TartalomjegyzékAjánlás

163


Böjt 5. (Judika) vasárnapja
2017. április 2.
Márk 12,28–34 – A szeretet kettős parancsolata
Dr. Rácsok Gabriella165


Virágvasárnap
2017. április 9.
Márk 14,3–9 – Leiturgia és diakonia
Dr. Németh Dávid174


Nagycsütörtök
2017. április 13.
Márk 14,14–26 – Jézus vendégei vagyunk
Dr. Szabó András184


Nagypéntek
2017. április 14.
Márk 15,33–41 – Bűneink súlya alatt
Árvavölgyi Béla191


Nagyszombat
2017. április 15.
Márk 15,42–47 – Jézus temetésének és sírjának üzenetei
Dr. Tatai István205


Húsvét 1. napja
2017. április 16.
Márk 16,1–8 – Megüresített sír, megtöltött élet
Dr. Borsi Attila214


Húsvét 2. napja
2017. április 17.
Márk 16,9–20 – A húsvét csodája: hitetlenekből hívők
Dr. Literáty Zoltán223


Húsvét után 1. (Quasimodogeniti) vasárnap
2017. április 23.
Apostolok Cselekedetei 2,37–47 – Az első gyülekezet
Dr. Hanula Gergely229


Húsvét után 2. (Misericordias Domini) vasárnap
2017. április 30.
Apostolok Cselekedetei 5,12–16 – A csodák és gyógyulások
Kis Klára236


Húsvét után 3. (Jubilate) vasárnap
2017. május 7.
Apostolok Cselekedetei 7,44–53 – Mi történhetett valójában?
Dr. Kókai Nagy Viktor244


Húsvét után 4. (Kantate) vasárnap
2017. május 14.
Apostolok Cselekedetei 9,19b–30 – Ellenségből egy gyanús munkatárs?!
Dr. Kocsev Mikós252


Húsvét után 5. (Rogate) vasárnap – A Magyar Református Egység Napja
2017. május 21.
Apostolok Cselekedetei 11,27–30 – A krisztusi szeretet és diakónia egységteremtő ereje
Nagy Gábor259


Mennybemenetel ünnepe
2017. május 25.
1Királyok 8,22–28 – Lakhatik-e Isten a földön?
Dr. Zsengellér József268


Húsvét után 6. (Exaudi) vasárnap
2017. május 28.
Apostolok Cselekedetei 13,(13)38–52 – Pál és Barnabás a pizidiai Antiókhiában
Dr. Peres Imre278


Pünkösd 1. napja
2017. június 4.
János 16,5–15 – A pünkösdi Lélek meggyőző ereje
Dr. Szűcs Ferenc289


Pünkösd 2. napja
2017. június 5.
1Mózes 11,1–9 – Bábel építői
Dr. Fodor Ferenc294


Szentháromság vasárnapja
2017. június 11.
Apostolok Cselekedetei 17,16–21 – Pál a bálványok és filozófusok között
Dr. Peres Imre304


Szentháromság után 1. vasárnap
2017. június 18.
Apostolok Cselekedetei 19,23–40 – A veszélyes evangélium
Dr. Hodossy-Takács Előd314


Szentháromság után 2. vasárnap
2017. június 25.
Apostolok Cselekedetei 21,27–40 – Életmentő bilincsek
Dr. Barnóczki Anita322


Keresztelés

Galata 3,26–27 – Istené vagyok
Balicza Iván332


Konfirmáció

1Timóteus 6,12 – Ragadd meg a lehetőséget!
Dr. Kovács Krisztián334


Házasságkötés megáldása

János 13,34 – A szeretet parancs
Dr. Németh Tamás340


Temetés

János 12,26 – Szolgálat és megbecsültség
Székely József343


Gyermekistentisztelet – Vázlatok

Dr. Fodorné Dr. Nagy Sarolta349


Gyermekistentisztelet vázlatok 14.
Lázár feltámasztása
Jézus feltámasztja Lázárt Jn 11,1-54
Dr. Fodorné Dr. Nagy Sarolta349


Gyermekistentisztelet vázlatok 15.
Virágvasárnap
Jézus bevonul Jeruzsálembe - Jn 12,1-26.
Dr. Fodorné Dr. Nagy Sarolta349


Gyermekistentisztelet vázlatok 16.
Lábmosás
Jézus megmossa tanítványai lábát - Jn 13,1-17.; 34-35
Dr. Fodorné Dr. Nagy Sarolta349


Gyermekistentisztelet vázlatok 17.
A hét csoda és Júdás
Asztalközösségben Júdással, az árulóval - Jn 13,18-30.
Dr. Fodorné Dr. Nagy Sarolta349


Gyermekistentisztelet vázlatok 18.
Jézus búcsúbeszédei
Jézus búcsúzik tanítványaitól Jn 14-16.
Dr. Fodorné Dr. Nagy Sarolta349


