„… hol szorít a cipõ?”
LT'11.5.
Vezető: Dr. Kis Médea /lelkipásztor/
Időpont: 2011-05-15 - 2011-05-17
Hely: Megbékélés Háza, Berekfürdõ
Csoport létszám: 15-20 fő
Tanóra: 15
Részvételi díj: 12000 Ft/fő
A kurzus célja: a lelkészek szakmai hatékonyságának növelése a szolgálat során jelentkezõ kihívások és dilemmák megnyugtató reflektálása által. Formája: csoportos coaching. Kiknek szól? Azoknak, akik odaadással igyekeznek betölteni hivatásukat, és akikben él a vágy, hogy továbbra is hitelesnek és hûségesnek találtassanak. Ennek érdekében nem félnek rápillantani szolgálatuk árnyékosabb oldalára, meglátni kézenfekvõ lehetõségeket maguk körül és rejtett erõforrásokat önmagukban. A csoportmunka vezetett és védett közegében bátrabban fogalmaznak meg közös kérdéseket, és szívesen ragadnak meg eddig érintetlenül hagyott, vagy új eszközöket olyan változások elindításához vagy végbeviteléhez, amelyek által egészségesebb lesz az általuk (is) irányított szervezet, kellemesebb a légkör, õszintébbek az emberi kapcsolatok, messzebbre világló a bizonyságtétel. A közös munka elõfeltétele a szív mélyén magunkkal hozott ima: „Hiszek, Uram, légy segítségül hitetlenségemben!” Amit a tréning vezetõje hoz magával: biblikus megalapozottság, mélylélektani irányultság, etikai elkötelezettség, pásztori lelkület és gyakorlottság.

Tematika:
Visszatekintés az egyéni kezdetekre. A közösen hordozott terhek közül azok számbavétele, amelyekre a jelenlévõk szándéka szerint igény mutatkozik. Az itt és most elérhetõ célok meghatározása.
Saját szervezeti struktúra áttekintése, konfliktushelyzetek analizálása és feldolgozása különféle csoportmódszerekkel.
A vezetés mûvészete: amit magunkkal hoztunk, s ami tanulható. Önmenedzsment gyakorlása hétköznapi vezetõi szituációk újraalkotásával. A jelenlévõk aktív részvételére építõ közös munka a Kálvin által oly fontosnak tartott taníthatóság irányába formál: saját magam és a rám bízott gyülekezetet vagy intézményt átjárhatóbbá és otthonosabbá tenni az erõ, szeretet és józanság Lelke számára. A szakmai frissülés és személyes hatékonyság tapasztalata mellé az Isten elõtti elcsendesedés lehetõségét is kínálja és segíti a továbbképzés.

Ajánlott irodalom:
Gyökössy Endre: Életápolás, Budapest, Református Sajtó­osztály, 1991. 35−49.
Hézser Gábor: Miért? Budapest, Kálvin Kiadó, 1996. 143−153.

Lelkésztovábbképzés

Cikkek

Előadások

Belépés|Regisztráció

Megjelent az Igazság és Élet 2022/2 száma -
Tovább a cikkre...

Megjelent az Igazság és Élet 2022/1 száma -
Dr. Kovács Krisztián
Tovább a cikkre...

Megjelent az Igazság és Élet 2021/4 száma -
Dr. Kovács Krisztián
Tovább a cikkre...

Megjelent az Igazság és Élet 2021/3 száma -
Dr. Kovács Krisztián
Tovább a cikkre...

Megjelent a 2021-es év Lelkésztovábbképző Programfüzete -
Dr. Fazakas Sándor
intézetvezető
Tovább a cikkre...

Életképek az aradi vértanúkról és özvegyeikről -
Tovább a cikkre...

Gyermekistentiszteleti vázlatok -
Tovább a cikkre...

A gyülekezetek és intézmények vezetése -
Tovább a cikkre...

Kicsomagolni Isten ajándékát – a „Keresztség éve” Vesztfáliában -
Kovács Krisztián
Tovább a cikkre...

Szabályrendelet a Lelkésztovábbképzés egységes rendjére nézve, a Magyarországi Református Egyházban -
Tovább a cikkre...

Publikus előadások

A lelkészi szolgálat körülményeinek változásai és a lelkésztovábbképzés - Dr. Fazakas Sándor

Egyházi jövőkép vagy jövőképes egyház? Teológiai, egyházszociológiai és gyakorlati szempontok az egyházi jövőkép formálódásához - Dr. Fazakas Sándor

"Egyházunk krízise, mint lehetőség II." - érdeklődéstől-elköteleződésig

Hogyan tovább? - A lelkésztovábbképzés elvi szempontjai és gyakorlati tapasztalatai

Lelkésztovábbképzés - Elvi megfontolások - és Tiszántúli tapasztalatok


"Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés" néven új mesterképzési szak indul a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen.