Egészségnevelés a lelkészi munka szolgálatában
LT'13.10.
Vezető: Dr. Falus András (egyetemi tanár – Semmelweis Egyetem, Budapest) Dr. Ferencz Árpád (adjunktus – DRHE Szociáletikai és Egyházszociológiai Tanszék)
Időpont: 2013-12-02 - 2013-12-04
Hely: Debrecen, DRHE
Csoport létszám: 20-25 fő
Tanóra: 15
Részvételi díj: 12000 Ft/fő
A kurzus a lelkigondozás során felvet?d? biológiai, környezet­tudatossági, étkezési, mozgással kapcsolatos, pszichológiai, szociológiai, egyházi kisközösségi kérdések szakszer? megközelí­tésének elsajátítása által, s e kompetenciák lelkészi gyakorlatban való alkalmazhatóságával, valamint teológiai reflexiókkal kíván segítséget nyújtani a lelkipásztoroknak.

Tematika:
Biológiai, genetikai és epigenetikai alapfogalmak az egészségr?l és életmódról
A böjt élettani szerepe – az egészséges táplálkozás és szokások
Az egyházi mikrotársadalom (gyülekezetek) mentális/lelki/ egészségügyi állapota. Testi/ lelki egészség és a családok szociális helyzetének kapcsolata
Betegség és fájdalom. A beteg ember spiritualitása. Lelkész a betegágy mellett. Lehet?ségek és határok.
Szenvedélybetegségek kialakulása, felismerése, kezelése, drogprevenció, lelki és orvosi támogatások lehet?ségei
Mentálhigiéné szerepe a személyiség fejl?désében. Az egyházi és családi közösség szerepe a prevencióban
A m?vészet (irodalom- és beszédkultúra, a képz?m?vészet és a zenepedagógia) a templomi közösségekben, és az ifjúsági munka során
A leggyakoribb bioetikai kérdések és keresztyén meg­közelítésük
A szexuális nevelés biológiai, pszichológia, társadalmi vonatkozásban. A másság problematikája teológiai, biológiai és pszichológiai megközelítéssel
A segít? szolgálatot végz? ember mentálhigiénéje; kiégéshez vezet? okok, jelek felismerése, kivezet? utak.

Lelkésztovábbképzés

Cikkek

Előadások

Belépés|Regisztráció

Megjelent az Igazság és Élet 2022/2 száma -
Tovább a cikkre...

Megjelent az Igazság és Élet 2022/1 száma -
Dr. Kovács Krisztián
Tovább a cikkre...

Megjelent az Igazság és Élet 2021/4 száma -
Dr. Kovács Krisztián
Tovább a cikkre...

Megjelent az Igazság és Élet 2021/3 száma -
Dr. Kovács Krisztián
Tovább a cikkre...

Megjelent a 2021-es év Lelkésztovábbképző Programfüzete -
Dr. Fazakas Sándor
intézetvezető
Tovább a cikkre...

Életképek az aradi vértanúkról és özvegyeikről -
Tovább a cikkre...

Gyermekistentiszteleti vázlatok -
Tovább a cikkre...

A gyülekezetek és intézmények vezetése -
Tovább a cikkre...

Kicsomagolni Isten ajándékát – a „Keresztség éve” Vesztfáliában -
Kovács Krisztián
Tovább a cikkre...

Szabályrendelet a Lelkésztovábbképzés egységes rendjére nézve, a Magyarországi Református Egyházban -
Tovább a cikkre...

Publikus előadások

A lelkészi szolgálat körülményeinek változásai és a lelkésztovábbképzés - Dr. Fazakas Sándor

Egyházi jövőkép vagy jövőképes egyház? Teológiai, egyházszociológiai és gyakorlati szempontok az egyházi jövőkép formálódásához - Dr. Fazakas Sándor

"Egyházunk krízise, mint lehetőség II." - érdeklődéstől-elköteleződésig

Hogyan tovább? - A lelkésztovábbképzés elvi szempontjai és gyakorlati tapasztalatai

Lelkésztovábbképzés - Elvi megfontolások - és Tiszántúli tapasztalatok


"Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés" néven új mesterképzési szak indul a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen.