TartalomjegyzékElőszó

5


Misericordias Domini
2008. április 6. - Zsidókhoz írt levél 13,20-21
Maga Isten...
Dr. Szűcs Ferenc7


Jubilate
2008. április 13. - Apostolok Cselekedetei 17,22-28a
A misszió különleges útja
Dr. Gaál Sándor12


Cantate
2008. április 20. - Jelenések 15,2-4
Énekeljetek az Úrnak
Dr. Dienes Dénes16


Rogate
2008. áprlilis 27. - 2Mózes 32,7-14
Megszólítható Isten - közbenjáró ember
Dr. Kustár Zoltán20


Mennybemenetel
2008. május 1. - Efézus 1,20b-23
A Kozmosz Ura és az Egyház Feje
Dr. Kodácsy Tamás28


Exaudi
2008. május 4. - Róma 8,26-30
Sóhajtás - kiválasztás - megigazítás
Dr. Kókai Nagy Viktor34


Pünkösd I. napja
2008. május 11. - Róma 8,1-17
Mélység és a feszínesség
Dr. Bölcskei Gusztáv41


Pünkösd II. napja
2008. május 12. - Apostolok Cselekedetei 2,22-23.32-33.36-39
Az Úrrá és Krisztussá tett Jézus
Peterdi Dániel45


Szentháromság ünnepe
2008. május 18. - 2Korinthus 13,11-13
A Szentháromság hatósugarában
Dr. Cserháti Sándor47


Szentháromság utáni 1. vasárnap
2008. május 25. - 5Mózes 6,4-9
Haldd meg Izrael...
Dr. Hodossy-Takács Előd53


Szentháromság utáni 2. vasárnap
2008. június 1. - 1Korinthus 9,16-23
Az örömteli "kényszermunka"
Dr. Kereskényi Sándor59


Szentháromság utáni 3. vasárnap
2008. június 8. - Ezékiel 18,1-4.21-24.31-32
Isten szíve-vágya a megtérés és az élet
Dr. Visky S. Béla63


Szentháromság utáni 4. vasárnap
2008. június 15. - Róma 12,17-21
Krisztussal a magas mérce alatt
Bekő István70


Szentháromság utáni 5. vasárnap
2008. június 22. - 2Thesszalonika 3,1-5
Imádkozzatok értünk!
Dr. Tőkés István78


Szentháromság utáni 6. vasárnap
2008. június 29. - 1Péter 2,2-10
Épüljetek lelki házzá
Dr. Lenkeyné Dr. Semsey Klára83


Konfirmáció
1Korinthus 3,10-13
Te milyen alapra építesz?
Dr. Fazakas Sándor89


Igehírdetés betegágy mellett
Lukács 6,6-11
Jézus meggyógyítja a gadarai megszállottat
Dr. Tőkés Zoltán96


Keresztelés
Hóseás 11,1-4
Peterdiné Molnár Judit99


Esketés
Máté 13,45-46
Dr. Bustya Dezső101


Temetés
Józsué 1,5c
Dr. Bustya Dezső103


Temetés
Jób 2,11-13
Sipos Brigitta106


Ifjúsági bibliaóra
2Péter 1,3-8
Szeretet-ismeret
Püski Dániel112


Kitekintés

Az egészségügyről teológus szemmel
Dr. Fazakas Sándor117