Gyermekistentisztelet vázlatok 19.
Jézus főpapi imája
Jézus közbenjáró imádsága - Jn 17.
Dr. Fodorné Dr. Nagy Sarolta349


Gyermekistentisztelet vázlatok 20.
Jézus pere
Jézus a főpapok és Pilátus előtt Jn 18,1 – 19,19.
Dr. Fodorné Dr. Nagy Sarolta349


Gyermekistentisztelet vázlatok 21.
Húsvét
Jézus temetése és feltámadása Jn 19,38-20,29.
Dr. Fodorné Dr. Nagy Sarolta349


Gyermekistentisztelet vázlatok 22.
Reggeli a Tibériás-tenger partján
Péter-portré Jn 21,1-17.
Dr. Fodorné Dr. Nagy Sarolta349


Gyermekistentisztelet vázlatok 23.
Ezékiel a csontok völgyében
Isten megújító munkájának forrása a Lélek Ez 37,1-14
Dr. Fodorné Dr. Nagy Sarolta349


Gyermekistentisztelet vázlatok 24.
Pünkösd
Péter igehirdetése ApCsel 2,1 -41
Dr. Fodorné Dr. Nagy Sarolta349


Gyermekistentisztelet vázlatok 25.
A hamis bíró és az özvegyasszony
Az imádság és Isten jövendője Lk 18,1-8.
Dr. Fodorné Dr. Nagy Sarolta349


Gyermekistentisztelet vázlatok 26.
Az éjszaka kenyeret kérő barát
A bizalommal elmondott imádság Lk 11,5-13.
Dr. Fodorné Dr. Nagy Sarolta349


Gyermekistentisztelet vázlatok 27.
Péter kiszabadul a brötönből
A közösség imádsága - ApCsel 12,1-19.
Dr. Fodorné Dr. Nagy Sarolta349


Gyermekistentisztelet vázlatok 27.
Pál és Silás a börtönben
Az éneklés ereje - ApCsel 16,12-40.
Dr. Fodorné Dr. Nagy Sarolta349


Gyermekistentisztelet vázlatok 28.
Fülöp és az etióp kincstárnok
Isten megújít, amikor a teljes Szentírást olvassuk - ApCsel 8.
Dr. Fodorné Dr. Nagy Sarolta349


Gyermekistentisztelet vázlatok 29.
A tálentumok példázata
Gazdálkodj tálentumaiddal! - Mt 25,14-30.
Dr. Fodorné Dr. Nagy Sarolta349


Gyermekistentisztelet vázlatok 30,
Jób
Jób akkor ismeri meg Istent igazán, amikor ő maga szólal meg - Jób könyve
Dr. Fodorné Dr. Nagy Sarolta349


Gyermekistentisztelet vázlatok 31.
Jónás és a nagy hal
Isten szereti a népeket, sőt az állatokat is - Jónás könyve
Dr. Fodorné Dr. Nagy Sarolta349


Gyermekistentisztelet vázlatok 32.
Jóás
Isten tervének ember nem állhatja útját - 2Krón 22-24; 2Kir 11-12.
Dr. Fodorné Dr. Nagy Sarolta349


Gyermekistentisztelet vázlatok 33.
Ezékiás
Ezékiás reformációja - 2Krón 29-32; Ézs 38-39.
Dr. Fodorné Dr. Nagy Sarolta349


Gyermekistentisztelet vázlatok 34.
Manassé
Ne rontsd el azt, ami jó, és ne tanuld el a rosszat! - 2Krón 33.
Dr. Fodorné Dr. Nagy Sarolta349


Gyermekistentisztelet vázlatok 35.
Jósiás, a jó király
Az Úr az Isten, aki igéjében szól hozzánk - 2Kir 33,25-35,19; 2Krón 31,4-35,19
Dr. Fodorné Dr. Nagy Sarolta349


Gyermekistentisztelet vázlatok 36.
Jeremiás
Mint az agyag a fazekas kezében -Jer 18,1-17.
Dr. Fodorné Dr. Nagy Sarolta349


Gyermekistentisztelet vázlatok 37.
Dániel az oroszlánok vermében
Hűségünk Istenhez láthatóvá válik - Dán 6.
Dr. Fodorné Dr. Nagy Sarolta349


Gyermekistentisztelet vázlatok 38.
Eszter
Egy árva lány, aki hitével országot győzött le - Eszter könyve
Dr. Fodorné Dr. Nagy Sarolta349


Ifjúsági bibliaóra – Nagypéntek

Berényiné Csinády Melinda375


Kitekintés

Amikor gyerekek gyászolnak
Dr. Bodó Sára382


Könyvajánló

Kodácsy-Simon Eszter (szerk.): Értelmes szívvel
Dr. Jakab Szászi Andrea387


Könyvajánló

Szűcs Ferenc: Kálvin olvasása közben
Dr. Kodácsy Tamás389


Szerzők

392