TartalomjegyzékAjánlás

141


Virágvasárnap
2012. április 01.
Ézsaiás 50,4−11 – A kettõs jelenlét
Dr. Zsengellér József143


Nagycsütörtök
2012. április 05.
1Korinthus 10,16−17 – Nemcsak kenyér
Kovács Zoltán152


Nagypéntek
2012. április 06.
Zsidókhoz írt levél 9,15.26b−28 – A tökéletes áldozat
Dézsi Csaba159


Nagyszombat
2012. április 07.
Zsidókhoz írt levél 9,11−12.24 – A mennyei szentély – a megunhatatlan istentisztelet
Makkai Péter168


Húsvét 1. napja
2012. április 08.
1Sámuel 2,1−2.6−8a – Életközelben
Kovács Krisztián180


Húsvét 2. napja
2012. április 09.
1Korinthus 15,50−58 – Szimfónia három tételben
Rácsok Gabriella188


Quasimodogeniti
2012. április 15.
Kolossé 2,12−15 – A keresztség fehér ruhája
Dr. Ravasz Hajnalka194


Misericordias Domini
2012. április 22.
1Péter 5,1−4 – Gyülekezetvezetés szemmagasságból − a pásztori karizma
Szabó András202


Jubilate
2012. április 29.
2Korinthus 4,16−18 – A láthatóban a láthatatlanra figyelve örvendezzetek!
Kelemen Attila208


Cantate
2012. május 06.
Apostolok Cselekedetei 16,23−34 – Szenvedésben is hálát adva…
Fazakas Alpár216


Rogate
2012. május 13.
Kolossé 4,2−4(5−6) – Imádság az evangélium terjedéséért
Árvavölgyi Béla223


Mennybemenetel ünnepe
2012. május 17.
Jelenések 1,4−8 – Jézus eljön a felhõkön
Dr. Peres Imre233


Exaudi
2012. május 20.
Jeremiás 31,31−34 – A szívbe vésett törvény szövetsége
Bölcsföldi András245


Pünkösd 1. napja
2012. május 27.
1Korinthus 2,12−16 – „Lélekbõl, lelkesen…”
Fehér Norbert251


Pünkösd 2. napja
2012. május 28.
Efézus 4,11−16 – Adottság – Cél – Vízió: „…Hogy épüljön szeretetben”
Németh Áron260


Szentháromság vasárnapja
2012. június 03.
Efézus 1,3−5.13−14 – Az egyház mennyei, áldott alkotmány
Sógor Géza270


Szentháromság után 1. vasárnap
2012. június 10.
Jeremiás 23,16−29 – Miért hazug a hazug?
Dr. Hodossy-Takács Elõd275


Szentháromság után 2. vasárnap
2012. június 17.
1Korinthus 14,1−5 (20−26) – Istenrõl Istennel
Iszlai Endre283


Szentháromság után 3. vasárnap
2012. június 24.
1János 1,5−2,6 – Isten világosság
Dr. Fodor Ferenc289


Keresztelés

1János 3,1 – Isten-gyermekség
Szõke Noémi303


Keresztelés

1János 4,16b – Aki szeretetben marad, Istenben marad
Id. Fazakas Sándor307


Konfirmáció

Róma 10,10 – Szív és száj összhangja
Fodorné Ablonczy Margit311


Házasságkötés megáldása

Efézus 1,12 – Legyetek az õ dicsõségének magasztalására
Id. Fazakas Sándor317


Temetés

Lukács 24,29 – „Maradj velünk!”
Szõke Noémi321


Ifjúsági alternatív istentisztelet nagypéntekre

Berényiné Csinády Melinda325


Többgenerációs tábor

Püski Lajos329


Kitekintés

Munkácsy Krisztusa – A trilógia bibliai és teológiai értelmezése
Dr. Gaál Botond345


Könyvajánló

Martin Greschat: Martin Bucer. Egy reformátor és a kor, amelyben élt
Dr. Baráth Béla Levente360


Könyvajánló

Szabó Lajos (szerk.): Tarts, Uram, a kezedben – Személyes szavak presbiterekhez
364


Melléklet

365


Szerzõk

367


Melléklet - 2

Munkácsy Krisztusa - 1
Dr. Gaál Botond365


Melléklet - 3

Munkácsy Krisztusa - 2
Dr. Gaál Botond365


Melléklet - 4

Munkácsy Krisztusa - 3
Dr. Gaál Botond365