TartalomjegyzékSzentháromság ünnepe után 5. vasárnap
2010. július 4.
1Korinthus 1,18-25 - A keresztrõl szóló beszéd
Dr. Gyõri István381


Ajánlás

379


Szentháromság ünnepe után 6. vasárnap
2010. július 11.
Róma 6,3-11 - Isten kegyelmébõl új életet kezdeni
Dr. Kustár Zoltán387


Szentháromság ünnepe után 7. vasárnap
2010. július 18.
Apostolok Cselekedetei 2,41−47 – „Az Úr pedig szaporítja a gyülekezetet az üdvözülõkkel”
Bekõ István392


Szentháromság ünnepe után 8. vasárnap
2010. július 25.
Efézus 5,8b−14 – Krisztus felragyogása
Dr. Peres Imréné401


Szentháromság ünnepe után 9. vasárnap
2010. augusztus 1.
Filippi 3,7−11(14) – Különbségtétel érték és látszat között
Szabó B. András409


Szentháromság ünnepe után 10. vasárnap
2010. augusztus 8.
Róma 11,25−32 – Isten egyik nagy titka
Dr. Hodossy-Takács Elõd415


Szentháromság ünnepe után 11. vasárnap
2010. augusztus 15.
Efézus 2,4−10 – Krisztus felmagasztalása
Bartha Ádám424


Újkenyér
2010. augusztus 20.
2Korinthus 9,6−15 – Adakozz, ne aggodalmaskodj!
Dr. Kókai Nagy Viktor433


Szentháromság ünnepe után 12. vasárnap
2010. augusztus 22.
Apostolok Cselekedetei 9,6 – A megtérésnek ideje van
Dr. Zsengellér József440


Szentháromság ünnepe után 13. vasárnap
2010. augusztus 29.
1János 4,7−12 – Létezik szeretet?
Dr. Lovas András447


Szentháromság ünnepe után 14. vasárnap
2010. szeptember 5.
Róma 8,(12−13)14−17 – Örökösök vagyunk
Sóhajda Levente455


Szentháromság ünnepe után 15. vasárnap
2010. szeptember 12.
1Péter 5,6−11 – Isten a jövõnk
Dr. Bodó Sára460


Szentháromság ünnepe után 16. vasárnap
2010. szeptember 19.
2Timótheus 1,7 – Az erõ, a szeretet és a józanság ajándéka
Dr. Kocsis Attila469


Szentháromság ünnepe után 17. vasárnap
2010. szeptember 26.
Róma 10,9−17(18) – Hitvalló élet Isten szabadságának erõterében
Dr. Ferencz Árpád474


Igehirdetés betegágy mellett

Lukács 15,11−32 – A bûnbánat, mint a lelkigondozás lehetõsége
Dr. Tõkés Zoltán482


Keresztelés

Máté 18,11 − Isten kezében
Id. Fazakas Sándor486


Házasságkötés megáldása

Jeremiás 32,39 − Egy szív − egy út
Id. Fazakas Sándor489


Temetés

1Thesszalonika 4,13−18 − Igaz vigasztalás
Iszlai Endre492


Temetés

1Péter 4,7; Filippi 4,5b − „Az Úr közel”
Iszlai Endre495


Tanévnyitó családi istentisztelet

Márk 10,13−16 – Jézushoz engedni – értékválasztás
Kustár Gábor498


Ifjúsági óra
(vázlatok)
Berényiné Csinády Melinda501


Ifjúsági óra
(vázlatok)
Berényiné Csinády Melinda501


Ifjúsági óra
(vázlatok)
Berényiné Csinády Melinda501


Kitekintés
A lelkésztovábbképzés elvi szempontjai és gyakorlati tapasztalatai
Zsinati szabályrendelet a lelkésztovábbképzés tárgyában
Dr. Fazakas Sándor516


Könyvajánló
Martin Luther King: A reménység testamentuma
Kocsis Áron / Dr. Fazakas Sándor533


Könyvajánló
Alfred Jäger: Diakónia mint keresztyén vállalkozás
Dr. Fazakas Sándor535


Melléklet

537


Szerzõk

538