A bûn realitásától a kegyelem megtapasztalásáig
A bûnbánati hét exegetikai és bibliai teológiai átgondolása
LT'13.4.
Vezető: Dr. Hodossy-Takács Elõd (egyetemi docens – DRHE Bibliai Teológiai és Vallástörténeti Tanszék)
Időpont: 2013-09-30 - 2013-10-02
Hely: Debrecen, DRHE
Csoport létszám: 15-20 fő
Tanóra: 15
Részvételi díj: 12000 Ft/fő
Számos gyülekezet életének máig meghatározó része a bûnbánati hét, ugyanakkor ezek a sorozatok sok igehirdetõt nehezen megoldható feladat elé állítanak. A szeminárium célja a segítségadás a bûnbánati heti felkészülésben, a kérdés bibliai teológiai, és lehetséges textusok exegetikai átgondolásán keresztül. Hangsúlyozzuk: nem kész vázlatok lediktálását tervezzük, hanem textusok igényes feldolgozását.

Fõ témakörök:
(1) a bûn realitása; (2) a bûnös ember; (3) a bûnöket megbocsátó Isten; (4) az ember reménysége; (5) Krisztus váltságmûve; (6) megmaradni a kegyelemben. Minden témakörhöz teológiai elemzés társul, majd a kiválasztott textusok magyarázata következik. Fontosabb kapcsolódó biblikateológiai kérdések: a bûn az Ó- és az Újszövetségben; az ókori ember és a bûnbánat (vallásfenomenológiai kérdések); Isten haragja; engesztelés és áldozat; szövetségi viszony Isten és ember között; Isten és jövendõ; eszkhatológia és üdvösség.

Lelkésztovábbképzés

Cikkek

Előadások

Belépés|Regisztráció

Megjelent az Igazság és Élet 2022/2 száma -
Tovább a cikkre...

Megjelent az Igazság és Élet 2022/1 száma -
Dr. Kovács Krisztián
Tovább a cikkre...

Megjelent az Igazság és Élet 2021/4 száma -
Dr. Kovács Krisztián
Tovább a cikkre...

Megjelent az Igazság és Élet 2021/3 száma -
Dr. Kovács Krisztián
Tovább a cikkre...

Megjelent a 2021-es év Lelkésztovábbképző Programfüzete -
Dr. Fazakas Sándor
intézetvezető
Tovább a cikkre...

Életképek az aradi vértanúkról és özvegyeikről -
Tovább a cikkre...

Gyermekistentiszteleti vázlatok -
Tovább a cikkre...

A gyülekezetek és intézmények vezetése -
Tovább a cikkre...

Kicsomagolni Isten ajándékát – a „Keresztség éve” Vesztfáliában -
Kovács Krisztián
Tovább a cikkre...

Szabályrendelet a Lelkésztovábbképzés egységes rendjére nézve, a Magyarországi Református Egyházban -
Tovább a cikkre...

Publikus előadások

A lelkészi szolgálat körülményeinek változásai és a lelkésztovábbképzés - Dr. Fazakas Sándor

Egyházi jövőkép vagy jövőképes egyház? Teológiai, egyházszociológiai és gyakorlati szempontok az egyházi jövőkép formálódásához - Dr. Fazakas Sándor

"Egyházunk krízise, mint lehetőség II." - érdeklődéstől-elköteleződésig

Hogyan tovább? - A lelkésztovábbképzés elvi szempontjai és gyakorlati tapasztalatai

Lelkésztovábbképzés - Elvi megfontolások - és Tiszántúli tapasztalatok


"Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés" néven új mesterképzési szak indul a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen.