TartalomjegyzékAjánlás

Dr. Marjovszky Tibor3


Tartalomjegyzék

1


Szentháromság után 20. vasárnap – 2008. október 5.
Az adakozás csodája (2Korinthus 8,1-15)
Dr. Herczeg Pál5


Szentháromság után 21. vasárnap – 2008. október 12.
Krisztus teste és tagjai (1Korinthus 12,12-14.26-27)
Füsti-Molnár Szilveszter10


Szentháromság után 22. vasárnap – 2008. október 19.
Keresztényként a világban (1János 2,12-17)
Solymár Mónika18


Szentháromság után 23. vasárnap – 2008. október 26.
Nem kért közbenjáró (1Mózes 18,20-33)
Dr. Egeresi László S.25


Reformáció ünnepe – 2008. október 31.
A keresztyénség nem kötelesség, hanem lekötelezettség (Filippi 2,12-13)
Dr. Kozma Zsolt29


Szentháromság után 24. vasárnap – 2008. november 2.
A fatalizmustól az istenfélelemig (Prédikátor 3,1-15)
Balogh Csaba34


Szentháromság után 25. vasárnap – 2008. november 9.
Az Úr érkezése (1Thesszalonika 5,1-6)
Dr. Németh Dávid43


Szentháromság után 26. vasárnap – 2008. november 16.
Otthon és idegenben (2Korinthus 5,1-10)
Gonda László50


Örökkévalóság vasárnap – 2008. november 23.
Az idő Ura (2Péter 3,3-13)
Dr. Kocsis Attila57


Advent 1. vasárnapja – 2008. november 30.
Íme, királyod jön hozzád (Máté 21,1-9)
Dr. Kállay Dezső63


Advent 2. vasárnapja – 2008. december 7.
Közeledik megváltásotok ideje (Lukács 21,25-33
Szabó Csaba70


Advent 3. vasárnapja – 2008. december 14.
Te vagy-e az Eljövendő? (Máté 11,2-10)
Dr. Ferencz Árpád76


Advent 4. vasárnapja – 2008. december 21.
Mária éneke (Lukács 1,46-55
Dr. Peres Imre84


Szenteste – 2008. december 24.
Isten Krisztusban megjelent dicsősége
helyre állítja a világlátásunkat (Lukács 2,1-14)
Dr. Fekete Károly93


Karácsony 1. napja – 2008. december 25.
Karácsonyi kommunikáció (Lukács 2,15-20)
Dr. Szabó Lajos99


Karácsony 2. napja – 2008. december 26.
Az Ige útja (János1,1-14)
Dr. Kádár Ferenc109


Karácsony utáni vasárnap – 2008. december 28.
Értelem és érzelem (Lukács 2,22-32)
Kovács Krisztián114


Óév – 2008. december 31.
Igazi várakozás (Lukács 12,35-40)
Dr. Fazakas Sándor121


Újév – 2009. január 1.
Újesztendő, új kezdet (Lukács 4,16-21)
Dézsi Csaba128


Igehirdetés betegágy mellett
Jairus lányának feltámasztása (Márk 5,21-24.35-43)
Dr. Tőkés Zoltán134


Keresztelés (Róma 11,16b.17-24)

Id. Fazakas Sándor137


Esketés (Róma 15,7)

Id. Fazakas Sándor140


Temetés (János 6,16-21)

Dr. Gaál Sándor143


Temetés (Márk 2,1-12)

Dr. Gaál Sándor146


Családi istentisztelet (Advent - karácsony)

Kustár Gábor149


Kitekintés
Ezékiel 28 és a teremtéstörténet
Dr. Karasszon Dezső152


Az egészségügyi ellátórendszer II.

Bartha Ádám156


Függelék (Máté 21,1-9 – Igemagyarázat)

Fazakas Alpár168