TartalomjegyzékAjánlás

157


Böjt 5. vasárnapja
2014. április 6.
Zsidókhoz írt levél 13,12–14 – „...a kapun kívül...”
Dr. Rácsok Gabriella159


Virágvasárnap
2014. április 13.
Zsidókhoz írt levél 12,1–3 – Kitartással fussuk meg futásunkat!
Dr. Kállay Dezsõ168


Nagycsütörtök
2014. április 17.
Zsidókhoz írt levél 2,10–18 – Miért kellett ama keserû pohár?
Dr. Nagy Alpár Csaba179


Nagypéntek
2014. április 18.
Ézsaiás 52,13–53,12 – A mi vétkeink miatt kapott sebeket
Steinbach József188


Nagyszombat
2014. április 19.
Ezékiel 37,1–14 – „Uram Isten, te tudod”
Dr. Pap Ferenc196


Húsvét 1. napja
2014. április 20.
Márk 16,1–8 – A nagyünnepi misszió...
Dr. Szabó Lajos206


Húsvét 2. napja
2014. április 21.
1Korinthus 5,6b–8 – Pál apostol és a takarítás
Dr. Hodossy-Takács Elõd215


Húsvét után 1. vasárnap
2014. április 27.
Ézsaiás 40,26–31 – Isten tervei megvalósulnak
Koncz-Vágási Katalin223


Húsvét után 2. vasárnap
2014. május 4.
Zsidókhoz írt levél 13,20–21 – A békességet hozó Jó Pásztor
Dr. Ferencz Árpád232


Húsvét után 3. vasárnap
2014. május 11.
Apostolok Cselekedetei 17,22–34 – Igehirdetés vagy dialektika
Makkai Péter243


Húsvét után 4. vasárnap
2014. május 18.
Zsoltárok 23,1–6 – Pasztorális hitvallás
Dr. Tunyogi Lehel253


A Magyar Református Egység napja
2014. május 25.
János 13,31–35 – Egységünk alapja: a jézusi agapé
Dr. Szopó Ferenc266


Mennybemenetel ünnepe
2014. május 29.
Efézus 1,15–23 – Krisztus örököseiként
Dr. Ravasz Hajnalka276


Húsvét után 6. vasárnap
2014. június 1.
Róma 3,21–31 – Megigazulás hit által
Dr. Kókai Nagy Viktor284


Pünkösd 1. napja
2014. június 8.
Apostolok Cselekedetei 2,4 – A Szentlélek kitöltetése
Dr. Zsengellér József291


Pünkösd 2. napja
2014. június 9.
Apostolok Cselekedetei 10,42–48 – A Szentlélek szabadon munkálkodik
Székely József300


Szentháromság vasárnapja
2014. június 15.
2Korinthus 13,1–13 – Közösség a személyes intelmekben
Dr. Borsi Attila308


Szentháromság után 1. vasárnap
2014. június 22.
Róma 13,1–7 – Beilleszkedés vagy lázadás?
Dr. Vladár Gábor316


Szentháromság után 2. vasárnap
2014. június 29.
Galata 3,23–29 – A törvény, mint Krisztusra vezérlõ mester
Dr. Balla Péter324


Keresztelés

Apostolok Cselekedetei 8,35–37 – A vágy és a lehetõség találkozása
Szalay László Pál330


Konfirmáció

5Mózes 30,11−14 – Hét tengeren innen és „túl”
Kovács Krisztián335


Házasságkötés megáldása

Zsidókhoz írt levél 12,1 – Közös pályát futni
Oláh István341


Temetés

Galata 6,7–8 − Az élet nem játszótér, hanem az öröklét elõgyakorlata
Szalay László Pál345


Ifjúsági bibliaóra

Jézus a Krisztus
ifj. Csomós József349


Kitekintés

Diakónia a minõség, keresztyén önértelmezés és gazdaságosság feszültségében
Dr. Ulrich H. J. Körtner358


Könyvajánló

Kálvin János: A katolikus levelek magyarázata
Dr. Lenkeyné Dr. Semsey Klára374


Szerzõk

381


Könyvajánló

Kis Médea: Istendicsõítés énekkel és élettel
Dr. Szûcs Ferenc371