Tartalomjegyzék



Tartalomjegyzék

0


Ajánlás

0


Judika (Böjt 5. vasárnapja) - 2022. április 3.
Márk 10,35-45 - Választás vagy isteni kijelölés?
Nagy Gábor179


Virágvasárnap (Böjt 6. vasárnapja) - 2022. április 10.
János 17,1-8 - A látóhatár peremén
Dr. Hanula Gergely190


Nagycsütörtök - 2022. április 14.
1Korinthus 10,16-17 - A közösség titka
Dr. Németh Tamás197


Nagypéntek - 2022. április 15.
Lukács 23,32-49 - Bocsásd meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek!
Dr. Bekő István Márton205


Nagyszombat
2022. április 16.
Ezékiel 37,1-14 - Halálból az életbe
Dr. Márton János217


Húsvét 1. napja
2022. április 17.
Márk 16,1−8 - Húsvét - örömhír minden érzékünk számára
Dr. Fazakas Sándor225


Húsvét 2. napja
2022. április 18.
Jónás 2,(1-2)3-10(11) - Az Úrtól jön a szabadulás!
Szűcs-Muza Blanka236


Quasimodogeniti (Húsvét után 1. vasárnap)
2022. április 24.
Kolossé 2,12-15 - Élj!
Dr. Hodossy-Takács Előd251


Misericordias Domini (Húsvét után 2. vasárnap)
2022. május 1.
János 21,15-19 - Jó Pásztor
Dr. Hanula Gergely263


Jubilate (Húsvét után 3. vasárnap)
2022. május 8.
1Mózes 1,1-4a.26-31.2,1-4a - Több, mint kreatív
Dr. Kovács Krisztián270


Kantate (Húsvét után 4. vasárnap)
2022. május 15.
Kolossé 3,12-17 - Az éneklés hitéletünk és missziónk elmaradhatatlan része
Dr. Árvavölgyi Béla281


Rogate (Húsvét után 5. vasárnap)
2022. május 22.
Lukács 11,(1-4)5-13 - „Nekem a kérés nem szégyen…”
Dr. Székely József291


Mennybemenetel ünnepe
2022. május 26.
Dániel 7,1-3(4-8)9-14 - A Király hazatér
Dr. Somfalvi Edit301


Exaudi (Húsvét után 6. vasárnap)
2022. május 29.
Róma 8,26-30 - A Lélek segítségével a megdicsőülés kiteljesedéséig
Lengyelné Dr. Püsök Sarolta314


Pünkösd 1. napja
2022. június 5.
Róma 8,1-2(3-9)10-11 - Pünkösdi tabula rasa
Dr. Szabó Lajos325


Pünkösd 2. napja
2022. június 6.
4Mózes 11,11-17 - A Lélek ajándéka
Dr. Németh Tamás337


Szentháromság vasárnapja
2022. június 12.
Róma 11,33-36 - Isten gazdagságának … dicsérete
Dr. Ledán M. István344


Szentháromság után 1. vasárnap
2022. június 19.
Lukács 16,19-31 - A gazdag és Lázár példázata
Dicső Melinda353


Szentháromság után 2. vasárnap
2022. június 26.
Jónás 3,1-10 - Élj jól a lehetőséggel!
Dr. Czeglédi Péter Pál363


Keresztelés
1Péter 2,2 - „Értelmes beszéd” mint lelki táplálék az új életre
Dr. Fazakas Sándor371


Konfirmáció
Máté 13,30c - Begyűjtetni Isten csűrébe
Dr. Bekő István Márton375


Házasságkötés megáldása
Példabeszédek 4,23 - Hány lájk a boldog élet titka?
Nagy Gábor379


Temetés
Zsidókhoz írt levél 13,1-2 - Angyal-ember - Ember-angyal
Nagy Gábor383


Temetés
Zsoltárok 84,6-8; Galata 6,2 - A küldetés terhének boldog hordozója
Dr. Fekete Károly387


Ifjúsági munka
Tematikus igehirdetés-sorozat az egyházi iskolák hétkezdő áhítataira
Bodnár Máté392


Kitekintés
A gyermekistentisztelet újragondolása
Godly Play és Young Children and Worship módra
Sógor Gyöngyi406


Könyvajánló
Ulrich H. J. Körtner: A betegápolás etikája
Dr. Fazakas Sándor414


Szerzők

418