Hol a határ? Lelkész a küldetés és az elvárások feszültségében(Lelkésztovábbképzõ a Tiszántúlon)


2009. november 8-10-ig lelkésztovábbképzõ szeminárium megrendezésére került sor Berekfürdõn a Megbékélés házában, „Hol a határ? Lelkész a küldetés és az elvárások feszültségében” – címmel.
A témavezetõk: Dr. Szabó Lajos egyetemi tanár (Evangélikus Hittudományi Egyetem Gyakorlati Th. Tanszék) és Dr. Fazakas Sándor egyetemi tanár (DRHE Szociáletikai tanszék) jól felkészült elõadókként a fõcímen belül több különbözõ téma köré csoportosították gondolatébresztõ elõadásaikat, mint:
Lelkipásztori hivatásom – teológiai tisztég vagy rugalmas alkalmazkodás? - személyes tapasztalatok, nehézsége - elvárások a továbbképzéssel kapcsolatosan
Lelkipásztori tisztségértelmezés változásai I. – teológiai alapvetés – Fazakas Sándor
Lelkipásztori tisztségértelmezés változásai II.– hivatásszociológiai felmérés tükrében – Fazakas S.
Milyen legyen a mai lelkész? Ki vezeti a gyülekezetet? Lelkészi munkavégzés és a gyülekezeti élet kapcsolatrendszere – Szabó Lajos
A lelkész lelkigondozása. Mit tegyen, és mit ne tegyen a lelkész. Hogyan õrizheti meg lelki és mentális egészségét? – Szabó Lajos
A lelkész kapcsolatrendszere – gyakorlat és közös értékelés – Fazakas, Szabó
Lelkiség és megújulás az igehirdetõi életpályán. Lelkészi életvitel a szavak mögött...
A szószéki lelkészi magatartás és a lelkész személyes sorsa és élettörténete... – Szabó Lajos
Mégis teológiai tiszt – csak másként? – Fazakas S.

Örvendetes volt, hogy az elõadások is igyekeztek gyakorlati segítséget nyújtani, emellett minden elõadást megbeszélés követett, ahol a véleményeken túl sok, minket érintõ konkrét kérdés és megoldási javaslat is elhangzott, amit lelkipásztorokként a gyakorlatban is tudunk hasznosítani.
Jó volt belelátni egymás gondjaiba, örömeibe, (ki)útkeresésébe, evangélikus illetve református szemmel.
A több mint 20 fõs csoportban kiderült, hogy a 20-as, 30-as és a 40-es éveikben járó lelkipásztorok között már generációs ellentét feszül. Másképp látunk élethelyzeteket, mások a gondjaink, másra tesszük a hangsúlyt.
A továbbképzés mindezek mellett kellemes légkörben, érdeklõdõ hallgatóság elõtt zajlott. Újra rájöttünk, hogy bizony lehet és kell egymástól tanulnunk.

Sohajda Mihály, Kaba

Lelkésztovábbképzés

Cikkek

Előadások

Belépés|Regisztráció

Megjelent az Igazság és Élet 2022/1 száma -
Dr. Kovács Krisztián
Tovább a cikkre...

Megjelent az Igazság és Élet 2021/4 száma -
Dr. Kovács Krisztián
Tovább a cikkre...

Megjelent az Igazság és Élet 2021/3 száma -
Dr. Kovács Krisztián
Tovább a cikkre...

Megjelent a 2021-es év Lelkésztovábbképző Programfüzete -
Dr. Fazakas Sándor
intézetvezető
Tovább a cikkre...

Életképek az aradi vértanúkról és özvegyeikről -
Tovább a cikkre...

Gyermekistentiszteleti vázlatok -
Tovább a cikkre...

A gyülekezetek és intézmények vezetése -
Tovább a cikkre...

Kicsomagolni Isten ajándékát – a „Keresztség éve” Vesztfáliában -
Kovács Krisztián
Tovább a cikkre...

Szabályrendelet a Lelkésztovábbképzés egységes rendjére nézve, a Magyarországi Református Egyházban -
Tovább a cikkre...

Publikus előadások

A lelkészi szolgálat körülményeinek változásai és a lelkésztovábbképzés - Dr. Fazakas Sándor

Egyházi jövőkép vagy jövőképes egyház? Teológiai, egyházszociológiai és gyakorlati szempontok az egyházi jövőkép formálódásához - Dr. Fazakas Sándor

"Egyházunk krízise, mint lehetőség II." - érdeklődéstől-elköteleződésig

Hogyan tovább? - A lelkésztovábbképzés elvi szempontjai és gyakorlati tapasztalatai

Lelkésztovábbképzés - Elvi megfontolások - és Tiszántúli tapasztalatok


"Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés" néven új mesterképzési szak indul a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen.