„aki titeket hallgat, engem hallgat…” (lk 10,16)
Lelkipásztori hivatás a bibliai-reformátori tisztségértelmezés
és a gyakorlati megvalósulás között
LT'13.8.
Vezető: Dr. Fazakas Sándor (egyetemi tanár - DRHE, Szociáletikai és Egyházszociológiai Tanszék)
Időpont: 2013-11-11 - 2013-11-13
Hely: Hét Csillag Konferenciaközpont, Beregdaróc
Csoport létszám: 15-20 fő
Tanóra: 15
Részvételi díj: 12000 Ft/fő
Egyházmegyék kérésére egynapos, rövidített változatban, egyházmegyei tanulmányi nap keretében is megtartásra kerül, változó helyszínen (igény és egyeztetés szerint). Tanóra: 5.

Napjaink gyors társadalmi változásai nem hagyják érintetlenül az egyházi tisztségek és szolgálatok rendjét sem; ez különösen érinti a lelkipásztori tisztséget is. Hogyan viszonyul egymáshoz az elmélet és a gyakorlat, a teológiai tisztségértelmezés és a tényleges tapasztalatok által alakított hivatáskép, ill. önértelmezés? Mi az, ami maradandó és mi az, ami változik? Számos kérdés tisztázatlansága nem kívánatos kommunikációs zavarokhoz, elbizonytalanodáshoz vezet. Egyrészt jogos az elvárás, és tapasztalat által visszaigazolt, hogy a lelkész szolgálatának fedezete az alapos teológiai felkészültség és a hiteles személyiség legyen, másrészt a lelkészt, mint embert, szintén nem kímélik magánéleti krízisek, szakmai elbizonytalanodás, kiégés, társadalmi és közegyházi elvárások?
Hogyan feleljen meg az igényeknek és miként érinti mindez szolgálatának minõségét? Milyen összefüggés van a lelkész alkalmassága, illetve hitelessége, szolgálatának minõsége és az egyház társadalmi megbecsültsége között? E kérdéskör teológiai, hivatásszociológiai és gyakorlati összefüggéseinek feltárására irányul a továbbképzõ szeminárium az interdiszciplinarítás jegyében, számolva a résztvevõk saját tapasztalataival, meglátásaival.
Tematika:
Bibliai és reformátori tisztségértelmezés
Változások a tisztségértelmezésben és a lelkészi szerepkörben
A teológia szerepe a hivatásgyakorlásban
A lelkész, mint vezetõ
Lelkipásztori etika, stb.

Lelkésztovábbképzés

Cikkek

Előadások

Belépés|Regisztráció

Megjelent az Igazság és Élet 2022/2 száma -
Tovább a cikkre...

Megjelent az Igazság és Élet 2022/1 száma -
Dr. Kovács Krisztián
Tovább a cikkre...

Megjelent az Igazság és Élet 2021/4 száma -
Dr. Kovács Krisztián
Tovább a cikkre...

Megjelent az Igazság és Élet 2021/3 száma -
Dr. Kovács Krisztián
Tovább a cikkre...

Megjelent a 2021-es év Lelkésztovábbképző Programfüzete -
Dr. Fazakas Sándor
intézetvezető
Tovább a cikkre...

Életképek az aradi vértanúkról és özvegyeikről -
Tovább a cikkre...

Gyermekistentiszteleti vázlatok -
Tovább a cikkre...

A gyülekezetek és intézmények vezetése -
Tovább a cikkre...

Kicsomagolni Isten ajándékát – a „Keresztség éve” Vesztfáliában -
Kovács Krisztián
Tovább a cikkre...

Szabályrendelet a Lelkésztovábbképzés egységes rendjére nézve, a Magyarországi Református Egyházban -
Tovább a cikkre...

Publikus előadások

A lelkészi szolgálat körülményeinek változásai és a lelkésztovábbképzés - Dr. Fazakas Sándor

Egyházi jövőkép vagy jövőképes egyház? Teológiai, egyházszociológiai és gyakorlati szempontok az egyházi jövőkép formálódásához - Dr. Fazakas Sándor

"Egyházunk krízise, mint lehetőség II." - érdeklődéstől-elköteleződésig

Hogyan tovább? - A lelkésztovábbképzés elvi szempontjai és gyakorlati tapasztalatai

Lelkésztovábbképzés - Elvi megfontolások - és Tiszántúli tapasztalatok


"Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés" néven új mesterképzési szak indul a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen.