TartalomjegyzékAjánlás

511


Szentháromság után 18. vasárnap
2015. október 4.
Márk 12,28−34 – „Én Istenem, jó Istenem”
Czeglédi Péter Pál513


Szentháromság után 19. vasárnap
2015. október 11.
Márk 2,2−4.12 – Kitaszító sokaság – befogadó egyház?
Iszlai Endre520


Szentháromság után 20. vasárnap
2015. október 18.
Márk 10,2−9 – Kinek van igaza a házasságban vagy a válásban?
Dr. Kodácsy Tamás525


Szentháromság után 21. vasárnap
2015. október 25.
Máté 5,38−48 – A szeretett ellenség
Dr. Bölcskei Gusztáv532


Reformáció ünnepe
2015. október 31.
Máté 5,2−10(11−12) – Hit és boldogság
Dr. Németh Dávid537


Szentháromság után 22. vasárnap (Gyászolók vasárnapja)
2015. november 1.
Filippi 1,21−26 – Lenni vagy nem lenni Krisztusban?
Dr. Kovács Krisztián548


Szentháromság után 23. vasárnap
2015. november 8.
Lukács 17,20−24(25−30) – „Látásjavítás?!”
Kocsis Áron557


Egyházi év utolsó elõtti (reménység) vasárnapja
2015. november 15.
Máté 25,31−46 – Üdvösség a részletekben
Dr. Szabó András564


Egyházi év utolsó (örökkévalóság) vasárnapja
2015. november 22.
Máté 25,1−13 – A balga és az okos szüzek példázata
Dr. Peres Imre570


Advent 1. vasárnapja
2015. november 29.
Róma 13,8–12(13–14) – Képtelenségeink tanulságai
Dr. Németh Áron593


Advent 2. vasárnapja
2015. december 6.
Jakab 5,7−8 – Advent − „a várakozás szentsége”
Dr. Füsti-Molnár Szilveszter593


Advent 3. vasárnapja
2015. december 13.
1Korinthus 4,1−5 – Isten titkainak sáfárai
Dr. Vladár Gábor610


Advent 4. vasárnapja
2015. december 20.
Ézsaiás 4,1−6 – Akinek tényleg súlya van!
Dr. Zabán Bálint Károly610


Szenteste
2015. december 24.
Titusz 2,11−14 – Elfogad és nevel
Dr. Hodossy-Takács Elõd618


Karácsony 1. napja
2015. december 25.
Titusz 3,3−7 – Karácsonyi krétakör
Dr. Zsengellér József627


Karácsony 2. napja
2015. december 26.
Zsidókhoz írt levél 1,1−4 – Életmûvészet – vagy karácsonyi hitvallás?
Dr. Fazakas Sándor634


Karácsony után 1. vasárnap
2015. december 27.
1János 1,1−4 – „Mint kiáradott patak”
Dr. Hanula Gergely644


Óév
2015. december 31.
Róma 8,31b−39 – Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk jövõre?
Dr. Bibza Gábor649


Keresztelés

Máté 28,18b−20 – Elõzmény és következmény
Dr. Gaál Sándor654


Házasságkötés megáldása

1Péter 4,8 – A kitartó szeretet
Peres Imréné656


Temetés

Zsoltárok 139 – Mi semmit sem tudunk
Dr. Gaál Sándor661


Temetés

János 12,24 – A búzaszem tanítása
Szakács György664


Adventi istentisztelet ifjúsággal

Berényiné Csinády Melinda667


Kitekintés
Giccskarácsony vagy karácsony?
A karácsonyi vallásosság nyomában
Dr. Kovács Krisztián676


Könyvajánló

Orosz Gábor Viktor: Az egyidejûség derûje
Paksa Balázs686


Szerzõk

689