TartalomjegyzékAjánlás

3Szentháromság után 7. vasárnap - 2008. július 6.
Biztos vagy bizonytalan? - 2Mózes 16,2-3.11-18
Dr. Marjovszky Tibor5Szentháromság után 8. vasárnap - 2008. július 13.
Egykor - most - majd - Róma 6,19-23
Derencsényi István9Szentháromság után 9. vasárnap - 2008. július 20.
Jótett helyébe... - 1Péter 4,7-11
Kovács Krisztián16Szentháromság után 10. vasárnap - 2008. július 27.
Megújult hit- és életközösség - 2Királyok 25,8-12
Iszlai Endre24Szentháromság után 11. vasárnap - 2008. augusztus 3.
Dávid és Betsabé - 2Sámuel 12,1-10. 13-15a
Dr. Fodor Ferenc31Szentháromság után 12. vasárnap - 2008. augusztus 10.
Épülés és építés Jézus Krisztusban - 1Korinthus 3,9-15
Dr. Bácskai Károly42Szentháromság után 13. vasárnap - 2008. augusztus 17.
A testi és a lelki kenyér - Apostolok Cselekedetei 6,17
Dr. Győri István46Szentháromság után 14. vasárnap - 2008. autusztus 24.
Gyülekezet akkor és ma - 1Thesszalonika 5,14-24
Dr. Kókai Nagy Viktor50Szentháromság után 15. vasárnap - 2008. augusztus 31.
Isten jósága és az ember feladata - 1Mózes2,4b-15
Dr. Karasszon Dezső56Szentháromság után 16. vasárnap - 2008. szeptember 7.
Nem én tartom meg a hitet... - Zsidókhoz írt levél 10,35-39
Balogh Barnabás60Szentháromság után 17. vasárnap - 2008. szeptember 14.
Az elhívásra adott helyes válasz a méltó élet - Efézus 4,1-6
Domahidi Béla65Szentháromság után 18. vasárnap - 2008. szeptember 21.
A Krisztus-követők vonásai - Efézus 5,15-21
Dr. Kocsisné Asztalos Anikó72Szentháromság után 19. vasárnap - 2008. szeptember 28.
Isten az ISTEN - 2Mózes 34,4-10
Dr. Ferencz Árpád77Igehirdetés betegágy mellett
Az Úr az én pásztorom - Zsoltárok 23
Dr. Tőkés Zoltán85
Keresztelés - 1Korinthus 13,11
Dr. Fazakas Sándor89
Esketés - Róma 9,16
Dr. Gaál Sánodr91
Esketés - Filippi 4,19
Dr. Gaál Sándor94
Temetés - Máté 4,16-17
Szűcs M. Sándorné97
Temetés - Máté 7,14a
Szűcs M. Sándorné99
Gyermek nyári tábor (Vázlatok)
Kubinyiné Mikó Ágnes - Iszlainé Kovács Marianna101
Ifjúsági nyári tábor (Vázlatok)
Püski Lajos - Csinády Melinda111


Kitekintés
Könyvajánló
Vezetés és menedzsment az egyházban
Dr. Szabó Lajos124


A psalmus Hungaricus vigasztaló üzenete
Igehirdetés Czövek Lajos temetésén
Dr. Fekete Károly126


Az egészségügyi ellátórendszer

Bartha Ádám130