Ciganisztika – cigánymisszió
LT'13.9.
Vezető: Dani Eszter (missziói irodavezetõ – MRE Zsinati Hivatala) Forgács István (független romaügyi szakértõ) Landauer Attila (országos cigánymissziós referens – MRE)
Időpont: 2013-11-18 - 2013-11-20
Hely: Berekfürdõ, Megbékélés Háza
Csoport létszám: 20 fő
Tanóra: 15
Részvételi díj: 12000 Ft/fő
A kurzus célja: új perspektíva és használható eszközök felkínálása a cigánymisszióban. A kurzus három különbözõ területen és megközelítéssel nyújt ismereteket, illetve gyakorlati segítséget. Formája: elõadások, beszélgetések és interaktív blokkok.
(1) Forgács István független romaügyi szakértõ „Õszintén a cigányokról – a jelenkor legnagyobb társadalmi kihívása” címet viselõ blokkjának fõ témái a tisztánlátás és õszinte beszéd szükségessége, a magyarországi cigány közösségekkel kapcsolatos ledöntésre váró tabuk és megcáfolni szükséges tévhitek; a cigány közösségek „újrahasznosítható” és eddig rejtett belsõ erõforrásai; valamint az etnikai konfliktusok növekvõ esélye és az azokra való felkészülés, továbbá ezek kezelésének lehetséges útjai.
(2) A kurzus Landauer Attila által tartott része rövid szociológiai és néprajzi áttekintés mellett alapszinten nyújt bevezetést a cigányság és a Kárpát-medencei keresztyén egyházak kapcsolatainak a tizenhatodik századtól terjedõ történetébe. A történeti tapasztalatokból leszûrhetõ gyakorlati ismeretek átadásán túl e blokk céljai között szerepel annak a széles körben elterjedt mítosznak az eloszlatása is, mely szerint a hazai protestáns egyházak semmit nem tettek az elmúlt évszázadokban a cigány emberekért, a cigányság „felzárkóztatásáért”.
(3) Dani Eszter missziológiai blokkja az egyház missziói elhívását holisztikus, kontextuális értelmezésben mutatja be, ami egészen konkrét, gyakorlati kérdésekhez vezet: Mit jelent az evangéliumot hitelesen továbbadni a cigány közösségekben? Hogyan ismerhetjük meg a környezetünkben élõ cigányok világát, miben gazdagít minket ez a megismerés? Hogyan kezdje a gyülekezet a cigányok közötti szolgálatot? Melyek azok a kihívások, amire érdemes felkészülni? Kitõl kérhetünk segítséget? Jó példák bemutatása.

Lelkésztovábbképzés

Cikkek

Előadások

Belépés|Regisztráció

Megjelent az Igazság és Élet 2022/2 száma -
Tovább a cikkre...

Megjelent az Igazság és Élet 2022/1 száma -
Dr. Kovács Krisztián
Tovább a cikkre...

Megjelent az Igazság és Élet 2021/4 száma -
Dr. Kovács Krisztián
Tovább a cikkre...

Megjelent az Igazság és Élet 2021/3 száma -
Dr. Kovács Krisztián
Tovább a cikkre...

Megjelent a 2021-es év Lelkésztovábbképző Programfüzete -
Dr. Fazakas Sándor
intézetvezető
Tovább a cikkre...

Életképek az aradi vértanúkról és özvegyeikről -
Tovább a cikkre...

Gyermekistentiszteleti vázlatok -
Tovább a cikkre...

A gyülekezetek és intézmények vezetése -
Tovább a cikkre...

Kicsomagolni Isten ajándékát – a „Keresztség éve” Vesztfáliában -
Kovács Krisztián
Tovább a cikkre...

Szabályrendelet a Lelkésztovábbképzés egységes rendjére nézve, a Magyarországi Református Egyházban -
Tovább a cikkre...

Publikus előadások

A lelkészi szolgálat körülményeinek változásai és a lelkésztovábbképzés - Dr. Fazakas Sándor

Egyházi jövőkép vagy jövőképes egyház? Teológiai, egyházszociológiai és gyakorlati szempontok az egyházi jövőkép formálódásához - Dr. Fazakas Sándor

"Egyházunk krízise, mint lehetőség II." - érdeklődéstől-elköteleződésig

Hogyan tovább? - A lelkésztovábbképzés elvi szempontjai és gyakorlati tapasztalatai

Lelkésztovábbképzés - Elvi megfontolások - és Tiszántúli tapasztalatok


"Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés" néven új mesterképzési szak indul a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen.