450 éves a Heidelbergi Káté
LT'13.1.
Vezető: DRHE oktatói és vendégel?adók – interdiszciplináris megközelítés
Időpont: 2013-04-08 - 2013-04-10
Hely: Debrecen, DRHE
Csoport létszám: 20-25 fő
Tanóra: 15
Részvételi díj: 12000 Ft/fő
2013-ban a református egyházak a Heidelbergi Káté kiadásának 450 éves jubileumát ünneplik. A református hit és tanítás alapvetõ igazságait összefoglaló katekizmus, amely egyházunk hivatalos hitvallása, idõközben több mint 40 nyelvre került lefordításra, nemzedékeken keresztül meghatározta a hit és a kegyesség tartalmát, a keresztyén életvitel és felelõsség összefüggését, az egyház rendjét és a világgal való kapcsolatát.
A lelkésztovábbképzõ tanfolyam nemcsak emléket kíván állítani e jelentõs egyháztörténeti eseménynek, hanem a következõ kérdésekkel kíván foglalkozni:
Mi a szerepe és hol van a helye az egyház életében ma a hitvallásnak?
Mi a tartalma és teológiája a Káténak, illetve milyen hatást váltott ki egyházunkban?
Mi a jelentõsége a Heidelbergi Káténak az istentiszteleten, a tanításban, a lelkigondozásban és a további szolgálati területeken?
Mi az oka annak, hogy a Káté használata és ismerete gyülekezeteinkben visszaszorult, és mi a feltétele annak, hogy a hitvallás újból elfoglalja méltó helyét egyházunkban?
Az elméleti és gyakorlati/módszertani kérdések tisztázásán túl a továbbképzõ tanfolyam inspiráló és használható példákat is kíván nyújtani az istentisztelet, a tanítás, a hitbeli döntések terén a Káté használatához.

Lelkésztovábbképzés

Cikkek

Előadások

Belépés|Regisztráció

Megjelent az Igazság és Élet 2022/2 száma -
Tovább a cikkre...

Megjelent az Igazság és Élet 2022/1 száma -
Dr. Kovács Krisztián
Tovább a cikkre...

Megjelent az Igazság és Élet 2021/4 száma -
Dr. Kovács Krisztián
Tovább a cikkre...

Megjelent az Igazság és Élet 2021/3 száma -
Dr. Kovács Krisztián
Tovább a cikkre...

Megjelent a 2021-es év Lelkésztovábbképző Programfüzete -
Dr. Fazakas Sándor
intézetvezető
Tovább a cikkre...

Életképek az aradi vértanúkról és özvegyeikről -
Tovább a cikkre...

Gyermekistentiszteleti vázlatok -
Tovább a cikkre...

A gyülekezetek és intézmények vezetése -
Tovább a cikkre...

Kicsomagolni Isten ajándékát – a „Keresztség éve” Vesztfáliában -
Kovács Krisztián
Tovább a cikkre...

Szabályrendelet a Lelkésztovábbképzés egységes rendjére nézve, a Magyarországi Református Egyházban -
Tovább a cikkre...

Publikus előadások

A lelkészi szolgálat körülményeinek változásai és a lelkésztovábbképzés - Dr. Fazakas Sándor

Egyházi jövőkép vagy jövőképes egyház? Teológiai, egyházszociológiai és gyakorlati szempontok az egyházi jövőkép formálódásához - Dr. Fazakas Sándor

"Egyházunk krízise, mint lehetőség II." - érdeklődéstől-elköteleződésig

Hogyan tovább? - A lelkésztovábbképzés elvi szempontjai és gyakorlati tapasztalatai

Lelkésztovábbképzés - Elvi megfontolások - és Tiszántúli tapasztalatok


"Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés" néven új mesterképzési szak indul a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen.