TartalomjegyzékElőszó

3


Újév
2008. január 1. - Filippi 4,10-13(14-20)
Mindenre van erőm a Krisztusban
Dr. Peres Imre5


Epifánia
2008. január 6. - 2Korinthus 4,3-6
A hit erő, amelyből élni lehet
Dr. Szabóné Mátrai Marianna17


Epifánia utáni vasránap
2008. január 13. - 2Péter 1.16-21
Elbizonytalanodásainkban
Dr. Kiss Jenő24


Septuagesmae
2008. január 20.- Róma 9,14-24
Isten a Teremtő
Dr. Kocsis Attila29


Sexagesimae
2008. január 27. - Apostolok Cselekedetei 16,9-15
Az evangélium Európában
Fazakas Alpár34


Estomihi
2008. február 3. - Ézsaiás 58,1-9a
Az igazi böjt
Szabó Csaba41


Invokavit
2008. február 10. - Jakab 1,12-18
A kísértésről
Dr. Pecsuk Ottó47


Reminiscere
2008. február 17. - Zsid?khoz írt levél 11,8-10
Hit által engedelmeskedett Ábrahám
Dr. Győri István53


Okuli
2008. február 24. - 1Királyok 19,1-8(9-13a)
Mit csinálsz itt Illés?
Dr. Zsengellér József60


Laetare
2008. március 2. - Ézsaiás 54,7-10
Egy pillanat...
Sohajda Levente67


Judica
2008. március 9. - Zsidókhoz írt levél 13,12-14
Úton hazafelé az Örökkévalóságba
Dr. Kocsev Miklós73


Virágvasárnap
2008. március 16. - Zsidókhoz írt levél 12,13
A szenvedésre nézve
Kovács Krisztián79


Nagypéntek
2008. március 21. - Ézsaiás 53,5b; Apostolok Cselekedetei 8,34
Az Úr Szenvedő Szolgája
Derencsényi István88


Húsvét I. napja
2008. március 23. - 1Korinthus 15,19-28
Az ádámi és a jézusi logika
Dr. Fabiny Tamás95


Húsvét II. napja
2008. március 24. - Apostolok Cselekedetei 10,34a.36-43
Személyes elhívatással Isten küldetésében
Dr. Gaál Sándor98


Quasimodogeniti
2008. március 30. - Ézsaiás 40,26-31
Emlékezés a reménységre
Dr. Marjovszky Tibor102


Igehirdetés betegágy mellett
Ézsaiás 38,1-22
Ezékiás gyógyulása és hálaéneke
Dr. Tőkés Zoltán106


Keresztelés
Böjt idején - Márk 10,13kk
Ifj. Dr. Fekete Károly110


Keresztelés
Húsvétkor - Máté 28,19-20
Ifj. Dr. Fekete Károly113


Esketés
1Mózes 32,27; 2Mózes 20,4
Csoma Judit115


Temetés
Húsvét előtt - Zsoltárok 138,7-8
Dr. Fazakas Sándor118


Temetés
Húsvét után - 1Korinthus 15,50-58
Dr. Fazakas Sándor121


Gyermekistentisztelet
Vázlatok
Dr. Peres Imre125


Ifjúsági istentisztelet
Lukács 15,11-32; 19,45-48
A "lázadások kora" és Jézus lázadása
Zsoldos Tibor133


Gondolatok a kazuális igehirdetésről

Ifj. Dr. Fekete Károly136


Könyvajánló

Dr. Baráth Béla Levente138