Nehéz élethelyzetek a hittanórán:
esetmegbeszélés
LT'20.2.
Vezető: Dr. Szászi Andrea (katechetikai szakértő, igazgatóhelyettes, RPI)
Időpont: 2020-04-01 - 0000-00-00
Hely: Debrecen
Csoport létszám: 15 fő
Tanóra: 6
Részvételi díj: 6000 Ft/fő
Célkitűzés:
Hittanórán találkozhatunk olyan élethelyzetekkel, amelyekre nem
könnyű reagálni. Ez lehet egy gyermek által hozott élmény, például
haláleset a családban, krónikusan beteg testvér, szülők válása, indulat-
kezelési problémák, iskolai bántalmazás, stb. Az is előfordul, hogy mi
magunk kerülünk nehéz helyzetbe az órán, mert nehezen kezelhető,
nehezen megszólítható diákjaink vannak. Mit tehetünk? Hol kérjünk
segítséget? Milyen megoldási lehetőségek vannak egy-egy helyzetben?
A szakmai nap célja mindennapi élethelyzetekben való közös gondol-
kodás. Ehhez lehetőség van arra, hogy a résztvevők hoznak egy saját
példát és azt (azokat) dolgozzuk fel közösen, vagy pedig tipikus, de
fiktív hittanórai történetek alapján nézzük meg a megoldáskeresés és
a továbblépés lehetőségeit. A szakmai nap tartalma mindig az adott
csoportra szabottan történik kialakításra a hozott/kért témák függvé-
nyében. Ahhoz, hogy ez megtörténhessen, a képzés előtt 10 nappal
kérjük a javasolt témát, esetet elküldeni. Ha nincs konkrét eset, akkor
a jelentkezőkkel egy online kérdőív segítségével fogjuk egyeztetni a
feldolgozandó területeket. A nap során beszélgetésekre, közös gondol-
kodásra, szakmai anyagok bemutatására egyaránt sor kerül.
Ajánlott irodalom:
A szakmai napon, az adott témákhoz kapcsolódva részletes irodalom-
jegyzéket és segédleteket tartalmazó gyűjteményt kapnak a jelentkezők.

Lelkésztovábbképzés

Cikkek

Előadások

Belépés|Regisztráció

Megjelent az Igazság és Élet 2022/2 száma -
Tovább a cikkre...

Megjelent az Igazság és Élet 2022/1 száma -
Dr. Kovács Krisztián
Tovább a cikkre...

Megjelent az Igazság és Élet 2021/4 száma -
Dr. Kovács Krisztián
Tovább a cikkre...

Megjelent az Igazság és Élet 2021/3 száma -
Dr. Kovács Krisztián
Tovább a cikkre...

Megjelent a 2021-es év Lelkésztovábbképző Programfüzete -
Dr. Fazakas Sándor
intézetvezető
Tovább a cikkre...

Életképek az aradi vértanúkról és özvegyeikről -
Tovább a cikkre...

Gyermekistentiszteleti vázlatok -
Tovább a cikkre...

A gyülekezetek és intézmények vezetése -
Tovább a cikkre...

Kicsomagolni Isten ajándékát – a „Keresztség éve” Vesztfáliában -
Kovács Krisztián
Tovább a cikkre...

Szabályrendelet a Lelkésztovábbképzés egységes rendjére nézve, a Magyarországi Református Egyházban -
Tovább a cikkre...

Publikus előadások

A lelkészi szolgálat körülményeinek változásai és a lelkésztovábbképzés - Dr. Fazakas Sándor

Egyházi jövőkép vagy jövőképes egyház? Teológiai, egyházszociológiai és gyakorlati szempontok az egyházi jövőkép formálódásához - Dr. Fazakas Sándor

"Egyházunk krízise, mint lehetőség II." - érdeklődéstől-elköteleződésig

Hogyan tovább? - A lelkésztovábbképzés elvi szempontjai és gyakorlati tapasztalatai

Lelkésztovábbképzés - Elvi megfontolások - és Tiszántúli tapasztalatok


"Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés" néven új mesterképzési szak indul a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen.