„Isten közelében”
Young Children and Worship
LT’20.6. (19.2.)
Vezető: Sógor Gyöngyi (hitoktató - Kányád) Makkai Ildikó (pszichológus, pár- és család- terapeuta - Kolozsvár)
Időpont: 2020-09-21 - 2020-09-24
Hely: Berekfürdő, Megbékélés Háza
Csoport létszám: 15 fő
Tanóra: 20
Részvételi díj: 15000 Ft/fő
A Young Children and Worship 1986 óta működő gyermekisten-
tiszteleti program, egyedi megközelítése egy olyan áhítat jellegű gyer-
mekistentiszteletnek, amelyben a kisgyermekek (3-10 éves korosztály)
sajátosan kidolgozott bibliai történetek segítségével tapasztalják meg
Isten közelségét, miközben Róla tanulnak.
A program módot ajánl arra, hogy a gyermekek integráltan vehes-
sék ki részüket az istentiszteleti alkalmakból, míg liturgikus elemekkel
ismerkednek, az egyházi év ciklikusan ismétlődő ünnepkörei szerint
formálódnak, és olyan alaptörténeteket hallanak, amelyek bővítik is-
tenismeretüket és válaszolnak életkoruknak megfelelő egzisztenciális
kérdéseikre is. A történetek több érzékszerv egyidejű működtetésével
jutnak el a gyermekekhez. Ez teszi lehetővé a sajátos belső megélése-
ket, de azt is, hogy a megismert történeteket másoknak is elmondhas-
sák, illetve részleteikben hosszú ideig megőrizzék.
A Young Children and Worship gyermekistentiszteleti program
rendkívül látványos. A bibliai történetek csodálatos, a legkisebb rész-
letekig kidolgozott anyaggal, szöveggel „manipulálnak”. A környezet
esztétikus, megnyugtató, első látásra megnyerő. A kialakítandó isten-
tiszteleti rend áhítatot és fegyelmet sugall. Mindez egy könnyen át-
tekinthető, teológiailag alaposan átgondolt programban mutatkozik
meg.
A továbbképző lehetőséget ad lelkipásztoroknak, hogy megismer-
kedjenek ezzel az egyedi megközelítésű gyermekistentiszteleti prog-
rammal. A négy napon át tartó intenzív együttlét alatt a résztvevők
betekintést nyerhetnek egy olyan katekétikai irányzatba, amely a
gyermeket úgy állítja a teológiai vizsgálat középpontjába, hogy sza-
badságot ad neki abban, hogy Isten keresésében ne tárgyként, hanem
a találkozás alanyaként vegyen részt.
Bibliacentrikus, gyermekszerű, látványos, egymásra épülő, jól
strukturált, lelkileg rendkívül bevonó történetek sorozatát is jelenti ez
a képzés. Kevés a külső mozgás, annál több a lecsendesítő, „belső lelki
munkára” invitáló „játék”. Ez az istentiszteleti jelleg miatt is meghatá-
rozó. Azt a hitoktatót, aki szokva van azzal, hogy állandóan aktivizálja a
gyermeket, ebben a programban egy teljesen más szerep várja: az Isten-
nek átadó, önmaga visszalépő, a gyermek és Teremtője közti találkozást
elősegítő „alázatos szolga” típusának kell megfelelnie.
A képzés egyensúlyba állítja az elméleti ismertetést a gyakorlati
tapasztalatszerzéssel.
Tematika:
• az istentiszteleti idő, tér és rend újragondolása, a gyermek helye
mindebben
• a tanítói, illetve a segítők szerepének meghatározása (feladatok-
ra lebontása)
• a bibliai történetek választásának oka
• az életkor spirituális és érzelmi áttekintése
• a terem berendezésének fontossága, eszközök helye és szerepe
• a rend és fegyelem kérdéseinek megbeszélése, begyakorlása
• a típustörténetek bemutatása, megbeszélése
• a történetek elmondásának sajátos módja
• a történetek feldolgozásának módja, bemutatók begyakorlása
• a történetekre felelés: sajátos kérdéstípusok - ennek megértése,
továbbfejlesztése

Lelkésztovábbképzés

Cikkek

Előadások

Belépés|Regisztráció

Megjelent az Igazság és Élet 2022/2 száma -
Tovább a cikkre...

Megjelent az Igazság és Élet 2022/1 száma -
Dr. Kovács Krisztián
Tovább a cikkre...

Megjelent az Igazság és Élet 2021/4 száma -
Dr. Kovács Krisztián
Tovább a cikkre...

Megjelent az Igazság és Élet 2021/3 száma -
Dr. Kovács Krisztián
Tovább a cikkre...

Megjelent a 2021-es év Lelkésztovábbképző Programfüzete -
Dr. Fazakas Sándor
intézetvezető
Tovább a cikkre...

Életképek az aradi vértanúkról és özvegyeikről -
Tovább a cikkre...

Gyermekistentiszteleti vázlatok -
Tovább a cikkre...

A gyülekezetek és intézmények vezetése -
Tovább a cikkre...

Kicsomagolni Isten ajándékát – a „Keresztség éve” Vesztfáliában -
Kovács Krisztián
Tovább a cikkre...

Szabályrendelet a Lelkésztovábbképzés egységes rendjére nézve, a Magyarországi Református Egyházban -
Tovább a cikkre...

Publikus előadások

A lelkészi szolgálat körülményeinek változásai és a lelkésztovábbképzés - Dr. Fazakas Sándor

Egyházi jövőkép vagy jövőképes egyház? Teológiai, egyházszociológiai és gyakorlati szempontok az egyházi jövőkép formálódásához - Dr. Fazakas Sándor

"Egyházunk krízise, mint lehetőség II." - érdeklődéstől-elköteleződésig

Hogyan tovább? - A lelkésztovábbképzés elvi szempontjai és gyakorlati tapasztalatai

Lelkésztovábbképzés - Elvi megfontolások - és Tiszántúli tapasztalatok


"Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés" néven új mesterképzési szak indul a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen.