TartalomjegyzékAjánlás

605


Szentháromság után 17. vasárnap
2020. október 4.
Márk 8,1−9 - 4000 ember megvendégelése
Dr. Bekő István Márton607


Szentháromság után 18. vasárnap
2020. október 11.
5Mózes 30,11−14 - Érteni és akarni Isten akaratát
Dr. Kiss Jenő615


Szentháromság után 19. vasárnap
2020. október 19.
Efézus 4,22−32 - A keresztyén emberről
Dr. Orosz Gábor Viktor625


Szentháromság után 20. vasárnap
2020. október 25.
Márk 2,23−28 - Vasárnap - a kizökkentés ritmusa
Dr. Szabó András633


Reformáció ünnepe
2020. október 31.
Máté 10,26b−33 - Egyedül igehirdetés által
Dr. Németh Dávid640


Szentháromság után 21. vasárnap
2020. november 1.
Jeremiás 29,1.4−7.(8−9)10−14 - Túlélni és remélni
Dr. Hodossy-Takács Előd651


Szentháromság után 22. vasárnap
2020. november 8.
1Thesszalonika 5,1−6(7−11) - Béke és biztonság
Dr. Kókai Nagy Viktor662


Egyházi év utolsó előtti vasárnapja
2020. november 15.
Lukács 16,1−8(9) - A hamis sáfár példázata
Dr. Peres Imre673


Örökkévalóság vasárnapja
2020. november 22.
Jelenések 21,1−7 - Végre!
Dr. Szabó Lajos684


Advent 1. vasárnapja
2020. november 29.
Zakariás 9,9−10 - Uralma tengertől tengerig ér
Dr. Balla Ibolya695


Advent 2. vasárnapja
2020. december 6.
Jakab 5,7−9 - Kitartás a szenvedésben
Dr. Borsi Attila705


Advent 3. vasárnapja
2020. december 13.
Lukács 1,67−79 - Benedictus
Dr. Dézsi Csaba715


Advent 4. vasárnapja
2020. december 20.
1Mózes 18,1−2.9−15 - Az ígéret gyermeke
Dr. Márton János723


Szenteste
2020. december 24.
Ézsaiás 11,1−10 - Az Isai törzsökéről sarjadó karácsonyi hajtás vonásai
Nagy Gábor730


Karácsony 1. napja
2020. december 25.
Ézsaiás 52,7−10 - A romok öröme
Dr. Németh Áron739


Karácsony 2. napja
2020. december 26.
Zsidókhoz írt levél 1,1−4 - Csomagolásmentes ajándék
Dr. Kovács Krisztián751


Karácsony után 1. vasárnap
2020. december 27.
Lukács 2,22−40 - A békességgel elbocsájtó Békesség Fejedelme
Dr. Szetey Szabolcs761


Óév
2020. december 31.
2Mózes 13,20−22 - Isten útjai
Lucski Márta774


Keresztelés

Zsoltárok 118,14−15.28−29- Hálaadás és elköteleződés
Kis Dávid783


Házasságkötés megáldása

1Mózes 24,7 - Az Istenfélő ember számára nincsenek véletlenek!
Szilágyi-Papp Éva786


Temetés

Lukács 16,(1−8)9 - Befogadás az örök hajlékokba
Dr. Peres Imre790


Példabeszédek 18,10

Erős torony
Dr. Kocsis Attila798


Gyermek istentisztelet vázlatok

Adventi készülődés
Dr. Szászi Andrea - Csőri-Czinkos Gergő - Majorné Tári Edit - Csüllög Ferenc - Zimányi Noémi802


Kitekintés
„Szeresd felebarátodat, mint magadat!”
Teológiai szempontok a nárcizmus értelmezéséhez
Dr. Fazakas Sándor820


Halálhírek, gyászjelentések és megemlékezések I.

Dr. Peres Imre828


Könyvajánló

Sárospataki Füzetek (Távistentisztelet vita)
Dr. Nagy Károly Zsolt842


Székely József: Hivatás a hivatal árnyékában

Dr. Fazakas Sándor846


Szerzők

849