TartalomjegyzékAjánlás

547


Szentháromság után 16. vasárnap
2014. október 5.
Jeremiás 6,1−15 – Egy elkeseredett próféta a bukásra ítélt városban
Dr. Hodossy-Takács Elõd549


Szentháromság után 17. vasárnap
2014. október 12.
Jeremiás 10,1−16 – Félelem nélkül
Dr. Varga Gyöngyi558


Szentháromság után 18. vasárnap
2014. október 19.
Jeremiás 14,1−9 – Ítéletbõl reménység
Dr. Balla Ibolya566


Nemzeti ünnep
2014. október 23.
Zsoltárok 99,1−9 – „mert tied az ország, a hatalom és a dicsõség mindörökké”
Dr. Gaál Sándor573


Szentháromság után 19. vasárnap
2014. október 26.
Jeremiás 17,14−27 – Hit és életgyakorlat…
Árvavölgyi Béla577


Reformáció ünnepe
2014. október 31.
Zsoltárok 46,12 – Isten a mi oltalmunk és erõsségünk!
Szabó Csaba585


Szentháromság után 20. vasárnap
2014. november 2.
Jeremiás 22,13−30 – Isten terve
Szénási Jonathan Sándor591


Szentháromság után 21. vasárnap
2014. november 9.
Jeremiás 26,10−24 – A színtiszta õrület!
Dr. Ferencz Árpád599


Egyházi év utolsó elõtti (reménység) vasárnapja
2014. november 16.
Jeremiás 31,18−30 – Vég és (új) kezdet határán
Németh Áron611


Egyházi év utolsó (örökkévalóság) vasárnapja
2014. november 24.
2Péter 3,3−7 – Krisztus a Mindenség Ura
Dr. Kodácsy Tamás620


Advent 1. vasárnapja
2014. november 30.
Zakariás 9,9b – A TE Királyod
Iszlai Endre628


Advent 2. vasárnapja
2014. december 7.
Lukács 21,25−33 – Eljön az a nap
Dézsi Csaba633


Advent 3. vasárnapja
2014. december 14.
Máté 11,2−10 – Várakozás útközben
Szabó András641


Advent 4. vasárnapja
2014. december 21.
Lukács 1,46−55 – Magnificat
Lovas András646


Szenteste
2014. december 24.
Lukács 2,1−20 – Rendszeresen jelenlévõk és az alkalomszerû látogatók
Dr. Csoma Judit Margit656


Karácsony 1. napja
2014. december 25.
János 1,1−13 – Kezdeteink
Kovács Krisztián660


Karácsony 2. napja
2014. december 26.
János 1,14−18 – Az Isten-titok feloldása
Czapp József667


Karácsony után 1. vasárnap
2014. december 28.
Lukács 2,21−35 – Mert látták az én szemeim a te üdvösségedet…
Id. Fazakas Sándor673


Óév
2014. december 31.
Példabeszédek 4,10−27 – A szív megõrzése
Peres Zsuzsanna682


Keresztelés

Márk 10,16 – Ünnep és áldás
Csoma Zsuzsanna Éva690


Házasságkötés megáldása

Máté 13,44; Lukács 15,8−9 – Kincseink
Csoma Zsuzsanna Éva693


Temetési textusok a Filippi levélbõl

Dr. Peres Imre697


Kitekintés

Presbiteri, püspöki vagy milyen rendszerû a magyar református egyház?
Dr. Fazakas Sándor706


Könyvajánló

Merle, Kristin (Hg.): Kulturwelten
Dr. Kis Médea718


Könyvajánló

Fazakas – Ferencz (Szerk): Ideje van az életnek, és ideje van a meghalásnak
Ferenczi Gábor723


Szerzõk

727