TartalomjegyzékAjánlás

3


Újév
2021. január 1.
Filippi 4,10-20 - Az önzetlen adakozás járványa
Dr. Czagány Gábor5


Karácsony után 2. vasárnap
2021. január 3.
Lukács 2,41−52 - Az Ige testté lett, közöttünk lakott
Dr. Németh Tamás12


Epifánia után 1. vasárnap
2021. január 10.
Róma 12,1−2 - Legyetek azzá, akik már vagytok!
Dr. Rácsok Gabriella19


Epifánia után 2. vasárnap
2021. január 17.
János 2,1−11- Kőveder, Krisztus, kijelentés
Dr. Szetey Szabolcs30


Epifánia után 3. vasárnap
2021. január 24.
Ruth 1,1-19a - Komfortzónán innen és túl
Dr. Németh Áron45


Epifánia után utolsó vasárnap
2021. január 31.
2Péter 1,16−19- Ragyogó hitvallás
Dr. Kovács Krisztián55


Sexagesimae (Hatvanad vasárnap)
2021. február 7.
Lukács 8,4−8(9−15) - Isten szava megáll mindenha…
Dr. Székely József64


Estomihi (Ötvened vasárnap)
2021. február 14.
Ézsaiás 58,1-9a - „Ha segítségül hívod az Urat, ő válaszol”
Dr. Balla Ibolya75


Invokavit (Böjt 1. vasárnapja)
2021. február 21.
János 13,21-30 - Ülésrend
Dr. Kókai Nagy Viktor84


Reminiscere (Böjt 2. vasárnapja)
2021. február 28.
Ézsaiás 5,1−7 - Isten kegyelméből élünk
Dr. Márton János94


Okuli (Böjt 3. vasárnapja)
2021. március 7.
Efézus 5,1−2(3−7)8−9 - Légy a közelben!
Dr. Szabóné Mátrai Marianna101


Laetare (Böjt 4. vasárnapja)
2021. március 14.
János 12,20−24 - Hogy megdicsőíttessék az Embernek Fia
Dr. Bekő István Márton110


Judika (Böjt 5. vasárnapja)
2021. március 21.
Jób 19,19-27 - Tudom, az én Megváltóm él
Dr. Máthé-Farkas Zoltán119


Virágvasárnap (Böjt 6. vasárnapja)
2021. március 28.
Zsidókhoz írt levél 11,1−2(8−12.39−40); 12,1−3 - Legszebb vasárnap!
Dr. Szabó Lajos133


Keresztelés

Ézsaiás 43,11−13 - „Ha én cselekszem, ki másíthatja meg?”
Porkoláb András144


Házasságkötés megáldása

Példabeszédek 17,3.4.23 - A 24 karátos házasság
Nagy Gábor147


Temetés

Ézsaiás 40,6-8 - Egyszerűség és szépség…
Dr. Fazakas Sándor152


Gyermek-istentisztelet

Digitális kincsesláda - bibliai történetek az online térben
Dr. Szászi Andrea158


Kitekintés

Félelem - Az ószövetségi érzelemkutatás legújabb eredményei
Dr. Németh Áron168


Kitekintés

Halálhírek, gyászjelentések és megemlékezések II.
Dr. Peres Imre178


Könyvajánló
Fazakas Sándor: A reformatio vitae jegyében
Tanulmányok a reformátori teológiatörténet, egyháztan és politikai etika tárgykörében
Dr. Visky S. Béla188


Szabó Lajos (szerk.): Égi hívás - földi pálya

Avagy miért (ne) legyek lelkész?
Dr. Bodó Sára191


Szerzők

194