TartalomjegyzékAjánlás

Dr. Bölcskei Gusztáv6


Szentháromság után 18. vasárnap
2007. október 7. - 2Mózes 20,1-17
A Tízparancsolat
Dr. Molnár János7


Szentháromság után 19. vasárnap
2007. október 14. - János 5,1-16
Ünnepi fordulat az irgalmasság jegyében
Ifj. Dr. Fekete Károly18


Szentháromság után 20. vasárnap
2007. október 2. - Márk 2,23-28
Az emberélet feladata és célja, hogy jót tegyen
Dr. Kun Mária26


Szentháromság után 21. vasárnap
2007. október 28. - János 15,9-15(13-17)
Maradjatok meg!
Dr. Ferencz Árpád31


Reformáció Ünnepe
2007. október 31. - Ézsaiás 62,6-7.10-12
Az emlékezés, az építés és a látogatás egyháza
Dr. Szabó Lajos41


Szentháromság után 22. vasárnap
2007. november 4. - Mikeás 6,6-8
Az Úr kívánsága
Dr. Csiha Kálmán52


Szentháromság után 23. vasárnap
2007. november 11. - Lukács 18,1-8
A kitartó imádság
Pótor János55


Az egyházi év utolsó előtti vasárnapja: végítélet vasárnap
2007. november 18. - Jeremiás 8,4-7
Nem végzet a tévút, van lehetőség a pályamódosításra
Derencsényi István60


Az egyházi év utolsó vasárnapja: örökkévalóság vasárnap
2007. november 25. - Márk 13,31-37
Vigyázzatok!
Dr. Győri István66


Advent I. vasárnapja
2007. december 2. - Zsidók 10,(19-22) 23-25
Felfelé tekintő háznép
Dr. Adorjáni Zoltán72


Advent II. vasárnapja
2007. december 9. - Jelenések 3,7-13
Mi van az ajtón túl?
Kovács Krisztián79


Advent III. vasárnapja
2007. december 16. - Jelenések 3,1-6
Aki halott volt, és él - aki élőként is halott
Dr. Kozma Zsolt89


Advent IV. vasárnapja
2007. december 23. - Ézsaiás 52,7-10
A reményteljes jövő
Dr. Bartha Tibor95


Szenteste
2007. december 24. - Kolossé 2,3-10
Karácsony - Isten itt-létének ünnepe
Dr. Vladár Gábor98


Karácsony I. napja
2007. december 25. - Galata 4,4-7
Nem karácsonyi történet - de Evangélium!
Dr. Fazakas Sándor104


Karácsony II. napja
2007. december 26. - 2Korinthus 8,9
A keresztyén élet gazdagsága
Dézsi Csaba112


Karácsony utáni vasárnap
2007. december 30. - Ézsaiás 49,13-16
Elhatárolva - körülvéve
Csoma Judit119


Óesztend?
2007. december 31. - Zsidók 13,8
Az "idő szorításában" Krisztus szabadításával
Dr. Gaál Sándor124


Igehírdetés betegágy mellett
Lukács 6,6-11
A másik kéz
Dr. Tőksé Zoltán129


Keresztelés
Hóseás 11,1-4
Kósa Enikő134


Keresztelés
Karácsonykor - Lukács 1,13-14
Bartha Gyula136


Esketés
1Korinthus 13,7
Vad Zsigmond138


Temetés
Zsoltárok 73, 25-26
Szabó József140


Temetés
Jób 19,25
Id. Fazakas Sándor142


Temetés
Karácsony környékén - Lukács 1,18-19
Püski Lajos145


Gyermekistentisztelet
Vázlatok
Asztalos Emese147


Ifjúsági istentisztelet
1Királyok 3,1-15
Az igazi bölcsesség
Iszlai Endre154


Kitekintés
Gondolatok a perikóparendhez
Dr. Fekete Csaba160