Érvek, ellenérvek, tények - a többgenerációs táborozásról


Május második hétvégéjén húszegynéhányan gyûltünk össze Sátoraljaújhelyen. Nem táborozásra érkeztünk. A DRHE lelkésztovábbképzésén vettünk részt. Tekintettel arra, hogy cím-, és témaként a gyülekezetépítõ táborozás volt meghirdetve, - a református paritás elve alapján – arányosan képviseltették magukat közöttünk a hittanoktató-, és presbiterek testvérek is.
Mi, négyen, több értelemben véve is a legmesszebbrõl, Szegedrõl, a Honvéd téri Református Egyházközségbõl érkeztünk. Alacsony létszámú reformátusságunkból adódóan (egyházközségünk választói névjegyzékén 260-an szerepelnek), csak kapkodtuk a fejünket azokon a számokon, melyeket a bevezetõben hallottunk. Több száz fõs istentiszteletek (a mi templomunkban, vasárnap 150-180-an vannak); megannyi kis csoport (nálunk 10-12 mûködik); 370 fõs többgenerációs gyülekezeti nagytábor (tavaly, Pécsváradon 32-en voltunk)!
Elkezdõdött a beszámoló. Szép rendben, felvázolt tematika alapján, egymásnak adták a szót a nagyerdei szervezõk és csoportvezetõk. A missziói alapvetést követõen megtudtuk, miért tartotta fontosnak a lelkész a gyülekezet különbözõ generációinak „összeismertetését”. Képet kaptunk a munkatársak közös, egymásra (is) odafigyelõ munkájáról – tábor elõtt-, alatt-, és után.
A Várhegy Üdülõ bejárása plasztikusan megalapozta a szünet utáni, újabb elõadást, mely egyre inkább a gyakorlati teendõkre helyezte a hangsúlyt. A szobabeosztás, a napirend megtervezése, a kötelezõ és választható programok sokszínûségének összeállítása nem tartozik a látható munkák közé, de nélkülük épp’ azt a vonzerejét vesztené el a tábor, amely az évek során egyre több fiatalt és idõs gyülekezeti tagot szólított meg.
A lebonyolítás részletes ismertetésére, majd az utógondozás fontosságának hangsúlyozására sajnos már nem jutott sok idõ, pedig a közbevetett kérdések is jelezték, hogy - a kétségtelenül lenyûgözõ prezentálás mellett – a hasonló jellegû táborok alapítására való buzdításra, az azt elõsegítendõ tanításra, még az érdeklõdés szintjén is õszinte igény jelentkezett a nem nagyerdei résztvevõk körében.
A többgenerációs tábor gyakorlata mellett/ellen felmerült érvek, ellenérvek olyan problémákat kezdtek feszegetni, melyek átgondolására, átbeszélésére bizonyára érdemes lenne összeülni azoknak, akik már megrendezték a táborokat; akik elhatározásra jutottak az erre vonatkozó munkálatok megindítására; illetve, akik nem tartják jónak elhagyni azt a – kis táborokra annyira jellemzõ személyes, meghitt közösségi – hangulatot, amit a nagy létszámú táborok kénytelenek veszteségként elkönyvelni.
Az autóban hazafelé utazva jó volt felidézni az alig huszonnégy óra alatt kapott rengeteg információt. Összegezésként (mielõtt elaludtak volna a tanítványok…) arra jutottunk, hogy a gyülekezetépítésnek valóban elhanyagolhatatlan feltétele az az alapvetés, amely – Jézusra figyelve – felméri: milyen célokért, mekkora áldozatokat vagyunk hajlandóak hozni!?
Köszönjük a nagyerdeiek lelkesedését, õszinteségét, szeretetét és… a vendéglátó házaspár bizakodó jókedvét, elõretekintését: jönnek még ide reformátusok!


Dr. Kereskényi Sándor

Lelkésztovábbképzés

Cikkek

Előadások

Belépés|Regisztráció

Megjelent a 2019. évi lelkésztovábbképzõ kurzusainak programfüzete -
Dr. Fazakas Sándor
Tovább a cikkre...

Megjelent az Igazság és Élet 2019/1 száma -
Dr. Kovács Krisztián
Tovább a cikkre...

Megjelent az Igazság és Élet 2018/4 száma -
Dr. Kovács Krisztián
Tovább a cikkre...

Megjelent a 2018. évi lelkésztovábbképzõ kurzusainak programfüzete -
Dr. Fazakas Sándor
Tovább a cikkre...

Életképek az aradi vértanúkról és özvegyeikről -
Tovább a cikkre...

Megjelent az Igazság és Élet 2017/4 száma -
Tovább a cikkre...

Gyermekistentiszteleti vázlatok -
Tovább a cikkre...

Megjelent a 2017. évi lelkésztovábbképzõ kurzusainak programfüzete - -
Tovább a cikkre...

Textuárium 2007 - 2014 -
Tovább a cikkre...

A gyülekezetek és intézmények vezetése -
Tovább a cikkre...

Kicsomagolni Isten ajándékát – a „Keresztség éve” Vesztfáliában -
Kovács Krisztián
Tovább a cikkre...

Szabályrendelet a Lelkésztovábbképzés egységes rendjére nézve, a Magyarországi Református Egyházban -
Tovább a cikkre...

Publikus előadások

A lelkészi szolgálat körülményeinek változásai és a lelkésztovábbképzés - Dr. Fazakas Sándor

Egyházi jövőkép vagy jövőképes egyház? Teológiai, egyházszociológiai és gyakorlati szempontok az egyházi jövőkép formálódásához - Dr. Fazakas Sándor

"Egyházunk krízise, mint lehetőség II." - érdeklődéstől-elköteleződésig

Hogyan tovább? - A lelkésztovábbképzés elvi szempontjai és gyakorlati tapasztalatai

Lelkésztovábbképzés - Elvi megfontolások - és Tiszántúli tapasztalatok


"Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés" néven új mesterképzési szak indul a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen.