Erkölcsi döntés és cselekvés a református hagyományban és korunk etikai kihívásainak összefüggéseiben(Lelkésztovábbképzõ a Tiszántúlon)


2009. október 5-11. között német-magyar-francia közös lelkésztovábbképzésre került sor a berekfürdõi Megbékélés Házában. A továbbképzõ témája: Erkölcsi döntés és cselekvés a református hagyományban és korunk etikai kihívásainak összefüggéseiben - hogyan alakíthatom ki és közvetíthetem etikai kompetenciámat? Az elõadók: Dr. Christian Link egyetemi tanár (Bochum/Németország), Dr. Denis Müller egyetemi tanár (Lausanne/Svájc), és Dr. Fazakas Sándor egyetemi tanár (Debrecen) a protestáns etika örökségének és módszerének elemzése által korunk legaktuálisabb erkölcsi kihívásaira igyekeztek reflektálni, Kálvin János teológiájától kezdõdõen napjainkig.

Kálvin tanítása szerint a Szentírásnak érvénye van az egyház határain kívül is. Az egész teremtett világ valóságát a Szentírás tükrében vizsgálva hirdette, hogy az Isten igéjének az emberi élet minden területén érvényt kell szerezni. Születésének 500. évfordulója alkalmával jelen továbbképzõ kiváló lehetõséget nyújtott a résztvevõk számára egyházukat és társadalmukat foglalkoztató problémákra és kérdésekre protestáns örökségünk fényében keresni a válaszokat. Emellett természetesen megoszthatták egymással etikai megoldásaikat és lelkigondozói tapasztalataikat is. A különbözõ kontextusok (ország, társadalom, kultúra, egyházi élet) által meghatározott szemléletmód és megoldási kísérletek kölcsönösen gazdagították a résztvevõket.

A továbbképzõ folyamán a résztvevõk Debrecenbe, a Kollégiumba is ellátogattak. A program lezárásaként a német és francia lelkipásztorok a hétvégét magyar református gyülekezetekben töltötték, ahol magyar hittestvéreik vendégszeretetét, gyülekezeteik életét, illetve sajátosságait ismerhették meg közelebbrõl.

A közös református hagyomány, illetve korunk különbözõ kontextusaiban jelentkezõ, ám merõben hasonló problémák és kérdések ösztönzõ erõvel hatnak, hogy a jövõben is keressük a nemzetközi lelkésztovábbképzõk lehetõségét, az együttgondolkodás és közös válaszkeresés alkalmát.

Iszlai Endre Debrecen

Lelkésztovábbképzés

Cikkek

Előadások

Belépés|Regisztráció

Megjelent az Igazság és Élet 2022/1 száma -
Dr. Kovács Krisztián
Tovább a cikkre...

Megjelent az Igazság és Élet 2021/4 száma -
Dr. Kovács Krisztián
Tovább a cikkre...

Megjelent az Igazság és Élet 2021/3 száma -
Dr. Kovács Krisztián
Tovább a cikkre...

Megjelent a 2021-es év Lelkésztovábbképző Programfüzete -
Dr. Fazakas Sándor
intézetvezető
Tovább a cikkre...

Életképek az aradi vértanúkról és özvegyeikről -
Tovább a cikkre...

Gyermekistentiszteleti vázlatok -
Tovább a cikkre...

A gyülekezetek és intézmények vezetése -
Tovább a cikkre...

Kicsomagolni Isten ajándékát – a „Keresztség éve” Vesztfáliában -
Kovács Krisztián
Tovább a cikkre...

Szabályrendelet a Lelkésztovábbképzés egységes rendjére nézve, a Magyarországi Református Egyházban -
Tovább a cikkre...

Publikus előadások

A lelkészi szolgálat körülményeinek változásai és a lelkésztovábbképzés - Dr. Fazakas Sándor

Egyházi jövőkép vagy jövőképes egyház? Teológiai, egyházszociológiai és gyakorlati szempontok az egyházi jövőkép formálódásához - Dr. Fazakas Sándor

"Egyházunk krízise, mint lehetőség II." - érdeklődéstől-elköteleződésig

Hogyan tovább? - A lelkésztovábbképzés elvi szempontjai és gyakorlati tapasztalatai

Lelkésztovábbképzés - Elvi megfontolások - és Tiszántúli tapasztalatok


"Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés" néven új mesterképzési szak indul a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen.