Az átalakuló népegyház
LT'11.4.
Vezető: Dr. Fazakas Sándor /egyetemi tanár, DRHE Szociáletikai és Egyházszociológiai Tanszék/ Kovács Krisztián /doktorandusz, DRHE/
Időpont: 2011-05-08 - 2011-05-10
Hely: Hét Csillag Konferenciaközpont, Beregdaróc
Csoport létszám: 20-25 fő
Tanóra: 15
Részvételi díj: 12000 Ft/fő
Magyar teológiai és egyházi szótárunkban a „népegyház” fogalma sokunk számára negatívan cseng, s a hitvalló egyház alternatívájaként egyben ellenpólusaként is értelmezzük. Az egyháznak olyan avítt megjelenési formáját értjük alatta, amely felett már eljárt az idõ, s amelybõl tovább kellene lépnünk a hitvalló egyház felé, pedig a kortárs nyugat-európai teológiai gondolkodásban a népegyházat mindenképpen az egyház pozitívan megítélt megjelenési formájaként tartják számon. De vajon milyen az a népegyházi forma, amelyet általában kritikával illetünk? Tarhatók azok az ismérvek, amelyek még a közelmúltban karakterizálták a népegyházat, s amelyek szerint „a keresztség áthagyományozása, az egyházi szolgálat alkalmankénti igénylése, a lelkész személye iránti érdeklõdés, az istentiszteletrõl és más gyülekezeti alkalmakról való távolmaradás, a keresztyén etika sajátos értelmezése, és az egyháztagok hitismeretének deficitje” jellemzi ezt az egyházi formát? Ugyanakkor fel kell tenni a kérdést a hitvalló egyház definícióját illetõen is: mit is értünk pontosan az alatt? Nem egy rosszul értelmezett, történelmileg meghatározott és egyben megterhelt ideál lebeg a szemünk elõtt?
A kurzus célja, hogy „rehabilitálja” és tisztázza a sokszor rosszul értelmezett népegyház-fogalmunkat; rendszeres teológiai és egyháztörténeti megközelítésben felvázolja a népegyház és hitvalló egyház közötti különbségeket; s megvilágítsa azokat az egyház-teoretikai gyakorlati lehetõségeket, illetve kihívásokat, amelyekkel számolnunk lehet, illetve kell is, az igehirdetés, az istentisztelet megformálása, az egyház közéleti szerepvállalása, a gyülekezetépítés és a gyülekezetvezetés terén, hiszen – a téma neves szakembere, a kiel-i egyház-teoretikus, Reiner Preul szerint – „a népegyháznak kybernetikai szempontból nem létezik alternatívája”.

Tematika:
A népegyház és hitvalló egyház bibliai, illetve bibliai teológiai megközelítése, a „qahal, ‘am, ekklesia” stb. fogalmak jelentõsége a témára nézve.
Az egyházról szóló dogmatikai tanítás felvázolása.
A népegyház és hitvalló egyház történelmi interpretálása, megkülönböztetése.
Népegyház számokban és szociológiai felmérésekben.
A népegyház vége?
A népegyház fogalmának mai értelmezése a német (nyugat-európai) teológiában.
Új és megújuló lehetõségek egy megváltozott népegyházi keretben.
A népegyház részvétele a (civil) társadalomban: politika, kultúra, diakónia, oktatás.
Egyház- és gyülekezetvezetési konzekvenciák.

Ajánlott irodalom:
Barth, Karl: Három elõadás 1. Népegyház – szabad egyház – hitvalló egyház. (Debrecen, 1937.)
Fazakas Sándor: „Új egyház felé?” Debrecen, 2000, 46−71.
Fazakas Sándor: Népegyház – krízis vagy lehetõség, Theológiai Szemle 1994. 1. 332−344.
Huber, Wolfgang: Egyház a korszakváltás idején, Budapest, Kálvin Kiadó, 2002.
Magyar református önismereti olvasókönyv, Budapest, Kálvin Kiadó, 1997. 271−360.

Lelkésztovábbképzés

Cikkek

Előadások

Belépés|Regisztráció

Megjelent az Igazság és Élet 2022/2 száma -
Tovább a cikkre...

Megjelent az Igazság és Élet 2022/1 száma -
Dr. Kovács Krisztián
Tovább a cikkre...

Megjelent az Igazság és Élet 2021/4 száma -
Dr. Kovács Krisztián
Tovább a cikkre...

Megjelent az Igazság és Élet 2021/3 száma -
Dr. Kovács Krisztián
Tovább a cikkre...

Megjelent a 2021-es év Lelkésztovábbképző Programfüzete -
Dr. Fazakas Sándor
intézetvezető
Tovább a cikkre...

Életképek az aradi vértanúkról és özvegyeikről -
Tovább a cikkre...

Gyermekistentiszteleti vázlatok -
Tovább a cikkre...

A gyülekezetek és intézmények vezetése -
Tovább a cikkre...

Kicsomagolni Isten ajándékát – a „Keresztség éve” Vesztfáliában -
Kovács Krisztián
Tovább a cikkre...

Szabályrendelet a Lelkésztovábbképzés egységes rendjére nézve, a Magyarországi Református Egyházban -
Tovább a cikkre...

Publikus előadások

A lelkészi szolgálat körülményeinek változásai és a lelkésztovábbképzés - Dr. Fazakas Sándor

Egyházi jövőkép vagy jövőképes egyház? Teológiai, egyházszociológiai és gyakorlati szempontok az egyházi jövőkép formálódásához - Dr. Fazakas Sándor

"Egyházunk krízise, mint lehetőség II." - érdeklődéstől-elköteleződésig

Hogyan tovább? - A lelkésztovábbképzés elvi szempontjai és gyakorlati tapasztalatai

Lelkésztovábbképzés - Elvi megfontolások - és Tiszántúli tapasztalatok


"Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés" néven új mesterképzési szak indul a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen.