TartalomjegyzékAjánlás

501


Szentháromság után 19. vasárnap
2013. október 6.
János 5,1−15 – Az elkésettség lehetõsége és áldása
Dr. Szûcs Ferenc503


Szentháromság után 20. vasárnap
2013. október 13.
Márk 2,23−28 – A szombat
Id. Fazakas Sándor508


Szentháromság után 21. vasárnap
2013. október 20.
János 15,9−17 – Szeressétek egymást!
Szabó Csaba517


Szentháromság után 22. vasárnap
2013. október 27.
Mikeás 6,6−8 – Istenképünk reformációja
Kovács Zoltán524


Reformáció ünnepe
2013. október 31.
Ézsaiás 62,6−7.10−12 – „Semper reformanda”
Czeglédi Péter Pál532


Szentháromság után 23. vasárnap
2013. november 3.
Máté 5,33−37 – „a ti beszédetekben az igen legyen igen, a nem pedig nem”
Dr. Balla Ibolya540


Szentháromság után 24. (végítélet) vasárnap
2013. november 10.
Lukács 18,1−8 – Mégis megéri!
Dr. Kocsev Miklós545


Egyházi év utolsó elõtti (reménység) vasárnapja
2013. november 17.
Lukács 13,22−30 – Ne késs tovább, ne várj tovább!
Sebõk János553


Egyházi év utolsó (örökkévalóság) vasárnapja
2013. november 24.
Márk 13,31−37 – „Mindenkinek mondom: Vigyázzatok!”
Beke Boróka564


Advent 1. vasárnapja
2013. december 1.
Zsidókhoz írt levél 10,19−25 – A reménység hitvallása
Dr. Tõkés Zoltán569


Advent 2. vasárnapja
2013. december 8.
Jelenések 3,7−13 – Tarts ki!
Dr. Pálfi József574


Advent 3. vasárnapja
2013. december 15.
Jelenések 3,1−6 – Ébredj fel, és erõsítsd meg a többieket!
Dr. Béres Tamás585


Advent 4. vasárnapja
2013. december 22.
Ézsaiás 52,7−10 – A kiáradó öröm próféciája
Dr. Hodossy-Takács Elõd593


Szenteste
2013. december 24.
1Timóteus 3,16 – A kegyesség titka
Dr. Fodor Ferenc601


Karácsony 1. napja
2013. december 25.
Galata 4,4−7 – A karácsonyi fordulat
Dr. Fekete Károly611


Karácsony 2. napja
2013. december 26.
2Korinthus 8,9 – Gazdag lévén szegénnyé lett érettünk
Dr. Bekõ István Márton619


Karácsony utáni 1. vasárnap
2013. december 29.
Ézsaiás 49,13−16 – Bízzunk Abban, Aki mindenki másnál jobban szeret!
Árvavölgyi Béla625


Óév
2013. december 31.
Zsidókhoz írt levél 13,8−9 – Krisztus változhatatlansága
Sipos Brigitta635


Keresztelés

Ézsaiás 52,6 –„Itt vagyok!”
Dr. Kereskényiné Nemes Lívia641


Temetés

2Timóteus 4,7−8 – Örök lecke
Dr. Kereskényiné Nemes Lívia643


Ifjúsági bibliaóra

Adventi kapcsolat
Berényiné Csinády Melinda646


Kitekintés

Merre tart az ökumené a jubileumok idején?
Dr. Fazakas Sándor658


Könyvismertetõ

Fekete Károly: A Heidelbergi Káté magyarázata
Dr. Kovács Ábrahám668


Szerzõk

673