Ökoteológia a gyülekezetben
LT'13.3.
Vezető: Dr. Kodácsy Tamás (egyetemi lelkész, tudományos munkatárs – KRE)
Időpont: 2013-09-23 - 2013-09-25
Hely: Hét Csillag Konferenciaközpont, Beregdaróc
Csoport létszám: 15-20 fő
Tanóra: 15
Részvételi díj: 12000 Ft/fő
Egyházunk bázisa még mindig erõteljesen köthetõ a vidéki gyülekezetekhez. Az ezekben szolgáló lelkipásztorok idõnként egzisztenciálisan érdekeltek a természetvédelemben, mert a teremtett világ, s az abból származó javak sok esetben befolyásolják egy-egy település anyagi helyzetét, az egyházfenntartók financiális hátterét, jó néhány esetben a lelkipásztorét is.
A kurzus célja, hogy felvázolja az ökológia teológia alapvetõ keresztyén tanításait, kitekintést nyújtson az Európában futó projektekrõl és azokak itthoni alternatíváiról, segítséget nyújtson az ebbõl adódó lehetõségek közötti eligazodásban.
Ugyanakkor célkitûzése az is, hogy olyan átfogó gyülekezeti öko-munkaterv megalkotását segítse, amely egyaránt hívja fel a gyülekezetek figyelmét a teremtésvédelemre, de egyben olyan lehetõséget kínál a vidéki gyülekezetekben szolgáló lelkipásztorok számára, amelyek akár anyagi segítséget is hordozhatnak magukban (pl. pályázatok, projektek). Ezen felül támpontokat kíván adni a te-remtésvédelem megjelenítésére a gyermek- és ifjúsági munkában, vagy teremtés heti anyagot átbeszélve a liturgiában is.

Tematika:
A teremtésvédelem bibliai alapja
Dogmatikai és etikai konzekvenciák
Európai modellek és magyarországi alternatívák
Gyülekezeti munkatervek és a megvalósítás lehetõségei
Liturgiai és oktatási segítségnyújtás

Lelkésztovábbképzés

Cikkek

Előadások

Belépés|Regisztráció

Megjelent az Igazság és Élet 2022/2 száma -
Tovább a cikkre...

Megjelent az Igazság és Élet 2022/1 száma -
Dr. Kovács Krisztián
Tovább a cikkre...

Megjelent az Igazság és Élet 2021/4 száma -
Dr. Kovács Krisztián
Tovább a cikkre...

Megjelent az Igazság és Élet 2021/3 száma -
Dr. Kovács Krisztián
Tovább a cikkre...

Megjelent a 2021-es év Lelkésztovábbképző Programfüzete -
Dr. Fazakas Sándor
intézetvezető
Tovább a cikkre...

Életképek az aradi vértanúkról és özvegyeikről -
Tovább a cikkre...

Gyermekistentiszteleti vázlatok -
Tovább a cikkre...

A gyülekezetek és intézmények vezetése -
Tovább a cikkre...

Kicsomagolni Isten ajándékát – a „Keresztség éve” Vesztfáliában -
Kovács Krisztián
Tovább a cikkre...

Szabályrendelet a Lelkésztovábbképzés egységes rendjére nézve, a Magyarországi Református Egyházban -
Tovább a cikkre...

Publikus előadások

A lelkészi szolgálat körülményeinek változásai és a lelkésztovábbképzés - Dr. Fazakas Sándor

Egyházi jövőkép vagy jövőképes egyház? Teológiai, egyházszociológiai és gyakorlati szempontok az egyházi jövőkép formálódásához - Dr. Fazakas Sándor

"Egyházunk krízise, mint lehetőség II." - érdeklődéstől-elköteleződésig

Hogyan tovább? - A lelkésztovábbképzés elvi szempontjai és gyakorlati tapasztalatai

Lelkésztovábbképzés - Elvi megfontolások - és Tiszántúli tapasztalatok


"Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés" néven új mesterképzési szak indul a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen.