Hogyan mondja el, hogy értsd?(Lelkésztovábbképzõ a Tiszántúlon)


Nagy örömömre szolgált, hogy részt vehettem életem elsõ lelkész továbbképzésén november 2-4-ig Berekfürdõn, a Megbékélés Házában. A szeminárium a lelkészi gyakorlattal összefüggõ kommunikációs eljárásmódok bemutatását, megvitatását tûzte ki célul. Dr. Hézser Gábor teológiai tanár kalauzolt minket e néhány nap alatt a kapcsolatteremtés és lelkészi segítõ beszélgetés útvesztõiben. Az elõadások során elhangzott egy kulcsfontosságú mondat: „A lelkész hivatásból ember”, és mint ilyen a rábízottakkal, a környezetében élõkkel „hivatásból” is törekszik a kapcsolatfelvételre, a kommunikációra.
Nagyon meghatározó felismerés volt számomra: ahhoz, hogy a másik emberrel kapcsolatot teremthessünk, fontos, hogy önmagunkkal is kapcsolatunk legyen. Fontos, hogy ne egy hamis, emberfeletti képet alakítsunk ki önmagunkról, hanem merjük megélni az emberi Életet a maga teljességében. Ha önmagammal kapcsolatban el tudom fogadni, hogy nem vagyok „Szent” – egy kifordított, torz értelemben – , hanem Ember vagyok – a szó teljes értelmében –, akkor ezzel megtettem az elsõ lépést mások felé is. Hiszen a másik iránti elfogadás kulcsa nem más, mint hogy „Õ is ember!”.
Ezen gondolatmenet alapján arról is beszéltünk, hogy a „lelkigondozás” kifejezés helyett talán helyesebb lenne az „életgondozás” fogalmát használni, mivel az ember teljes lényét, teljes emberi mivoltát kell szem elõtt tartania a lelkésznek, amikor felveszi vele a kapcsolatot.
Szituációs gyakorlatok során megismerkedhettünk a segítõ beszélgetés „technikáival”, megvitatásra kerültek az elõforduló hibák és nehézségek is. A „tükrözés” eszközét, a másik iránti empátiánk egyik gyakorlati kifejezési formáját használtuk és gyakoroltuk.
Láthattuk mennyire szükséges egy építõ távolságtartás ahhoz, hogy a hozzánk fordulón valóban segíteni tudjunk. Feladatunk, hogy a másik ember ne tõlünk függõvé, hanem felnõtté váljon. Mellette lehetünk ebben a harcban, de nem cselekedhetünk helyette.
A tanulságos, interaktív elõadások mellett a továbbképzõnek számos egyéb áldásáról is örömmel számolhatok be. Nagyon jó egy kicsit a hétköznapi élet forgatagából kiszakadva újra találkozni a rég nem látott évfolyamtársakkal és barátokkal. Sokat jelentettek a személyes beszélgetések, és amikor õszintén megoszthattuk a közösséggel a szolgálatban felmerülõ problémákat. Feltöltõdés volt számomra ez a néhány nap, úgy érzem, tudásban és lélekben is gyarapodtam.

Gál-Gyõri Márta/Debrecen Debrecen Kerekestelepi Református Gyülekezet

Lelkésztovábbképzés

Cikkek

Előadások

Belépés|Regisztráció

Megjelent az Igazság és Élet 2022/1 száma -
Dr. Kovács Krisztián
Tovább a cikkre...

Megjelent az Igazság és Élet 2021/4 száma -
Dr. Kovács Krisztián
Tovább a cikkre...

Megjelent az Igazság és Élet 2021/3 száma -
Dr. Kovács Krisztián
Tovább a cikkre...

Megjelent a 2021-es év Lelkésztovábbképző Programfüzete -
Dr. Fazakas Sándor
intézetvezető
Tovább a cikkre...

Életképek az aradi vértanúkról és özvegyeikről -
Tovább a cikkre...

Gyermekistentiszteleti vázlatok -
Tovább a cikkre...

A gyülekezetek és intézmények vezetése -
Tovább a cikkre...

Kicsomagolni Isten ajándékát – a „Keresztség éve” Vesztfáliában -
Kovács Krisztián
Tovább a cikkre...

Szabályrendelet a Lelkésztovábbképzés egységes rendjére nézve, a Magyarországi Református Egyházban -
Tovább a cikkre...

Publikus előadások

A lelkészi szolgálat körülményeinek változásai és a lelkésztovábbképzés - Dr. Fazakas Sándor

Egyházi jövőkép vagy jövőképes egyház? Teológiai, egyházszociológiai és gyakorlati szempontok az egyházi jövőkép formálódásához - Dr. Fazakas Sándor

"Egyházunk krízise, mint lehetőség II." - érdeklődéstől-elköteleződésig

Hogyan tovább? - A lelkésztovábbképzés elvi szempontjai és gyakorlati tapasztalatai

Lelkésztovábbképzés - Elvi megfontolások - és Tiszántúli tapasztalatok


"Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés" néven új mesterképzési szak indul a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen.