Megjelent a 2019. évi lelkésztovábbképzõ kurzusainak programfüzete

Megjelent a 2019. évi lelkésztovábbképzõ kurzusainak
programfüzete


Kedves Lelkipásztor Testvérem!
Sokféle feladat, kevés idő, előre nem látható helyzetek –
mindez gyakran és egyre gyakrabban improvizálásokhoz
vezet.
Sokszor spontán kell lereagálni helyzeteket, el kell
engedni gondosan előkészített terveket, kockázatot kell
vállalni az ismeretlen vagy példa nélküli helyzetek
megoldásában – de vajon ez az improvizálás vagy
spontaneitás megengedhető az igehirdetés és
istentisztelet vagy a tanítás
és a lelkigondozás összefüggéseiben?
Vagy másként közelítve meg a kérdést: ha már
belekényszerülünk váratlan helyzetekbe, vagy több a
feladat, mint az előkészítésre szánt idő, rendelkezünk-e
olyan szolid, megbízható, már beépült és adott
esetben előhívható lelki-teológiai alapokkal, amelyekre
építeni lehet?
Tudunk-e olyan kompetens válaszokat adni emberek
életkérdéseire, ami mögött nem a készületlenség vagy a
közhelyszerűség mutatkozik meg, hanem az érett,
tapasztalt és teológiailag tájékozott ismeret?
Ehhez az kell, hogy a lelkészi-teológusi mivolt életforma
legyen. Ennek a lelkészi-teológusi életformának
elmélyítésében, alapvető
és alkalmazott teológiai ismeretekkel való
felvértezésében, szakmai és lelki támogatásában kíván
segíteni a Lelkésztovábbképző Intézet 2019-es programja.
Az egyes kurzusokat a tényleges lelkipásztori
munkavégzés területeinek megfelelően, a korábbi kurzusok
tapasztalatainak felhasználásával, egyes esetekben a
résztvevők konkrét témajavaslatainak figyelembevételével
állítottuk össze.
Gyakorlati tudnivalók tekintetében már az elmúlt évben is
tájékoztatást adtunk, ez röviden összefoglalva a
következő: a 2018-as évvel új 6 éves ciklus kezdődött a
lelkésztovábbképzés terén, amelynek során újabb 90
kreditet kell megszerezni a Zsinat vonatkozó határozatai
értelmében.
A Zsinat által létrehozott Országos Továbbképzési
Koordinációs Tanács (OTKT) ebben az évben is áttekintette
az egyházkerületek idei képzési kínálatát, valamint
határozott a kreditbeszámítási kérelmekről. Ennek
értelmében a 2018. január 1-től induló továbbképzési
ciklusban is az egy ciklusra megszerzendő krediteket (90)
ki lehet váltani további hitéleti jellegű és
végbizonyítvánnyal záruló szakképesítések megszerzésével
(pl. vallástanári, pasztorális tanácsadás és
szervezetfejlesztés stb.), valamint doktori képzésben
szerzett abszolutóriummal. Továbbképzés gyanánt csak 5
éven belül szerzett és csak lelkipásztori kompetenciákat
és munkavégzést közvetlenül segítő képzés, kurzus vagy
képesítés kerülhet beszámításra, a ciklusban megszerzendő
kreditek 30%-nak erejéig.
Abban a reményben, hogy ebben az évben is jó hangulatú,
egymásra odafigyelő, lelkileg felöltő és kompetens
szakmai vezetés mellett, illetve a lelkészi szolgálatokat
új ötletekkel és teológiailag megbízható megoldásokkal
segítő lelkésztovábbképző tanfolyamokban lehet részünk,
szertettel várjuk Kollegáinkat kurzusainkra.

Dr. Fazakas Sándor

Lelkésztovábbképzés

Cikkek

Előadások

Belépés|Regisztráció

Megjelent a 2019. évi lelkésztovábbképzõ kurzusainak programfüzete -
Dr. Fazakas Sándor
Tovább a cikkre...

Megjelent az Igazság és Élet 2019/1 száma -
Dr. Kovács Krisztián
Tovább a cikkre...

Megjelent az Igazság és Élet 2018/4 száma -
Dr. Kovács Krisztián
Tovább a cikkre...

Megjelent a 2018. évi lelkésztovábbképzõ kurzusainak programfüzete -
Dr. Fazakas Sándor
Tovább a cikkre...

Életképek az aradi vértanúkról és özvegyeikről -
Tovább a cikkre...

Megjelent az Igazság és Élet 2017/4 száma -
Tovább a cikkre...

Gyermekistentiszteleti vázlatok -
Tovább a cikkre...

Megjelent a 2017. évi lelkésztovábbképzõ kurzusainak programfüzete - -
Tovább a cikkre...

Textuárium 2007 - 2014 -
Tovább a cikkre...

A gyülekezetek és intézmények vezetése -
Tovább a cikkre...

Kicsomagolni Isten ajándékát – a „Keresztség éve” Vesztfáliában -
Kovács Krisztián
Tovább a cikkre...

Szabályrendelet a Lelkésztovábbképzés egységes rendjére nézve, a Magyarországi Református Egyházban -
Tovább a cikkre...

Publikus előadások

A lelkészi szolgálat körülményeinek változásai és a lelkésztovábbképzés - Dr. Fazakas Sándor

Egyházi jövőkép vagy jövőképes egyház? Teológiai, egyházszociológiai és gyakorlati szempontok az egyházi jövőkép formálódásához - Dr. Fazakas Sándor

"Egyházunk krízise, mint lehetőség II." - érdeklődéstől-elköteleződésig

Hogyan tovább? - A lelkésztovábbképzés elvi szempontjai és gyakorlati tapasztalatai

Lelkésztovábbképzés - Elvi megfontolások - és Tiszántúli tapasztalatok


"Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés" néven új mesterképzési szak indul a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen.