KönyvismertetőkKönyvajánló

Az igazságról
2012. évfolyam1. szám
Dr. Ferencz Árpád133


Könyvajánló

2008. évfolyam1. szám
Dr. Baráth Béla Levente138


Könyvajánlás
Dr. Fekete Károly: Példázatos szavak - életes példák
2009. évfolyam1. szám
Horsai Ede140


Könyvajánló

Szóra bírva: Kozma Zsolttal beszélget Tunyogi Lehel
2010. évfolyam1. szám
Dr. Fekete Károly146


Könyvajánló

Szabó Lajos (szerk.): Teológia és kultúra
2015. évfolyam1. szám
Kinyik Anita148


Könyvajánló

Szabó Lajos (szerk.): Homiletika ökumenikus palettán
2014. évfolyam1. szám
Dr. Kádár Ferenc150


Könyvajánló

Scott B. Rae: Erkölcsi döntések. Bevezetés az etikába
2017. évfolyam1. szám
Szilágyi-Papp Éva Adrienn156


Könyvajánló
Szűcs Ferenc: Titkok peremén
Igehirdetések
2019. évfolyam1. szám
Dr. Kodácsy Tamás161


Könyvajánló

Szabó Lajos (szerk.): Szavak és hallgatások az imádságban
2019. évfolyam1. szám
Dr. Pap Ferenc164


Könyvajánló
Koncz-Vágási Katalin:
Haggeus próféta és Haggeus könyve
2022. évfolyam1. szám
Dr. Németh Áron169


Könyvajánló
Csoma Judit Margit:
Megszelídített szorongás
2022. évfolyam1. szám
Dr. Bodó Sára172


Könyvajánló

Szabó Lajos (szerk.): A közösségépítõ lelkész
2011. évfolyam1. szám
Dr. Fazakas Sándor179


Könyvajánló
Fazakas Sándor - Kovács Krisztián (szerk.) Vallás és politika
Teológiai reflexiók egy komplex kapcsolat múltjáról és jelenéről
2020. évfolyam1. szám
Dr. Fazakas Sándor - Dr. Kovács Krisztián180


Könyvajánló
Kodácsy Tamás: A homiletikai aptum
Hogyan lesz a szószéki beszédből igehirdetés?
2020. évfolyam1. szám
Dr. Tóth Sára184


Könyvajánló

M. Craig Barnes: Életre szóló. A Heidelbergi Káté újrafelfedezése
2018. évfolyam1. szám
Dr. Kovács Ábrahám187


Könyvajánló

Fazakas – Ferencz(szerk.): „Krisztusért járva követségben…”
2013. évfolyam1. szám
Magyar Balázs Dávid188


Könyvajánló
Fazakas Sándor: A reformatio vitae jegyében
Tanulmányok a reformátori teológiatörténet, egyháztan és politikai etika tárgykörében
2021. évfolyam1. szám
Dr. Visky S. Béla188


Könyvajánló
Manfred Josuttis: A lelkész más
A jelenkori pasztorális teológia néhány szempontja
2018. évfolyam1. szám
Székely József189


Könyvajánló
Volkert Haas: Mágia és mitológia Babilóniában
2020. évfolyam1. szám
Sajtos Szilárd189


Könyvajánló
Szabó Lajos (szerk.): A keresztség ünnepe
2016. évfolyam1. szám
Dr. Bodó Sára190


Könyvajánlások

Fazakas Sándor (szerk.): Kálvin idõszerûsége
2009. évfolyam2. szám
Dr. Bölcskei Gusztáv312


Könyvajánló

Püski Lajos: Érdeklõdéstõl elkötelezõdésig
2013. évfolyam2. szám
Dr. Gaál Sándor350


Könyvajánló

Zsengellér József: A kánon többszólamúsága
2015. évfolyam2. szám
Németh Áron350


Könyvajánló

Martin Greschat: Martin Bucer. Egy reformátor és a kor, amelyben élt
2012. évfolyam2. szám
Dr. Baráth Béla Levente360


Könyvajánló

Szabó Lajos (szerk.): Tarts, Uram, a kezedben – Személyes szavak presbiterekhez
2012. évfolyam2. szám
364


Könyvajánló
Dietrich Bonhoeffer: Etika
2016. évfolyam2. szám
Dr. Kovács Krisztián366


Könyvajánló

Németh Dávid: Vallásdidaktika
2018. évfolyam2. szám
Sitku Tibor368


Könyvajánló

Kis Médea: Istendicsõítés énekkel és élettel
2014. évfolyam2. szám
Dr. Szûcs Ferenc371


Könyvajánló

Kálvin János: A katolikus levelek magyarázata
2014. évfolyam2. szám
Dr. Lenkeyné Dr. Semsey Klára374


Könyvajánló

Németh Tamás (szerk.): Igaz hit és megújulás A reformáció teológiájának inspiráló hatása ma
2018. évfolyam2. szám
Dr. Német Tamás374


Könyvajánló
Gerhard Wegner (Hg.): Von Arbeit bis Zivilgesellschaft
Zur Wirkungsgeschichte der Reformation
2018. évfolyam2. szám
Dr. Kovács Krisztián376


Könyvajánló

Karasszon István: Izrael története a kezdetektõl Bar-Kochbáig
2011. évfolyam2. szám
Jenei Péter384


Könyvajánló

Kodácsy-Simon Eszter (szerk.): Értelmes szívvel
2017. évfolyam2. szám
Dr. Jakab Szászi Andrea387


Könyvajánló

Szűcs Ferenc: Kálvin olvasása közben
2017. évfolyam2. szám
Dr. Kodácsy Tamás389


Könyvajánló
Ulrich H. J. Körtner: A betegápolás etikája
2022. évfolyam2. szám
Dr. Fazakas Sándor414


Könyvajánló
Elisabeth Lukas: Mondj búcsút a kiégésnek
2019. évfolyam2. szám
Sajtos Szilárd415


Könyvajánló
Pintér Judit Nóra: A krónikus betegségek lélektana
2019. évfolyam2. szám
Sajtos Szilárd417


Könyvajánló
Vörös Éva: Otthon-próbálgatások
2019. évfolyam2. szám
Balog Margit420


Könyvajánló

Eugene H. Peterson: A lelkészi szolgálat három sarokpontja
2020. évfolyam2. szám
Dr. Siba Balázs439


Könyvajánló
Lenkeyné Semsey Klára: Márk evangéliumának magyarázata
2021. évfolyam2. szám
Balog Margit447


Könyvajánló
Fazakas Sándor - Kovács Krisztián (szerk.): „Mielőtt megformáltalak az anyaméh- ben...”
Az élet kezdetén felmerülő döntések keresztyén etikai megközelítése
2021. évfolyam2. szám
Dr. Fazakas Sándor449


Könyvajánló
Fekete Károly: Két percben.
Ige−gondolat−fohász
2021. évfolyam2. szám
Dr. Fazakas Gergely Tamás454


Könyvajánló

Gerrit W. Neven: Tanulmányok Karl Barth teológiájának vonzsákörébõl
2009. évfolyam3. szám
Dr. Ferencz Árpád462


Könyvajánló

Karl Barth: Kálvintól Bultmannig
2009. évfolyam3. szám
Dr. Ferencz Árpád464


Könyvismertetés

Beintker-Fazakas: Die öffentliche Relevanz von Schuld und Vergebung
2013. évfolyam3. szám
Balogh Béla490


Kitekintés Emeljük tekintetünket egy könyvre

Gondolatok az olvasótól az olvasókhoz az Institutio új fordításával kapcsolatban
2015. évfolyam3. szám
Lengyelné Dr. Püsök Sarolta493


Könyvismertetés

Ulrich H. J. Körtner: Reformatorische Theologie im 21. Jahrhundert
2015. évfolyam3. szám
Dr. Orosz Gábor Viktor498


Könyvajánló
„Álmokat álmodni – Látásokat látni”
Válogatott igehirdetések Rózsai Tivadar vallástanártól
2015. évfolyam3. szám
Horsai Ede505


Könyvajánló

Hodossy-Takács Előd: A túlélés kora
2016. évfolyam3. szám
Jeneiné Hurja Bettina Valéria523


Könyvajánló
Peres Imre: Pillantások a végidőkbe
2016. évfolyam3. szám
Dr. Fazakas Sándor526


Könyvajánló
Martin Luther King: A reménység testamentuma
2010. évfolyam3. szám
Kocsis Áron / Dr. Fazakas Sándor533


Könyvajánló
Alfred Jäger: Diakónia mint keresztyén vállalkozás
2010. évfolyam3. szám
Dr. Fazakas Sándor535


Könyvajánló

Michael Welker: Mi történik az úrvacsorában?
2014. évfolyam3. szám
Dr. Borsi Attila538


Könyvjelzõk

2012. évfolyam3. szám
540


Könyvajánló

A hitre nevelés szolgálatában – Magyar Református Nevelés
2012. évfolyam3. szám
Dr. Szászi Andrea548


Könyvajánló

Egyéniségre hangolva
2012. évfolyam3. szám
Dr. Szászi Andrea549


Könyvajánló
Kovács Krisztián: Határmezsgyén. A református egyház a történelmi örökség és a megújulás esélyei között az 1989-90-es rendszerváltást követően
2018. évfolyam3. szám
Dr. Fazakas Sándor559


Könyvajánló
Bütösi János: Odaszánt élet Igehirdetések
2018. évfolyam3. szám
Dr. Gaál Sándor562


Könyvajánló

Fazakas Sándor (szerk.): A protestáns etika kézikönyve
2017. évfolyam3. szám
Dr. Reuss András565


Könyvajánló
Fazakas Sándor: Vétkeztünk…
Egyház a történelmi és társadalmi bűnösszefüggések rendszerében
2017. évfolyam3. szám
Dr. Kovács Krisztián569


Könyvajánló
Vladimir Jankélévitch: A megbocsátás - Az elévülhetetlen vétek
2023. évfolyam3. szám
Sajtos Szilárd572


Könyvajánló
Siba Balázs - Szabóné László Lilla - Lányi Gábor (Szerk.): Lelki éhség - Protestáns lelkiség a 21. században
2023. évfolyam3. szám
Dr. Kovács Krisztián576


Könyvajánló
Szabó Lajos (szerk.): Imádkozz velünk! Imádságok, történetek
2023. évfolyam3. szám
Dr. Bodó Sára580


Könyvajánló

Michael Welker: Isten lelke. A Szentlélek teológiája
2019. évfolyam3. szám
Porkoláb András595


Könyvajánló
Németh Tamás: A Szentháromság-tan Kálvin teológiájában
2020. évfolyam3. szám
Borsiné Tóth Cseperke598


Könyvajánló
Siba Balázs: Pasztorálteológia
A református lelkészi hivatás vizsgálata interjúk tükrében
2019. évfolyam3. szám
Dr. Pángyánszky Ágnes599


Könyvajánló
Wolfgang Huber: Hitkérdések - protestáns szemmel
2021. évfolyam3. szám
Dr. Szabó András632


Könyvajánló
Kustár Zoltán: Deutero-Ézsaiás könyve válogatott fejezeteinek magyarázata
2021. évfolyam3. szám
Dr. Németh Áron634


Könyvismertetõ

Fekete Károly: A Heidelbergi Káté magyarázata
2013. évfolyam4. szám
Dr. Kovács Ábrahám668


Könyvajánló

Orosz Gábor Viktor: Az egyidejûség derûje
2015. évfolyam4. szám
Paksa Balázs686


Könyvajánló
Peres Imre – Németh Áron (szerk.): Az ókori keresztyén világ (III.)
Az ókori egyház eszkatológiai vetületei,
2016. évfolyam4. szám
Kallós Lilla716


Könyvajánló

Merle, Kristin (Hg.): Kulturwelten
2014. évfolyam4. szám
Dr. Kis Médea718


Könyvajánló

Fazakas – Ferencz (Szerk): Ideje van az életnek, és ideje van a meghalásnak
2014. évfolyam4. szám
Ferenczi Gábor723


Könyvajánló

Gerd Theissen: Az elsõ keresztyének világa
2012. évfolyam4. szám
Bogya-Kis Noémi752


Könyvajánló

Herczeg Pál: In medio Ecclesiae
2012. évfolyam4. szám
Dr. Peres Imre756


Könyvajánló
Id. Fazakas Sándor: Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére
2018. évfolyam4. szám
Dr. Gaál Sándor765


Könyvajánló
Pap Ferenc: Az egyházi év
2018. évfolyam4. szám
Dr. Lukács Olga767


Könyvajánló
Kustár Zoltán: A protestáns Revideált újfordítású Biblia (RÚF 2014) ószövetségi részében végzett módosítások. Elvek, eredmények, tartalmi indoklások
2017. évfolyam4. szám
Dr. Németh Áron819


Könyvajánló
Püsök Sarolta: Útközben
2017. évfolyam4. szám
Dr. Lukács Olga821


Könyvajánló
Fazakas Sándor (szerk.): Válság és kegyelem. Karl Barth teológiájának hatása és jelentősége ma
2021. évfolyam4. szám
Dr. Fazakas Sándor837


Könyvajánló

Sárospataki Füzetek (Távistentisztelet vita)
2020. évfolyam4. szám
Dr. Nagy Károly Zsolt842


Könyvajánló
Fekete K. - Literáty Z. - Steinbach J. (szerk.): Igehirdetők kézikönyve
2021. évfolyam4. szám
Dr. Literáty Zoltán842


Könyvajánló

Irvin D. Yalom: Szemben a nappal
2019. évfolyam4. szám
Sajtos Szilárd847