TartalomjegyzékAjánlás

3


Újév
2012. január 1.
Józsué 1,1−9 – Új kezdet
Sipos Brigitta5


Epifánia után 1. vasárnap
2012. január 8.
1Korinthus 1,26−31 – Bolondok bölcsessége
Dr. Fazakas Sándor11


Epifánia után 2. vasárnap
2012. január 15.
1Korinthus 2,1−10 – A kereszt titka, amit Isten készített az Õt szeretõknek
Dr. Szopó Ferenc22


Epifánia után 3. vasárnap
2012. január 22.
2Királyok 5,5−9 – Van kiút?
Dr. Hodossy-Takács Elõd31


Epifánia után utolsó vasárnap
2012. január 29.
Jelenések 1,9−18 – Hûséges bizonyságtétel az Úr Jézus Krisztusról
Dr. Balla Péter39


Septuagesimae
2012. február 5.
Jeremiás 9,22−23 – Egyensúlynyerés Isten dicsõítése által
Dr. Gaál Sándor46


Sexagesimae
2012. február 12.
2Korinthus 12,1−10 – Elég néked az én kegyelmem…
Domahidi Béla50


Estomihi
2012. február 19.
Ámósz 5,21−24 – Igazság és Törvény
Faragó Dávid58


Invokavit
2012. február 26.
2Korinthus 6,1−10 – „Íme, most van a kegyelem ideje!”
Derencsényi István63


Reminiscere
2012. március 4.
Ézsaiás 5,1−7 – Ének a szõlõskertrõl
Dr. Molnár János71


Okuli
2012. március 11.
1Péter 1,18−21 – A legértékesebbet a legértékesebbért
Dr. Németh Dávid79


Laetare
2011. március 18.
Filippi 1,15−21 – Az ügy fontosabb, mint az ember?!
Dr. Kocsev Miklós88


Judika
2011. március 25.
4Mózes 21,4−9 – Útközben
Dr. Füsti-Molnár Szilveszter96


Igehirdetés betegágy mellett

Máté 25,36 – Az Úr szolgálata
Dr. Tõkés Zoltán102


Keresztelés

Efézus 5,14 − „Serkenj föl, aki aluszol!”
Id. Fazakas Sándor105


Házasságkötés megáldása

Máté 11,29−30 – Jézus igájában
Id. Fazakas Sándor108


Temetés

1Mózes 49,1 – Egy család útja sebekbõl a gyógyulás felé − Isten tenyerén
Lovász Krisztián111


Temetés

Zsidókhoz írt levél 4,14−16 – Jézus a mi igazi Szeretet Postásunk...
Lovász Krisztián115


Ifjúsági bibliaóra vázlatok

Ifj. Csomós József120


Kitekintés

Egy pápalátogatás margójára
Dr. Fazakas Sándor127


Könyvajánló

Az igazságról
Dr. Ferencz Árpád133


Szerzõk

136