TartalomjegyzékAjánlás

555


Szentháromság után 15. vasárnap
2011. október 2.
Lukács 18,28−30 – A tanítványok jutalma
Dr. Zalatnay István557


Szentháromság után 16. vasárnap
2011. október 9.
Jeremiás Siralmai 3,22−26.31−32 – „Szeret az Úr...”
Dr. Karasszon István563


Szentháromság után 17. vasárnap
2011. október 16.
Márk 9,14−29 – A néma lélek kiûzése
Somfalvi Edit568


Szentháromság után 18. vasárnap
2011. október 23.
Márk 10,17−27 – Az üdvösség nyomában
Bernátné Somogyi Márta575


Szentháromság után 19. vasárnap
2011. október 30.
Márk 1,32−39 – Egy gyógyító modell
Dr. Ravasz Hajnalka583


Reformáció ünnepe
2011. október 31.
Máté 10,26b−33 – Szemben a trenddel
Dr. Szabó Lajos590


Szentháromság után 20. (végítélet) vasárnap
2011. november 6.
Lukács 11,14−23 – Döntésre hívás
Kovács Zoltán601


Egyházi év utolsó elõtti (reménység) vasárnapja
2011. november 13.
Lukács 16,1−8a – Hûségesen sáfárkodni
Dr. Szabó Elõd608


Egyházi év utolsó (örökkévalóság) vasárnapja
2011. november 20.
Lukács 12,41−48 – Boldog az a szolga ...!
Szabó Csaba614


Advent 1. vasárnapja
2011. november 27.
Jelenések 5,1−6(7−14) – A hétpecsétes könyv felnyitása
Dr. Geréb Zsolt621


Advent 2. vasárnapja
2011. december 4.
Ézsaiás 63,15−16(17−19a)19b; 64,1−3 – Királyod jön
Dr. Eberhard Busch628


Advent 3. vasárnapja
2011. december 11.
Róma 15,4−13 – Beteljesedõ váradalom
Bartha-Bereczki Mónika633


Advent 4. vasárnapja
2011. december 18.
2Korinthus 1,18−22 – Emberi problémák – adventi megoldások
Zsoldos Tibor638


Szenteste
2011. december 24.
Ézsaiás 8,23−9,6 – Az alagút vége
Dr. Balogh Csaba645


Karácsony 1. napja
2011. december 25.
1János 3,1−6 – Isten gyermekeinek szabadsága
Dr. Gyõri István657


Karácsony 2. napja
2011. december 26.
Jelenések 7,9−12 – A megváltottak üdvöröme
Dr. Peres Imre664


Óév
2011. december 31.
2Mózes 13,20−22 – Az Úr által vezetve
Dr. Tõkés Zoltán674


Újév
2012. január 1.
Józsué 1,1−9 – Új kezdet
Sipos Brigitta678


Igehirdetés betegágy mellett

Ézsaiás 53,3−5 – Áldott orvos
Nagy Lajos684


Keresztelés

Máté 28,18−20 – Prédikátor 3,1– Fontossági sorrend
Nagy Péter689


Házasságkötés megáldása

Prédikátor 4,9−12 – A hármas kötés biztonságában
Nagy Péter692


Temetés

2Korinthus 5,1−5 – Az ideiglenesbõl az örökkévalóba
Nagy Péter695


Gyermek-istentisztelet vázlatok

A Tízparancsolat
Szászi Andrea699


Adventi-szentesti istentisztelet

Meditáció
Berényiné Csinády Melinda723


Kitekintés

Kicsomagolni Isten ajándékát: a keresztség éve Veszfáliában
Kovács Krisztián729


Szerzõk

732