Tartalomjegyzék



Ajánlás

A Szerkesztők3


Újév
2018. január 1.
Józsué 1,1-9 - Kettős élet-refrén
Dr. Németh Áron5


Epifánia után 1. vasárnap
2018. január 7.
1Korinthus 1,26−31 - Egy gyülekezet vál(t)sága
Dr. Barnóczki Anita15


Epifánia után 2. vasárnap
2018. január 14.
1Korinthus 2,1-10a - A megfeszített Jézus Krisztusról szóló igehirdetés
Dr. Bekő István Márton26


Epifánia után 3. vasárnap
2018. január 21.
Jelenések 1,9-18 - Én vagyok az Alfa és az Omega, az Első és Utolsó
Id. Fazakas Sándor32


Septuagesimae (Hetvened) vasárnap
2018. január 28.
Jeremiás 9,22−23 - A kudarcon túl a reménység felé
Dr. Pángyánszki Ágnes44


Sexagesimae (Hatvanad) vasárnap
2018. február 4.
2Korinthus 12,1−10 - Hivatásparadoxon
Dr. Kis Médea52


Estomihi (Ötvened) vasárnap
2018. február 11.
Ámósz 5,21−24 - „Áradjon a törvény, mint a víz, és az igazság, mint a bővizű patak!”
Dr. Balla Ibolya65


Böjt 1. (Invokavit) vasárnapja
2018. február 18.
2Korinthus 6,1-10 - A békéltetés hűséges követei
Dr. Hanula Gergely73


Böjt 2. (Reminiscere) vasárnapja
2018. február 25.
Ézsaiás 5,1−7 - A legnehezebb út: eljutni magunktól magunkig
Drs. Herdeán Gyöngyi80


Böjt 3. (Okuli) vasárnapja
018. március 4.
1Péter 1,18-21 - Böjti utazás
Steinbach József88


Böjt 4. (Laetare) vasárnapja
2018. március 11.
Filippi 1,15-21 - Élet és halál ellentéte Krisztusban egységgé simul
Lengyelné Dr. Püsök Sarolta96


Nemzeti ünnep
2018. március 15.
Máté 22,15-22 - Jézus politizálni tanít
Dr. Literáty Zoltán107


Böjt 5. vasárnapja
2018. március 18.
4Mózes 21,4−9 - Út a gyógyuláshoz
Dr. Zsengellér József116


Virágvasárnap
2018. március 25.
Ézsaiás 50,4-9 - Az Úr Szolgája jött
Dr. Pap Ferenc126


Nagycsütörtök
2018. március 29.
1Korinthus 10,(14k)16-17 - Közösség és nem közönyösség
Dr. Kókai Nagy Viktor137


Nagypéntek
2018. március 30.
Zsidókhoz írt levél 9,15.26b-28 - Jó, hogy meghalt?
Dr. Hanula Gergely148


Nagyszombat
2018. március 31.
Zsidókhoz írt levél 9,11-12.24 - Belépés a nem emberkéz alkotta templomba
Dr. Hanula Gergely155


Keresztelés

Zsoltárok 127,1-5 − Istentől jövő eredményesség és hatékonyság
Dr. Kovács Krisztián161


Házasságkötés megáldása

1Mózes 12,2 - „Megáldalak és áldás leszel”
Dr. Gaál Sándor165


Temetés

Róma 8,28 - Bizonytalanságból bizonyosság
Dr. Gaál Sándor168


Ifjúsági bibliaóra

„Nem csak kenyérrel...” - a böjtről ifiseknek
Berényiné Csinády Melinda171


Alternatív alkalom húsvét ünnepére

Imaséta Krisztus szenvedéstörténetéről
Püski Eszter - Vígh Tamás176


Kitekintés
A jubileumi év után
Hol és miben szorul megújulásra egyházunk - emlékévektől függetlenül?
Dr. Fazakas Sándor180


Könyvajánló

M. Craig Barnes: Életre szóló. A Heidelbergi Káté újrafelfedezése
Dr. Kovács Ábrahám187


Könyvajánló
Manfred Josuttis: A lelkész más
A jelenkori pasztorális teológia néhány szempontja
Székely József189


Szerzők

192