológiába
Bevezetés a stressz-feldolgozásba
A pszichikai trauma s annak hatása a segítõkre
Stressz feldolgozás megrázó események után
Krízisintervenció
Utógondozás
Csoportmunka
Szerepjátékok – esettanulmányok

Ajánlott irodalom:
Hézser Gábor: A pásztori pszichológia gyakorlati kézikönyve, Budapest, Kálvin Kiadó, 2002.
Hézser Gábor: Miért? Rendszerszemlélet és lelkigondozói gyakorlat, pasztorálpszichológiai tanulmányok, Budapest, Kálvin Kiadó, 1996.

A német elõadások fordításáról gondoskodunk!
Csak azok jelentkezését várjuk, akik mindegyik kurzuson részt tudnak venni!

Lelkésztovábbképzés

Cikkek

Előadások

Belépés|Regisztráció

Megjelent az Igazság és Élet 2022/2 száma -
Tovább a cikkre...

Megjelent az Igazság és Élet 2022/1 száma -
Dr. Kovács Krisztián
Tovább a cikkre...

Megjelent az Igazság és Élet 2021/4 száma -
Dr. Kovács Krisztián
Tovább a cikkre...

Megjelent az Igazság és Élet 2021/3 száma -
Dr. Kovács Krisztián
Tovább a cikkre...

Megjelent a 2021-es év Lelkésztovábbképző Programfüzete -
Dr. Fazakas Sándor
intézetvezető
Tovább a cikkre...

Életképek az aradi vértanúkról és özvegyeikről -
Tovább a cikkre...

Gyermekistentiszteleti vázlatok -
Tovább a cikkre...

A gyülekezetek és intézmények vezetése -
Tovább a cikkre...

Kicsomagolni Isten ajándékát – a „Keresztség éve” Vesztfáliában -
Kovács Krisztián
Tovább a cikkre...

Szabályrendelet a Lelkésztovábbképzés egységes rendjére nézve, a Magyarországi Református Egyházban -
Tovább a cikkre...

Publikus előadások

A lelkészi szolgálat körülményeinek változásai és a lelkésztovábbképzés - Dr. Fazakas Sándor

Egyházi jövőkép vagy jövőképes egyház? Teológiai, egyházszociológiai és gyakorlati szempontok az egyházi jövőkép formálódásához - Dr. Fazakas Sándor

"Egyházunk krízise, mint lehetőség II." - érdeklődéstől-elköteleződésig

Hogyan tovább? - A lelkésztovábbképzés elvi szempontjai és gyakorlati tapasztalatai

Lelkésztovábbképzés - Elvi megfontolások - és Tiszántúli tapasztalatok


"Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés" néven új mesterképzési szak indul a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen.