KitekintésekKitekintés
Egyház, egyházkormányzás, teológia
Lelkészi fórum Debrecenben
2009. évfolyam1. szám
116


Kitekintés

Az egészségügyről teológus szemmel
2008. évfolyam2. szám
Dr. Fazakas Sándor117


Kitekintés
Könyvajánló
Vezetés és menedzsment az egyházban
2008. évfolyam3. szám
Dr. Szabó Lajos124


Kitekintés

Egy pápalátogatás margójára
2012. évfolyam1. szám
Dr. Fazakas Sándor127


Kitekintés

Lelkiség és megújulás az igehirdetésben
2010. évfolyam1. szám
Dr. Szabó Lajos134


Kitekintés

Politikai/etikai prédikáció ma?
2015. évfolyam1. szám
Dr. Szabó Lajos134


Kitekintés

Jó helyen a szószék – jó helyen a szószéken
2014. évfolyam1. szám
Dr. Szabó Lajos142


Kitekintés

Fáradtan is Isten közelében
2010. évfolyam1. szám
Dr. Bodó Sára143


Kitekintés
Kell-e nekünk nagypéntek?
Teológiai megjegyzések egy új munkaszüneti naphoz
2017. évfolyam1. szám
Dr. Kovács Krisztián150


Kitekintés
Ezékiel 28 és a teremtéstörténet
2008. évfolyam4. szám
Dr. Karasszon Dezső152


Kitekintés

Krzysztof Kie¶lowski Tízparancsolat címû filmsorozatának teológiai-etikai elemzése
2011. évfolyam1. szám
Rácsok Gabriella154


Kitekintés

Pákozdy László Márton, az igehirdető
2019. évfolyam1. szám
Katonáné Varga Olga155


Kitekintés
Gondolatok a perikóparendhez
2007. évfolyam2. szám
Dr. Fekete Csaba160


Kitekintés
Több mint új ének
Gondolatok az új Református Énekeskönyv kapcsán
2022. évfolyam1. szám
Dr. Kovács Krisztián163


Kitekintés

Félelem - Az ószövetségi érzelemkutatás legújabb eredményei
2021. évfolyam1. szám
Dr. Németh Áron168


Kitekintés
Tradíció és nyitottság - a megújulásra kész közösség
2020. évfolyam1. szám
Dr. Szabó Lajos171


Kitekintés

A lelkészi szolgálat körülményeinek változásai és a lelkésztovábbképzés
2013. évfolyam1. szám
Dr. Fazakas Sándor175


Kitekintés
A vezetett vezet?
A szakmai kompetenciák, a menedzsment módszerek és a spiritualitás összefüggései egy nemzetközi vezet?i kutatás tükrében
2016. évfolyam1. szám
Gulyás Péter – Koncz András – Lázár László – Siba Balázs177


Kitekintés

Halálhírek, gyászjelentések és megemlékezések II.
2021. évfolyam1. szám
Dr. Peres Imre178


Kitekintés
A jubileumi év után
Hol és miben szorul megújulásra egyházunk - emlékévektől függetlenül?
2018. évfolyam1. szám
Dr. Fazakas Sándor180


Kitekintés

A valláspedagógia legújabb irányzatai
2009. évfolyam2. szám
Horsai Ede304


Kitekintés

A feltámadáshit legõsibb hagyománytörténete
2015. évfolyam2. szám
Dézsi Csaba335


Kitekintés

Bibliai és teológiai implikációk J.S. Bach János-passiójában
2010. évfolyam2. szám
Kovács Krisztián342


Kitekintés

Munkácsy Krisztusa – A trilógia bibliai és teológiai értelmezése
2012. évfolyam2. szám
Dr. Gaál Botond345


Kitekintés

2013. évfolyam2. szám
Dr. Szabó Lajos345


Kitekintés
Mert ti is jövevények voltatok...
Migrációval kapcsolatos egyházi állásfoglalások a mérlegen
2016. évfolyam2. szám
Dr. Fazakas Sándor355


Kitekintés

Diakónia a minõség, keresztyén önértelmezés és gazdaságosság feszültségében
2014. évfolyam2. szám
Dr. Ulrich H. J. Körtner358


Kitekintés
Az elérhető közelség vonzásában
Lelkészi életpályamodell a Magyarországi Evangélikus Egyházban
2018. évfolyam2. szám
Dr. Joób Máté - Kendeh K. Péter361


Kitekintés

Eberhard Jüngel: Mi köze a prédikációnak a textushoz?
2011. évfolyam2. szám
Fordította: Dr. Ferencz Árpád371


Kitekintés

Pünkösd és ökumené
2010. évfolyam2. szám
Dr. Bóna Zoltán372


Kitekintés

Amikor gyerekek gyászolnak
2017. évfolyam2. szám
Dr. Bodó Sára382


Kitekintés
Mit történik a liturgikus térben?
Megfontolások a teológia és az építészet szempontjainak közös érvényesítéséhez az istentiszteleti tér alakítása érdekében
2019. évfolyam2. szám
Dr. Fazakas Sándor401


Kitekintés
A gyermekistentisztelet újragondolása
Godly Play és Young Children and Worship módra
2022. évfolyam2. szám
Sógor Gyöngyi406


Kitekintés
Szorongok, tehát vagyok. Vagyok, tehát szorongok
2021. évfolyam2. szám
Dr. Kállai Imre421


Kitekintés
Halálhírek, gyászjelentések és megemlékezések III.
2021. évfolyam2. szám
Dr. Peres Imre427


Kitekintés

A református igehirdetés
2020. évfolyam2. szám
Nagy Gábor429


Kitekintés
A református zarándoklat teológiája
2021. évfolyam2. szám
Gacsályi Zsolt − Porkoláb András József438


Kitekintés

Gyászban lenni otthon õrzött hamvak mellett
2009. évfolyam3. szám
Dr. Bodó Sára458


Kitekintés

A Heidelbergi KT etikája
2013. évfolyam3. szám
Dr. Michael Beintker478


Kitekintés Emeljük tekintetünket egy könyvre

Gondolatok az olvasótól az olvasókhoz az Institutio új fordításával kapcsolatban
2015. évfolyam3. szám
Lengyelné Dr. Püsök Sarolta493


Kitekintés

Házasság, család, szülők tisztelete a reformátori etika tükrében
2016. évfolyam3. szám
Dr. Kovács Krisztián506


Kitekintés
A lelkésztovábbképzés elvi szempontjai és gyakorlati tapasztalatai
Zsinati szabályrendelet a lelkésztovábbképzés tárgyában
2010. évfolyam3. szám
Dr. Fazakas Sándor516


Kitekintés

Ami elmúlik, és ami megmarad − Barmen elõtt és után…
2014. évfolyam3. szám
Dr. Fazakas Sándor531


Kitekintés

Integráció, zárás és nyitás: a lelkészképzés újragondolása Hollandiában
2011. évfolyam3. szám
Dr. Hodossy-Takács Elõd536


Kitekintés

Ecclesia Semper Reformanda – Egy teológiai párbeszéd margójára
2012. évfolyam3. szám
Iszlai Endre544


Kitekintés
Kegyelem és kényszer, szabadság és törvény a gyermek életében - a teológia felől nézve
2018. évfolyam3. szám
Dr. Szabó Lajos547


Kitekintés

20 éves a Debreceni Nyilatkozat
2017. évfolyam3. szám
Dr. Fazakas Sándor559


Kitekintés
A gyermekistentisztelet újragondolása Godly Play és Young Children and Worship módra 2.
2023. évfolyam3. szám
Sógor Gyöngyi566


Kitekintés
A vigasztalás jelentősége az imádságban
2019. évfolyam3. szám
Dr. Fazakas Sándor578


Kitekintés
Szekuláris közösségek a gyülekezetek világában
A vasárnapi gyülekezet mozgalom
2019. évfolyam3. szám
Dr. Kállai Imre584


Kitekintés
„Fordítsd a kínt is jóra!” - A betegség értelmezési lehetőségei
2020. évfolyam3. szám
Dr. Kovács Krisztián585


Kitekintés
Halálhírek, gyászjelentések és megemlékezések IV.
2021. évfolyam3. szám
Dr. Peres Imre618


Kitekintés

A református iskolai mûveltség lehetséges tartalmi elemeiés a református iskola mai feladatai
2009. évfolyam4. szám
Dr. Gyõri L. János623


Kitekintés

Merre tart az ökumené a jubileumok idején?
2013. évfolyam4. szám
Dr. Fazakas Sándor658


Kitekintés
Giccskarácsony vagy karácsony?
A karácsonyi vallásosság nyomában
2015. évfolyam4. szám
Dr. Kovács Krisztián676


Kitekintés

A vallás visszatérése? A vallás szerepe a modern társadalomban
2010. évfolyam4. szám
Dr. Ulrich H. J. Körtner695


Kitekintés
A vallás visszatérése? A vallás szerepe a modern társadalomban
2010. évfolyam4. szám
Dr. Ulrich H. J. Körtner695


Kitekintés
Közösségépítés - a trenddel szemben
2010. évfolyam4. szám
Dr. Fazakas Sándor703


Kitekintés

Presbiteri, püspöki vagy milyen rendszerû a magyar református egyház?
2014. évfolyam4. szám
Dr. Fazakas Sándor706


Kitekintés
Szimbólumok, rítusok, Karácsonyok...
Az ünneplésünk családlélektani összefüggései a szimbólumok és rítusok fényében
2016. évfolyam4. szám
Sajtos Szilárd706


Kitekintés

Kicsomagolni Isten ajándékát: a keresztség éve Veszfáliában
2011. évfolyam4. szám
Kovács Krisztián729


Kitekintés

Egyházi jövõkép vagy jövõképes egyház? I.
2012. évfolyam4. szám
Dr. Fazakas Sándor742


Kitekintés
Barth, a lelkipásztor - 50 éve hunyt el Barth Károly
2018. évfolyam4. szám
Dr. Fazakas Sándor758


Kitekintés
Mit jelentene a protestáns egyházzene ma?
2017. évfolyam4. szám
Dr. Kovács Krisztián815


Kitekintés
„Szeresd felebarátodat, mint magadat!”
Teológiai szempontok a nárcizmus értelmezéséhez
2020. évfolyam4. szám
Dr. Fazakas Sándor820


Kitekintés
Félelem - nem a hitetlenség jele!
Egy alapvető érzés a rendszeres teológia szemszögéből
2021. évfolyam4. szám
Dr. Fazakas Sándor828


Kitekintés

Gyülekezet „folyamatban”
2019. évfolyam4. szám
Dr. Szabó Lajos - Dr. Szabóné Mátrai Marianna835